เนื้อเพลง Baby Take Me คำอ่านไทย Rod Stewart

with Steampacket
( วิธ Steampacket)
[produced by Giorgio Gomelsky, 1965]
([ โพรดิ๊วซ บาย Giorgio Gomelsky , 1965 ])

[Rod Stewart, Long John Baldry, Julie Driscoll, all]
([ ร็อด สเตอเหวิด , ลอง จอน Baldry , จูรี Driscoll , ออล ])

Baby take me
(เบ๊บี้ เท้ค มี)
And if you want a love that can’t be beat
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดา ลัฝ แดท แค็นท บี บีท)
Baby take me
(เบ๊บี้ เท้ค มี)
And if you want a love that’s oh so sweet
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดา ลัฝ แด้ท โอ โซ สวี้ท)
Baby take me
(เบ๊บี้ เท้ค มี)

I can’t get you off of my mind
(ไอ แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ อ็อฝ มาย ไมนด์)
Think about you all of the time
(ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู ออล อ็อฝ เดอะ ไทม์)
Don’t you know you know my heart
(ด้อนท์ ยู โนว์ ยู โนว์ มาย ฮาร์ท)
All you gotta do is make a start
(ออล ยู กอททะ ดู อีส เม้ค เก สท๊าร์ท)

And if you want a love that can’t be beat
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดา ลัฝ แดท แค็นท บี บีท)
Baby take me
(เบ๊บี้ เท้ค มี)
And if you want a love that’s oh so sweet
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดา ลัฝ แด้ท โอ โซ สวี้ท)
Baby take me
(เบ๊บี้ เท้ค มี)

There’s nothing I wouldn’t do
(แดร์ นัธอิง ไอ วูดดึ่น ดู)
Give me a chance to prove it to you
(กี๊ฝ มี อะ แช้นซํ ทู พรู๊ฝ อิท ทู ยู)
I would treat you oh so good
(ไอ เวิด ทรี๊ท ยู โอ โซ กู๊ด)
‘Cause I love you like I should
(ค๊อส ไอ ลัฝ ยู ไล๊ค ไก เชิด)

And if you want a love that can’t be beat
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดา ลัฝ แดท แค็นท บี บีท)
Baby take me
(เบ๊บี้ เท้ค มี)
And if you want a love that’s oh so sweet
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดา ลัฝ แด้ท โอ โซ สวี้ท)
Baby take me
(เบ๊บี้ เท้ค มี)

If you want a love that’s true
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดา ลัฝ แด้ท ทรู)
That’s what I’m offering you
(แด้ท ว๊อท แอม ออฟเฟอริง ยู)
It will be forever
(อิท วิล บี ฟอเร๊เฝ่อร)
We will part never
(วี วิล พาร์ท เน๊เฝ่อร์)
Baby can’t you see
(เบ๊บี้ แค็นท ยู ซี)
You’re the one for me, oh
(ยัวร์ ดิ วัน ฟอร์ มี , โอ)

If you want a love that can’t be beat
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดา ลัฝ แดท แค็นท บี บีท)
And if you want a love that can’t be beat
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดา ลัฝ แดท แค็นท บี บีท)
And if you want a love that can’t be beat
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดา ลัฝ แดท แค็นท บี บีท)
Baby take me
(เบ๊บี้ เท้ค มี)

I can’t get you off of my mind
(ไอ แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ อ็อฝ มาย ไมนด์)
Think about you all of the time
(ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู ออล อ็อฝ เดอะ ไทม์)
I want you all by myself
(ไอ ว้อนท ยู ออล บาย ไมเซลฟ)
And I want some on no one else
(แอนด์ ดาย ว้อนท ซัม ออน โน วัน เอ๊ลส)

And if you want a love that can’t be beat
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดา ลัฝ แดท แค็นท บี บีท)
Baby take me
(เบ๊บี้ เท้ค มี)
And if you want a love that’s oh so sweet
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดา ลัฝ แด้ท โอ โซ สวี้ท)
Baby take me
(เบ๊บี้ เท้ค มี)
And if you want a love that can’t be beat
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดา ลัฝ แดท แค็นท บี บีท)
And if you want a love that can’t be beat
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดา ลัฝ แดท แค็นท บี บีท)
And if you want a love that can’t be beat
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดา ลัฝ แดท แค็นท บี บีท)
Baby take me
(เบ๊บี้ เท้ค มี)
Baby take me
(เบ๊บี้ เท้ค มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Take Me คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น