เนื้อเพลง I Wish I Was There คำอ่านไทย Hanson

The Sun Has Fallen’
( เดอะ ซัน แฮ็ส ฟอลเล็น)
Another Day Gone
(อะน๊าเทร่อร์ เดย์ กอน)
Without You
(วิธเอ๊าท ยู)
My Heart Keeps Callin’
(มาย ฮาร์ท คี๊พ คอลลิน)
And I Don’t Know Just What To Do
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ จั๊สท ว๊อท ทู ดู)
When You’re Near Me
(เว็น ยัวร์ เนียร์ มี)
I Seem To Forget My Lonely Days
(ไอ ซีม ทู ฟอร์เก๊ท มาย โลนลิ เดย์)
It’s More Than A Feelin’
(อิทซ โม แฑ็น อะ ฟีลิน)
It’s Something That Can’t Be Explained
(อิทซ ซัมติง แดท แค็นท บี เอ็กซเพลน)

Chorus
(ค๊อรัส)
I Wish That I Was There
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ วอส แดร์)
I Wish That I Was There
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ วอส แดร์)
When You’re Not Here
(เว็น ยัวร์ น็อท เฮียร)
I Wish That I Was There
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ วอส แดร์)

I Wish That I Was There
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ วอส แดร์)
I Wish That I Was There
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ วอส แดร์)
When You’re Not Here
(เว็น ยัวร์ น็อท เฮียร)
I Wish That I Was There
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ วอส แดร์)

You Were Fallin’
(ยู เวอ แฟลลิน)
Now I’m Coming Round Again
(นาว แอม คัมอิง ราวนด อะเกน)
I Was Callin’
(ไอ วอส คอลลิน)
Cause Without You It’s The End
(ค๊อส วิธเอ๊าท ยู อิทซ ดิ เอ็นด)

I Just Wanna See You A Little More
(ไอ จั๊สท วอนนา ซี ยู อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม)
I Just Wanna Dream Of Some More
(ไอ จั๊สท วอนนา ดรีม อ็อฝ ซัม โม)
I Just Wanna See You A Little More
(ไอ จั๊สท วอนนา ซี ยู อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม)
I Just Wanna Be With You Some More
(ไอ จั๊สท วอนนา บี วิธ ยู ซัม โม)

I Wish That I Was There
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ วอส แดร์)
I Wish That I Was There
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ วอส แดร์)
When You’re Not Here
(เว็น ยัวร์ น็อท เฮียร)
I’m Wishin’ That I Was There
(แอม วิซชิน แดท ไอ วอส แดร์)

And You Make Me Feel
(แอนด์ ยู เม้ค มี ฟีล)
Won’t You Take Me
(ว็อนท ยู เท้ค มี)
When You’re Not Here
(เว็น ยัวร์ น็อท เฮียร)
It’s Been Raining Here
(อิทซ บีน เรนนิง เฮียร)
And I Just Want You
(แอนด์ ดาย จั๊สท ว้อนท ยู)
To Be Near
(ทู บี เนียร์)
I Just Wanna Dream Of Some More
(ไอ จั๊สท วอนนา ดรีม อ็อฝ ซัม โม)
I Just Wanna See You A Little More
(ไอ จั๊สท วอนนา ซี ยู อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม)
I Just Wanna Be With You Some More
(ไอ จั๊สท วอนนา บี วิธ ยู ซัม โม)

I Wish That I Was There
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ วอส แดร์)
I Wish That I Was There
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ วอส แดร์)
When You’re Not Here
(เว็น ยัวร์ น็อท เฮียร)
I Wish That I Was There
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ วอส แดร์)

I Wish That I Was There
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ วอส แดร์)
I Wish That I Was There
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ วอส แดร์)
When You’re Not Here
(เว็น ยัวร์ น็อท เฮียร)
I’m Wishin’ That I Was There
(แอม วิซชิน แดท ไอ วอส แดร์)

I Wish That I Was There
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ วอส แดร์)
And You Make Me Feel
(แอนด์ ยู เม้ค มี ฟีล)
I Wish That I Was There
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ วอส แดร์)
When You’re Not Here
(เว็น ยัวร์ น็อท เฮียร)
Won’t You Take Me When You’re Not Here
(ว็อนท ยู เท้ค มี เว็น ยัวร์ น็อท เฮียร)
I Wish That I Was There
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ วอส แดร์)
I Wish That I Was There
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ วอส แดร์)
It’s Been Raining Here
(อิทซ บีน เรนนิง เฮียร)
I Wish That I Was There
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ วอส แดร์)
When You’re Not Here
(เว็น ยัวร์ น็อท เฮียร)
And I Just Want You To Be Near
(แอนด์ ดาย จั๊สท ว้อนท ยู ทู บี เนียร์)
I’m Wishin’ That I Was There
(แอม วิซชิน แดท ไอ วอส แดร์)

I Wish That I Was There
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ วอส แดร์)
I Wish That I Was There
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ วอส แดร์)
When You’re Not Here
(เว็น ยัวร์ น็อท เฮียร)
I Wish That I Was There
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ วอส แดร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wish I Was There คำอ่านไทย Hanson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น