เนื้อเพลง Devil Without A Cause คำอ่านไทย Kid Rock

You knew that I was comin cause you heard my name
( ยู นยู แดท ไอ วอส คัมอิน ค๊อส ยู เฮิด มาย เนม)
But you don’t know my game and never felt my pain
(บั๊ท ยู ด้อนท์ โนว์ มาย เกม แอนด์ เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท มาย เพน)
Can’t read my brain but you read my lips
(แค็นท รี๊ด มาย เบรน บั๊ท ยู รี๊ด มาย ลิพ)
And got scared when you heard that I was comin with hits
(แอนด์ ก็อท ซคา เว็น ยู เฮิด แดท ไอ วอส คัมอิน วิธ ฮิท)
Now don’t even trip, be a man instead
(นาว ด้อนท์ อี๊เฝ่น ทริ๊พ , บี อะ แมน อินสเท๊ด)
Give thanks I’m alive when I should be dead
(กี๊ฝ แธ๊งค์ แอม อะไล๊ฝ เว็น นาย เชิด บี เด้ด)
I’m in the red cause my mind’s distortin
(แอม อิน เดอะ เร้ด ค๊อส มาย ไมนด์ distortin)
People claimin that they know me, but they only know a portion
(พี๊เพิ่ล คลีมมิน แดท เด โนว์ มี , บั๊ท เด โอ๊นลี่ โนว์ อะ พ๊อร์ชั่น)
I’m gonna move mountains and touch the sun
(แอม กอนนะ มู๊ฝ เม๊าเท่น แซน ทั๊ช เดอะ ซัน)
Don’t get scared now, you knew this day would come
(ด้อนท์ เก็ท ซคา นาว , ยู นยู ดิส เดย์ เวิด คัม)
So hold your bids, all bets are closed
(โซ โฮลด์ ยุร บิด , ออล เบ๊ท แซร์ โคลส)
And f*ck all you hoes
(แอนด์ ฟัค ออล ยู โฮ)
Cause it’s been a long time comin
(ค๊อส อิทซ บีน อะ ลอง ไทม์ คัมอิน)
But I finally broke…like an egg yolk I ain’t no joke
(บั๊ท ไอ ไฟแน็ลลิ บโรค ไล๊ค แอน เอ้กก โยค ไอ เอน โน โจ้ก)
Like some uncut dope motherf*cker Kid Rock’s to blame
(ไล๊ค ซัม อันคัท โดพ motherf*cker คิด ร๊อค ทู เบลม)
Same game, same name, ain’t a damn thing changed
(เซม เกม , เซม เนม , เอน ดา แดมนํ ทริง เช้งจํ)
No sellout, I ain’t no hoe, f*ck the radio…comin from the R-O-M-E-O
(โน sellout , ไอ เอน โน โฮ , ฟัค เดอะ เร๊ดิโอ คัมอิน ฟรอม เดอะ อาร์ โอ เอ็ม อี โอ)
Watch me throw like a fist of rage
(ว๊อทช มี โธรว์ ไล๊ค เก ฟิซท อ็อฝ เร้จ)
Self-made and paid and sawed off 12 gauges
(เซลฟ์ เมด แอนด์ เพลด แอนด์ ซอว์ ออฟฟ 12 เกจ)
Up that ass for the 9-8
(อั๊พ แดท อาซ ฟอร์ เดอะ 9 8)
Never fake, shake, straight from the Great Lakes
(เน๊เฝ่อร์ เฟ้ค , เช้ค , สเทร๊ท ฟรอม เดอะ เกรท เล้ค)
Seven years on wax comin correct
(เซเฝ่น เยียร์ ออน แว๊กซ คัมอิน คอรเร็คทํ)
Flat out…you diss me punk
(แฟลท เอ๊าท ยู ดิซ มี พรัค)
That’s when I pull a strap out
(แด้ท เว็น นาย พูลล อะ ซทแร็พ เอ๊าท)
And I get to buck buck bucking…a f*ck f*ck f*cking your hoes
(แอนด์ ดาย เก็ท ทู บั๊ค บั๊ค buckings อะ ฟัค ฟัค เอฟ *คิง ยุร โฮ)
Cause they know who’s runnin this sh*t, Top Dog…I’m the C-E-O
(ค๊อส เด โนว์ ฮู รูนนิน ดิส ฌะ *ที , ท๊อพ ด้อกก แอม เดอะ ซี อี โอ)
Role model, your motherf*cking H-E-R-O
(โรล โม๊เด็ล , ยุร motherf*คิง เฮส อี อาร์ โอ)
My motto, ” Be Cool…Keep Pimpin ”
(มาย มอทโท , ” บี คูล คี๊พ พิมปิน “)
Don’t sleep, we roll deep in a Lincoln
(ด้อนท์ สลี๊พ , วี โรลล ดี๊พ อิน อะ ลินเคิน)
Four Vogues on a hundred spokes
(โฟ โผก ออน อะ ฮั๊นเดร็ด ซโพค)
We bust Biltmore Beavers and Top Dog Coats
