เนื้อเพลง Monkey See, Monkey Do คำอ่านไทย Eminem

[intro]
( [ อินโทร ])
[laughing]
([ ลาฟอิง ])
ay yo 50
(ไอ โย 50)
what i tell you
(ว๊อท ไอ เทลล ยู)
we aint even have to say sh*t
(วี เอน อี๊เฝ่น แฮ็ฝ ทู เซย์ ฌะ *ที)
they did it
(เด ดิด ดิท)
[laughing]
([ ลาฟอิง ])

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
monkey see monkey do
(มั๊งคี่ ซี มั๊งคี่ ดู)
dont ever make the first move
(ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ เม้ค เดอะ เฟิร์สท มู๊ฝ)
just let em’ come to you
(จั๊สท เล็ท เอ็ม คัม ทู ยู)
cause they always gunna see and do what the other one do
(ค๊อส เด ออลเว กันนา ซี แอนด์ ดู ว๊อท ดิ อ๊อเธ่อร์ วัน ดู)
so let em’ come to you
(โซ เล็ท เอ็ม คัม ทู ยู)
the rest of us follow suit
(เดอะ เรสท อ็อฝ อัซ ฟ๊อลโล่ว ซุ๊ท)
monkey see monkey do
(มั๊งคี่ ซี มั๊งคี่ ดู)
tweedle-de-tweedle-dum
(tweedle ดี tweedle ดัม)
if they really want it bad enough well then they gunna come
(อิ๊ฟ เด ริแอ็ลลิ ว้อนท ดิธ แบ้ด อีน๊าฟ เวลล เด็น เด กันนา คัม)
now here they come as we expected now we just set em’ up
(นาว เฮียร เด คัม แอส วี เอ็กซเพ็คท นาว วี จั๊สท เซ็ท เอ็ม อั๊พ)
check-mate motherf*cker
(เช็ค เหมท motherf*cker)
games over
(เกม โอ๊เฝ่อร)
we won
(วี ว็อน)
tweedle-de-tweedle-dum
(tweedle ดี tweedle ดัม)

[body]
([ บ๊อดี้ ])
it doesnt take much
(อิท ดัสอินท เท้ค มัช)
for me to raise such a stink up
(ฟอร์ มี ทู เร้ส ซัช อะ ซทิงค อั๊พ)
when motherf*ckers hate your guts
(เว็น motherf*ckers เฮท ยุร กัท)
you aint even gotta say much
(ยู เอน อี๊เฝ่น กอททะ เซย์ มัช)
for me to put a pen to a blank sheet of papers
(ฟอร์ มี ทู พุท ดา เพ็น ทู อะ แบล๊งค ฌีท อ็อฝ เพ๊เพ่อร์)
like smearing blood stains with a paint brush
(ไล๊ค smearings บลัด สเทน วิธ อะ เพ้นท บรัช)
i cant explain what it is my brain does
(ไอ แค็นท เอ็กซเพลน ว๊อท ดิธ อีส มาย เบรน โด)
but however it works its insane
(บั๊ท เฮาเอฝเออะ อิท เวิ๊ร์ค อิทซ อินเซน)
its plain nutz
(อิทซ เพลน nutz)
and it aint just my brain thas dangerous
(แอนด์ ดิท เอน จั๊สท มาย เบรน ท่า เดนเจอะรัซ)
its a whole combination of things
(อิทซ ซา โฮล คอมบิเนฌัน อ็อฝ ทริง)
it takes nutz
(อิท เท้ค nutz)
and im not affriad to raise the stakes up
(แอนด์ แอม น็อท affriad ทู เร้ส เดอะ สเท๊ค อั๊พ)
i got a million bucks in the banks and 8 trucks
(ไอ ก็อท ดา มิ๊ลเลี่ยน บั๊ค ซิน เดอะ แบ๊งค แซน 8 ทรั๊ค)
for anybody who gets on the track and spanks us
(ฟอร์ เอนอิบอดิ ฮู เก็ท ออน เดอะ แทร็ค แอนด์ ซแพ็งค อัซ)
im patiently waiting for the day
