เนื้อเพลง I Know What Boys Like คำอ่านไทย Vitamin C

Boys, boys
( บอย , บอย)
He you wanna know something?
(ฮี ยู วอนนา โนว์ ซัมติง)
Boys, boys
(บอย , บอย)
Boys like girls
(บอย ไล๊ค เกิร์ล)

I know what boys like
(ไอ โนว์ ว๊อท บอย ไล๊ค)
I know what guys want
(ไอ โนว์ ว๊อท กาย ว้อนท)
I know what boys like
(ไอ โนว์ ว๊อท บอย ไล๊ค)
I’ve got what boys want
(แอฝ ก็อท ว๊อท บอย ว้อนท)
Uh huh, uh huh, uh huh
(อา ฮู , อา ฮู , อา ฮู)

I know what boys like
(ไอ โนว์ ว๊อท บอย ไล๊ค)
I know what guys want
(ไอ โนว์ ว๊อท กาย ว้อนท)
I seem them looking [looking]
(ไอ ซีม เด็ม ลุคอิง [ ลุคอิง ])

I make them want me
(ไอ เม้ค เด็ม ว้อนท มี)
I like to tease them
(ไอ ไล๊ค ทู ทีส เด็ม)
And they want to touch me
(แอนด์ เด ว้อนท ทู ทั๊ช มี)
I never let them
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เล็ท เด็ม)

I know what boys like
(ไอ โนว์ ว๊อท บอย ไล๊ค)
I know what guys want
(ไอ โนว์ ว๊อท กาย ว้อนท)
I know what boys like
(ไอ โนว์ ว๊อท บอย ไล๊ค)
Boys like, boys like me
(บอย ไล๊ค , บอย ไล๊ค มี)

I got my cat moves
(ไอ ก็อท มาย แค๊ท มู๊ฝ)
That so upsets them
(แดท โซ อั๊พเซ็ท เด็ม)
Zippers and b*ttons
(สีพเพอะ แซน บี *ttons)
Fun to frustrate them
(ฟัน ทู ฟรัซทเรท เด็ม)
They get so angry
(เด เก็ท โซ แองกริ)
Like pouty children
(ไล๊ค pouty ชีลดเร็น)
Denied their candy
(ดีนาย แดร์ แค๊นดี้)
I laugh right at them
(ไอ ล๊าฟ ไร๊ท แอ็ท เด็ม)

I know what boys like
(ไอ โนว์ ว๊อท บอย ไล๊ค)
I know what guys want
(ไอ โนว์ ว๊อท กาย ว้อนท)
I know what boys like
(ไอ โนว์ ว๊อท บอย ไล๊ค)
I’ve got what boys want
(แอฝ ก็อท ว๊อท บอย ว้อนท)
Uh huh, uh huh, uh huh
(อา ฮู , อา ฮู , อา ฮู)

I know what boys like
(ไอ โนว์ ว๊อท บอย ไล๊ค)
I got what boys want
(ไอ ก็อท ว๊อท บอย ว้อนท)
I know what boys like
(ไอ โนว์ ว๊อท บอย ไล๊ค)
Boys like, boys like, boys like me
(บอย ไล๊ค , บอย ไล๊ค , บอย ไล๊ค มี)

I think you’re special
(ไอ ทริ๊งค ยัวร์ สเพ๊เชี่ยล)
I might let you
(ไอ ไมท เล็ท ยู)
You’re so much different
(ยัวร์ โซ มัช ดีฟเฟอะเร็นท)
I might let you
(ไอ ไมท เล็ท ยู)
There’s no one like you
(แดร์ โน วัน ไล๊ค ยู)
I might let you
(ไอ ไมท เล็ท ยู)
Or would you like that?
(ออ เวิด ยู ไล๊ค แดท)
I might let you
(ไอ ไมท เล็ท ยู)
S*cker!
(เอส *cker !)

Boys, b-b-boys
(บอย , บี บี บอย)
Boys, b-b-b-boys
(บอย , บี บี บี บอย)

G-g-g-g-got what boys want
(จี จี จี จี ก็อท ว๊อท บอย ว้อนท)
G-g-g-got
(จี จี จี ก็อท)

I know what boys like
(ไอ โนว์ ว๊อท บอย ไล๊ค)
I know what guys want
(ไอ โนว์ ว๊อท กาย ว้อนท)
I know what boys like
(ไอ โนว์ ว๊อท บอย ไล๊ค)
I’ve got what boys want
(แอฝ ก็อท ว๊อท บอย ว้อนท)
Uh huh, uh huh, uh huh
(อา ฮู , อา ฮู , อา ฮู)

I know what boys like
(ไอ โนว์ ว๊อท บอย ไล๊ค)
I got what boys want
(ไอ ก็อท ว๊อท บอย ว้อนท)
I know what boys like
(ไอ โนว์ ว๊อท บอย ไล๊ค)
Boys like, boys like, boys like me
(บอย ไล๊ค , บอย ไล๊ค , บอย ไล๊ค มี)

I know what boys like
(ไอ โนว์ ว๊อท บอย ไล๊ค)
I got what boys want
(ไอ ก็อท ว๊อท บอย ว้อนท)
I know what boys like
(ไอ โนว์ ว๊อท บอย ไล๊ค)
Boys like, boys like, boys like me
(บอย ไล๊ค , บอย ไล๊ค , บอย ไล๊ค มี)

Yeah, I know what boys like
(เย่ , ไอ โนว์ ว๊อท บอย ไล๊ค)
Come on girls, you know what they like
(คัมมอน เกิร์ล , ยู โนว์ ว๊อท เด ไล๊ค)
It ain’t no secret
(อิท เอน โน ซี๊เขร็ท)

I know what boys like
(ไอ โนว์ ว๊อท บอย ไล๊ค)
I know what guys want
(ไอ โนว์ ว๊อท กาย ว้อนท)
I know what boys like
(ไอ โนว์ ว๊อท บอย ไล๊ค)
I’ve got what boys want
(แอฝ ก็อท ว๊อท บอย ว้อนท)
Uh huh, uh huh, uh huh
(อา ฮู , อา ฮู , อา ฮู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Know What Boys Like คำอ่านไทย Vitamin C

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น