(วี บัซท Biltmore บีเฝอะ แซน ท๊อพ ด้อกก โค๊ท)
We flow like b*tterflies, sting like queen bees
(วี โฟลว์ ไล๊ค บี *tterflies , สทิง ไล๊ค ควีน บี)
Strapped with A-K’s straight from the Chinese
(สแตปชฺ วิธ อะ Ks สเทร๊ท ฟรอม เดอะ ไชนีส)
What the f*ck’s goin on in the D
(ว๊อท เดอะ ฟัคs โกอิน ออน อิน เดอะ ดี)
Bunch of white boys pimpin’ like the K-I-D
(บันช อ็อฝ ไว๊ท บอย พิมปิน ไล๊ค เดอะ เค ไอ ดี)
And it’s all good…I got love for my honkeys
(แอนด์ อิทซ ซอร์ กู๊ด ดาย ก็อท ลัฝ ฟอร์ มาย ฮองคีส)
We roll thick…kick ass like donkeys
(วี โรลล ทริ๊ค คิ๊ค อาซ ไล๊ค ดองคิ)
Anybody f*ck’s with you and I’m gonna mack em
(เอนอิบอดิ ฟัคs วิธ ยู แอนด์ แอม กอนนะ แมกคฺ เอ็ม)
Devil without a cause…I’m goin platinum
(เด๊ฝิ้ล วิธเอ๊าท ดา ค๊อส แอม โกอิน พแลทนัม)
I’m goin Platinum
(แอม โกอิน พแลทนัม)
I’m goin Platinum
(แอม โกอิน พแลทนัม)
We’re goin platinum
(เวีย โกอิน พแลทนัม)
Devil without a cause…I’m going platinum
(เด๊ฝิ้ล วิธเอ๊าท ดา ค๊อส แอม โกอิ้ง พแลทนัม)
Yeah we come to party, so get down everybody
(เย่ วี คัม ทู พ๊าร์ที่ , โซ เก็ท เดาน เอวี่บอดี้)
Yeah we come to party
(เย่ วี คัม ทู พ๊าร์ที่)
I went from St. Claire shores and drink specials at Winners
(ไอ เว็นท ฟรอม เอ็ซท ไคยเออ ชอร์ แซน ดริ๊งค สเพ๊เชี่ยล แอ็ท วีนเนอะ)
To New York City and dinners
(ทู นิว ยอค ซิ๊ที่ แอนด์ ดินเน่อร์)
From hangin with sinners and second hand cheap sex
(ฟรอม แฮนจิ้น วิธ ซีนเนอะ แซน เซ๊คคั่น แฮนด์ ชี๊พ เซ็กซ)
To gettin much respect from top record execs
(ทู เกดดิน มัช เรสเพ๊คท ฟรอม ท๊อพ เร๊คขอร์ด execs)
The cool Kid’s claimin up to call you out
(เดอะ คูล คิด คลีมมิน อั๊พ ทู คอลลํ ยู เอ๊าท)
So shut up now or put my balls in your mouth
(โซ ชั๊ท อั๊พ นาว ออ พุท มาย บอล ซิน ยุร เม๊าธ)
Bet that ass hoss I ain’t forgot
(เบ๊ท แดท อาซ โฮซ ซาย เอน เฟาะกอท)
When I was tossed in the bomb and left to rot
(เว็น นาย วอส ท็อซ อิน เดอะ บอมบฺ แอนด์ เล๊ฟท ทู ร๊อท)
Used to call me dummy when my nose was f*cking runny
(ยู๊ส ทู คอลลํ มี ดัมมิ เว็น มาย โน้ส วอส เอฟ *คิง รันนี่)
Now my f*ckin bunnies gettin f*ckin Matchbox 20 money
(นาว มาย ฟัคin บันนีสฺ เกดดิน ฟัคin แมทบอค 20 มั๊นนี่)
Motherf*ckers want to claim they’re down
(Motherf*ckers ว้อนท ทู เคลม เดรว เดาน)
But when I was broke and down I never seen them around
(บั๊ท เว็น นาย วอส บโรค แอนด์ เดาน นาย เน๊เฝ่อร์ ซีน เด็ม อะราวนฺดฺ)
All the sh*t we talked, all the sh*t we dreamed
(ออล เดอะ ฌะ *ที วี ท๊อล์ค , ออล เดอะ ฌะ *ที วี ดรีม)
I did it without you…got a brand new team
(ไอ ดิด ดิท วิธเอ๊าท ยู ก็อท ดา แบรนดฺ นิว ทีม)
No triple beams…it seems like a movie
(โน ทริ๊พเพิ่ล บีม ซิท ซีม ไล๊ค เก มูวี่)
Bought two cribs, droptop, and jacuzzi
(บอท ทู คริบ , droptop , แอนด์ จาคุดซี)
No more floozies, only high class hoes
(โน โม floozies , โอ๊นลี่ ไฮฮ คลาสสํ โฮ)
Couple when it rains and a few when it snows
(คั๊พเพิ่ล เว็น หนิด เรน แซน อะ ฟิว เว็น หนิด สโนว์)
A brand new nose to go along with my habit
(อะ แบรนดฺ นิว โน้ส ทู โก อะลอง วิธ มาย แฮ๊บบิท)