(แอม เพเฌ็นทลิ เวททิง ฟอร์ เดอะ เดย์)
im anxious
(แอม แอ๊นเซียส)
to see the look on ya fake mugs
(ทู ซี เดอะ ลุ๊ค ออน ยา เฟ้ค มัก)
when you thugs go bankrupt
(เว็น ยู ธัก โก แบ๊งค-รัพทฺ)
ya drunk
(ยา ดรั๊งค)
ya aint tough
(ยา เอน ทั๊ฟ)
whatever you drank musta just turned ya into some gangstas
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดแร็งค มาซดา จั๊สท เทิร์น ยา อิ๊นทู ซัม แก๊งซดา)
this is me talking motherf*cker
(ดิส ซิส มี ทอคอิง motherf*cker)
this aint drugs
(ดิส เอน ดรัก)
you wanna pop, sh*t wake-up, then make-up
(ยู วอนนา พ็อพ , ฌะ *ที เว้ค อั๊พ , เด็น เม้ค อั๊พ)
F*CK THAT
(ฟัค แดท)
its too late chump now face up
(อิทซ ทู เหลท ชัมพ นาว เฟซ อั๊พ)
i pray for the day that someone who spits with the calliber that nas and jay does
(ไอ เพรย์ ฟอร์ เดอะ เดย์ แดท ซัมวัน ฮู ซพิท วิธ เดอะ calliber แดท นาส แซน เจ โด)
opens up his jaw to say something or rattle my name off
(โอ๊เพ่น อั๊พ ฮิส จอ ทู เซย์ ซัมติง ออ แลเดิล มาย เนม ออฟฟ)
or rattle the first thing from the top of his brain off
(ออ แลเดิล เดอะ เฟิร์สท ทริง ฟรอม เดอะ ท๊อพ อ็อฝ ฮิส เบรน ออฟฟ)
so i can blow the f*ckin dust off of this chainsaw
(โซ ไอ แคน โบลว์ เดอะ ฟัคin ดัสท ออฟฟ อ็อฝ ดิส เชนซอร์)
and give him the surgery that he came for
(แอนด์ กี๊ฝ ฮิม เดอะ เซอเจอะริ แดท ฮี เคม ฟอร์)
till i pull the paint off
(ทิลล์ ไอ พูลล เดอะ เพ้นท ออฟฟ)
i never been shot
(ไอ เน๊เฝ่อร์ บีน ฌ็อท)
but i think me and 50 musta been cut from the same cloth
(บั๊ท ไอ ทริ๊งค มี แอนด์ 50 มาซดา บีน คัท ฟรอม เดอะ เซม โคลท)
cause ive always came off
(ค๊อส แอฝ ออลเว เคม ออฟฟ)
like ja’s chain
(ไล๊ค jas เชน)
when they try to rush him and lost
(เว็น เด ธราย ทู รัช ฮิม แอนด์ ล็อซท)
and came back and gave him a watch in exchange for it
(แอนด์ เคม แบ็ค แอนด์ เกฝ ฮิม มา ว๊อทช อิน เอ็กซเช้งจ ฟอร์ อิท)
i dont stop
(ไอ ด้อนท์ สท๊อพ)
the only thing i wait for
(ดิ โอ๊นลี่ ทริง ไอ เว้ท ฟอร์)
is day that i dont gotta report to probate court
(อีส เดย์ แดท ไอ ด้อนท์ กอททะ รีผอร์ท ทู พโรเบท คอร์ท)
cause ima give ya all the reason to hate more
(ค๊อส แอมอา กี๊ฝ ยา ออล เดอะ รี๊ซั่น ทู เฮท โม)
cause ive been holding my tounge till i got a sprained jaw
(ค๊อส แอฝ บีน โฮลดิง มาย ทอง ทิลล์ ไอ ก็อท ดา ซพเรน จอ)
alot of rappers on my list that just aint ja
(อล๊อต อ็อฝ แรพเพอ ออน มาย ลิสท แดท จั๊สท เอน จา)
and ima read that motherf*cker off from april
(แอนด์ แอมอา รี๊ด แดท motherf*cker ออฟฟ ฟรอม เอพริล)
you pussies think i went soft since 8 mile
