เนื้อเพลง Stupid Things คำอ่านไทย Jesse McCartney

Just charge it to my account
( จั๊สท ชาร์จ อิท ทู มาย แอ๊คเค้าท)
I hope I haven’t gone over my limit
(ไอ โฮพ ไอ แฮฟเวน กอน โอ๊เฝ่อร มาย ลิ๊หมิท)
With interest rates so swift
(วิธ อิ๊นเทรสท เหรท โซ ซิวิฟท)
No need to scream and shout
(โน นี๊ด ทู สครีม แอนด์ เช๊าท)
No doubt if women are from Venus now
(โน เดาท อิ๊ฟ วีมเอิน อาร์ ฟรอม เว้นู นาว)
I’ll get to them somehow
(อิลล เก็ท ทู เด็ม ซัมฮาว)

All I want to do is please you
(ออล ไอ ว้อนท ทู ดู อีส พลีซ ยู)
Please myself by living my life too
(พลีซ ไมเซลฟ บาย ลีฝอิง มาย ไล๊ฟ ทู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
And all the stupid things I do
(แอนด์ ออล เดอะ สทิ๊วผิด ทริง ซาย ดู)
Have absolutely no reflection on
(แฮ็ฝ แอบโซลยูทลิ โน ริฟเคลฌัน ออน)
How I feel about you
(ฮาว ไอ ฟีล อะเบ๊าท ยู)
How I feel ohhh
(ฮาว ไอ ฟีล โอ้)
All the stupid things I do have absolutely no reflection on
(ออล เดอะ สทิ๊วผิด ทริง ซาย ดู แฮ็ฝ แอบโซลยูทลิ โน ริฟเคลฌัน ออน)
How I feel about you
(ฮาว ไอ ฟีล อะเบ๊าท ยู)
How I feel about you, yeah
(ฮาว ไอ ฟีล อะเบ๊าท ยู , เย่)

Yes I recall
(เย็ซ ซาย รีคอลล)
Skipping on breakfast to play basketball
(สคริปพิง ออน บเรคฟัซท ทู เพลย์ basketball)
And feeling two feet small
(แอนด์ ฟีลอิง ทู ฟีท สมอลล์)
Sometimes you read like William Shakes
(ซัมไทม์ ยู รี๊ด ไล๊ค วิลเลี่ยม เช้ค)
Your scent is sweet like Betty Crooker bakes
(ยุร เซ็นท อีส สวี้ท ไล๊ค Betty Crooker เบ๊ก)
I’d love to have your cake and eat it too
(อาย ลัฝ ทู แฮ็ฝ ยุร เค้ก แอนด์ อี๊ท ดิธ ทู)

All I want to do is please you
(ออล ไอ ว้อนท ทู ดู อีส พลีซ ยู)
Please myself by living my life too
(พลีซ ไมเซลฟ บาย ลีฝอิง มาย ไล๊ฟ ทู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
And all the stupid things I do
(แอนด์ ออล เดอะ สทิ๊วผิด ทริง ซาย ดู)
Have absolutely no reflection on
(แฮ็ฝ แอบโซลยูทลิ โน ริฟเคลฌัน ออน)
How I feel about you
(ฮาว ไอ ฟีล อะเบ๊าท ยู)
How I feel ohhh
(ฮาว ไอ ฟีล โอ้)
All the stupid things I do have absolutely no reflection on
(ออล เดอะ สทิ๊วผิด ทริง ซาย ดู แฮ็ฝ แอบโซลยูทลิ โน ริฟเคลฌัน ออน)
How I feel about you
(ฮาว ไอ ฟีล อะเบ๊าท ยู)
How I feel about you, yeahhhh no no no no no nooo
(ฮาว ไอ ฟีล อะเบ๊าท ยู , เย้ โน โน โน โน โน นู)

[Vocalizes]
([ โฝแคะไลส ])

All I want to do is please you
(ออล ไอ ว้อนท ทู ดู อีส พลีซ ยู)
Please myself by living my life too
(พลีซ ไมเซลฟ บาย ลีฝอิง มาย ไล๊ฟ ทู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
And all the stupid things I do
(แอนด์ ออล เดอะ สทิ๊วผิด ทริง ซาย ดู)
Have absolutely no reflection on
(แฮ็ฝ แอบโซลยูทลิ โน ริฟเคลฌัน ออน)
How I feel about you
(ฮาว ไอ ฟีล อะเบ๊าท ยู)
How I feel ohhh
(ฮาว ไอ ฟีล โอ้)
Oh how I feel about you
(โอ ฮาว ไอ ฟีล อะเบ๊าท ยู)
How I feel about you yeah
(ฮาว ไอ ฟีล อะเบ๊าท ยู เย่)
Ohh Oooo Yeahhh Noo ooo La La La La Laaa
(โอ้ อู้ เย้ นู อู้ ลา ลา ลา ลา ลา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stupid Things คำอ่านไทย Jesse McCartney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น