And a garden hose made out of 24 karat
(แอนด์ อะ ก๊าร์เด้น โฮส เมด เอ๊าท อ็อฝ 24 แคแร็ท)
Bought a couple parots that like to squak
(บอท ดา คั๊พเพิ่ล parots แดท ไล๊ค ทู squak)
And they sound like you and all the sh*t you talk
(แอนด์ เด ซาวน์ด ไล๊ค ยู แอนด์ ออล เดอะ ฌะ *ที ยู ท๊อล์ค)
Step inside my shoes, you couldn’t fill em doc
(สเท็พ อิ๊นไซด์ มาย ชู , ยู คูดซึ่น ฟิลล เอ็ม ด็อค)
You’re too old to kid…too soft to rock
(ยัวร์ ทู โอลด์ ทู คิด ทู ซ๊อฟท ทู ร๊อค)
Already did what most love to shout
(ออลเร๊ดี้ ดิด ว๊อท โมซท ลัฝ ทู เช๊าท)
7 years on wax and I still ain’t sold out
(7 เยียร์ ออน แว๊กซ แอนด์ ดาย สทิลล เอน โซลด เอ๊าท)
And there ain’t no doubt…in my mind
(แอนด์ แดร์ เอน โน เดาท อิน มาย ไมนด์)
That I’m gonna stomp all over you test of time
(แดท แอม กอนนะ สตอมพฺ ออล โอ๊เฝ่อร ยู เทสท์ อ็อฝ ไทม์)
I’m goin platinum
(แอม โกอิน พแลทนัม)
I’m goin platinum
(แอม โกอิน พแลทนัม)
I’m goin platinum
(แอม โกอิน พแลทนัม)
We’re goin platinum
(เวีย โกอิน พแลทนัม)
Devil without a cause…I’m goin platinum
(เด๊ฝิ้ล วิธเอ๊าท ดา ค๊อส แอม โกอิน พแลทนัม)
Straight out of the streets of Taylor
(สเทร๊ท เอ๊าท อ็อฝ เดอะ สทรีท อ็อฝ เทเลอร์)
3 foot high…ready to get fly…Joe C
(3 ฟุ้ท ไฮฮ เร๊ดี้ ทู เก็ท ฟลาย โจ ซี)
I’m the J-O-E to the C hoe
(แอม เดอะ เจ โอ อี ทู เดอะ ซี โฮ)
Call me Joe C…got more game than Coleco
(คอลลํ มี โจ ซี ก็อท โม เกม แฑ็น Coleco)
I’m a freak hoe call me sick
(แอม มา ฟรี๊ค โฮ คอลลํ มี ซิ๊ค)
Three foot nine with a ten foot d*ck
(ทรี ฟุ้ท ไนน วิธ อะ เท็น ฟุ้ท ดี *ck)
The ladies pick, I’m a crazy hick
(เดอะ เลดิส พิค , แอม มา คเรสิ ฮิค)
And run through town like I’m goin through wine
(แอนด์ รัน ทรู ทาวน์ ไล๊ค แอม โกอิน ทรู ไวน์)
It’s my time so I’m gonna shine like lead
(อิทซ มาย ไทม์ โซ แอม กอนนะ ไชน์ ไล๊ค ลี๊ด)
Old as piss, but small as ass
(โอลด์ แอส พิซ , บั๊ท สมอลล์ แอส อาซ)
Watch me cash…smoke some hash
(ว๊อทช มี แค๊ช สโม๊ค ซัม แฮ็ช)
You’re raking grass while I’m raking cash
(ยัวร์ rakings กราซ ไวล์ แอม rakings แค๊ช)
Highest voice like Aaron Nevelle
(ฮายเอส ว๊อยซ์ ไล๊ค เอรอน Nevelle)
And I’m down with The Devil
(แอนด์ แอม เดาน วิธ เดอะ เด๊ฝิ้ล)
Say we like to party, rock the party
(เซย์ วี ไล๊ค ทู พ๊าร์ที่ , ร๊อค เดอะ พ๊าร์ที่)
We like to party, rock the party
(วี ไล๊ค ทู พ๊าร์ที่ , ร๊อค เดอะ พ๊าร์ที่)
We like to party, rock the party
(วี ไล๊ค ทู พ๊าร์ที่ , ร๊อค เดอะ พ๊าร์ที่)
We like to party, rock the party
(วี ไล๊ค ทู พ๊าร์ที่ , ร๊อค เดอะ พ๊าร์ที่)
You like to party, rock the party
(ยู ไล๊ค ทู พ๊าร์ที่ , ร๊อค เดอะ พ๊าร์ที่)
We like to party, rock the party
(วี ไล๊ค ทู พ๊าร์ที่ , ร๊อค เดอะ พ๊าร์ที่)
You like to party, rock the party
(ยู ไล๊ค ทู พ๊าร์ที่ , ร๊อค เดอะ พ๊าร์ที่)
Devil without a cause…I’m goin platinum
(เด๊ฝิ้ล วิธเอ๊าท ดา ค๊อส แอม โกอิน พแลทนัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Devil Without A Cause คำอ่านไทย Kid Rock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น