เนื้อเพลง Superstar คำอ่านไทย Marque

Since you’ve been hangin’ out
( ซิ๊นซ ยู๊ฟ บีน แฮนจิ้น เอ๊าท)
With guys like him
(วิธ กาย ไล๊ค ฮิม)
You’ve started to betray yourself
(ยู๊ฟ สท๊าร์ท ทู บีเทรย์ ยุรเซลฟ)

He tells you everything you want to hear
(ฮี เทลล ยู เอ๊วี่ติง ยู ว้อนท ทู เฮียร)
And then he leaves you on the shelf
(แอนด์ เด็น ฮี ลี๊ฝ ยู ออน เดอะ เช๊ลฟ)

He turns you on and off and on
(ฮี เทิร์น ยู ออน แอนด์ ออฟฟ แอนด์ ออน)
Can make you happy for a week or 2
(แคน เม้ค ยู แฮ๊พพี่ ฟอร์ รา วี๊ค ออ 2)
He should be put under arrest cause
(ฮี เชิด บี พุท อั๊นเด้อร อะเร๊สท ค๊อส)
I don’t like the things he does to you
(ไอ ด้อนท์ ไล๊ค เดอะ ทริง ฮี โด ทู ยู)

He makes you feel like a superstar
(ฮี เม้ค ยู ฟีล ไล๊ค เก ซูเปอร์สตาร์)
Tell me what it feels like
(เทลล มี ว๊อท ดิธ ฟีล ไล๊ค)
Tell me what it feels like
(เทลล มี ว๊อท ดิธ ฟีล ไล๊ค)
I need you here but you are too far
(ไอ นี๊ด ยู เฮียร บั๊ท ยู อาร์ ทู ฟาร์)
Superstar
(ซูเปอร์สตาร์)
[And he just wants your body]
([ แอนด์ ฮี จั๊สท ว้อนท ยุร บ๊อดี้ ])

He makes you feel like a superstar
(ฮี เม้ค ยู ฟีล ไล๊ค เก ซูเปอร์สตาร์)
Tell me what it feels like
(เทลล มี ว๊อท ดิธ ฟีล ไล๊ค)
Tell me what it feels like
(เทลล มี ว๊อท ดิธ ฟีล ไล๊ค)
I need you here but you are too far
(ไอ นี๊ด ยู เฮียร บั๊ท ยู อาร์ ทู ฟาร์)
Superstar
(ซูเปอร์สตาร์)
[And he just wants your body]
([ แอนด์ ฮี จั๊สท ว้อนท ยุร บ๊อดี้ ])

Little mama don’t you see
(ลิ๊ทเทิ่ล มามะ ด้อนท์ ยู ซี)
The way you treat me is a tricky act
(เดอะ เวย์ ยู ทรี๊ท มี อีส ซา ทรีคคิ แอ๊คท)

You put on airs and graces
(ยู พุท ออน แอร์ แซน เกร๊ซ)
But I still believe in you and that’s a fact
(บั๊ท ไอ สทิลล บีลี๊ฝ อิน ยู แอนด์ แด้ท ซา แฟคท)

He turns you on and off and on
(ฮี เทิร์น ยู ออน แอนด์ ออฟฟ แอนด์ ออน)
Can make you happy for a week or 2
(แคน เม้ค ยู แฮ๊พพี่ ฟอร์ รา วี๊ค ออ 2)
I should be put under arrest cause
(ไอ เชิด บี พุท อั๊นเด้อร อะเร๊สท ค๊อส)
I don’t want to see his hands on you
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ซี ฮิส แฮนด์ ออน ยู)

He makes you feel like a superstar
(ฮี เม้ค ยู ฟีล ไล๊ค เก ซูเปอร์สตาร์)
Tell me what it feels like
(เทลล มี ว๊อท ดิธ ฟีล ไล๊ค)
Tell me what it feels like
(เทลล มี ว๊อท ดิธ ฟีล ไล๊ค)
I need you here but you are too far
(ไอ นี๊ด ยู เฮียร บั๊ท ยู อาร์ ทู ฟาร์)
Superstar
(ซูเปอร์สตาร์)
[And he just wants your body]
([ แอนด์ ฮี จั๊สท ว้อนท ยุร บ๊อดี้ ])

He makes you feel like a superstar
(ฮี เม้ค ยู ฟีล ไล๊ค เก ซูเปอร์สตาร์)
Tell me what it feels like
(เทลล มี ว๊อท ดิธ ฟีล ไล๊ค)
Tell me what it feels like
(เทลล มี ว๊อท ดิธ ฟีล ไล๊ค)
I need you here but you are too far
(ไอ นี๊ด ยู เฮียร บั๊ท ยู อาร์ ทู ฟาร์)
Superstar
(ซูเปอร์สตาร์)
[And he just wants your body]
([ แอนด์ ฮี จั๊สท ว้อนท ยุร บ๊อดี้ ])

Oh baby, superstar, yeah
(โอ เบ๊บี้ , ซูเปอร์สตาร์ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Superstar คำอ่านไทย Marque

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น