(ยู พัซซีซฺ ทริ๊งค ไอ เว็นท ซ๊อฟท ซิ๊นซ 8 ไมล)
when i come back ill be shootin more than just paint balls
(เว็น นาย คัม แบ็ค อิลล บี ชูดทิน โม แฑ็น จั๊สท เพ้นท บอล)
trust me
(ทรัสท มี)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
monkey see monkey do
(มั๊งคี่ ซี มั๊งคี่ ดู)
dont ever make the first move
(ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ เม้ค เดอะ เฟิร์สท มู๊ฝ)
just let em’ come to you
(จั๊สท เล็ท เอ็ม คัม ทู ยู)
cause they always gunna see and do what the other one do
(ค๊อส เด ออลเว กันนา ซี แอนด์ ดู ว๊อท ดิ อ๊อเธ่อร์ วัน ดู)
so let em’ come to you
(โซ เล็ท เอ็ม คัม ทู ยู)
the rest of us follow suit
(เดอะ เรสท อ็อฝ อัซ ฟ๊อลโล่ว ซุ๊ท)
monkey see monkey do
(มั๊งคี่ ซี มั๊งคี่ ดู)
tweedle-de-tweedle-dum
(tweedle ดี tweedle ดัม)
if they really want it bad enough well then they gunna come
(อิ๊ฟ เด ริแอ็ลลิ ว้อนท ดิธ แบ้ด อีน๊าฟ เวลล เด็น เด กันนา คัม)
now here they come as we expected now we just set em’ up
(นาว เฮียร เด คัม แอส วี เอ็กซเพ็คท นาว วี จั๊สท เซ็ท เอ็ม อั๊พ)
check-mate motherf*cker
(เช็ค เหมท motherf*cker)
games over
(เกม โอ๊เฝ่อร)
we won
(วี ว็อน)
tweedle-de-tweedle-dum
(tweedle ดี tweedle ดัม)

[outro]
([ เอ๊าโต ])
f*ckin dummies
(ฟัคin ดัมมิส)
this aint chess
(ดิส เอน เชสส)
ya playin motherf*ckin checkers
(ยา เพลย์ยิน motherf*ckin เชคเออะ)
this sh*t is all day man its too easy
(ดิส ฌะ *ที อีส ซอร์ เดย์ แมน อิทซ ทู อีสอิ)
we playin chess you playin checkers
(วี เพลย์ยิน เชสส ยู เพลย์ยิน เชคเออะ)
you bout to get ya motherf*ckin asses jumped
(ยู เบาท ทู เก็ท ยา motherf*ckin แอซเซซ จั๊มพ)
f*cking punks
(เอฟ *คิง พรัค)
and by the way
(แอนด์ บาย เดอะ เวย์)
we aint just talking to one person
(วี เอน จั๊สท ทอคอิง ทู วัน เพ๊อร์ซั่น)
we talking to every-motherf*cking-body who wants to bring it cause we bringin it to anybody who wants to bring it
(วี ทอคอิง ทู เอ๊เฝอร์รี่ motherf*คิง บ๊อดี้ ฮู ว้อนท ทู บริง อิท ค๊อส วี บริงอิน หนิด ทู เอนอิบอดิ ฮู ว้อนท ทู บริง อิท)
so bring it
(โซ บริง อิท)
dot pick up the ball if you dot wanna pay man
(ดอท พิค อั๊พ เดอะ บอล อิ๊ฟ ยู ดอท วอนนา เพย์ แมน)
its all f*cked up now
(อิทซ ซอร์ ฟัคed อั๊พ นาว)
the f*ck im spose to do now?
(เดอะ ฟัค แอม สโพซซฺ ทู ดู นาว)
huh?
(ฮู)
the f*ck im spose to do?
(เดอะ ฟัค แอม สโพซซฺ ทู ดู)
haha
(ฮาฮา)
yo, we out
(โย , วี เอ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Monkey See, Monkey Do คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น