เนื้อเพลง Snow (Hey Oh) คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on.
(คัม ทู ดีไซด์ แดท เดอะ ติง แดท ไอ ไทร เวีย อิน มาย ไล๊ฟ เจิ๊สท ทู เก็ท ไฮฮ ออน)
When I sit alone, come get a little known
(เว็น นาย ซิท อะโลน , คัม เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โนว์)
But I need more than myself this time.
(บั๊ท ไอ นี๊ด มอร์ แดน มายเซลฟ์ ดิส ไทม์)
Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on
(สเท็พ ฟรอม เดอะ โร้ด ทู เดอะ ซี ทู เดอะ สกาย , แอนด์ ดาย ดู บีลี๊ฝ แดท วี รีลาย ออน)
When I lay it on, come get to play it on
(เว็น นาย เลย์ อิท ออน , คัม เก็ท ทู เพลย์ อิท ออน)
All my life to sacrifice.
(ออล มาย ไล๊ฟ ทู แซ๊คริไฟซ์)

Hey oh… listen what I say oh
(เฮ้ โอ้ ลิ๊สซึ่น ว๊อท ไอ เซย์ โอ้)
I got your hey oh, now listen what I say oh
(ไอ กอท ยัวร์ เฮ้ โอ้ , นาว ลิ๊สซึ่น ว๊อท ไอ เซย์ โอ้)

When will I know that I really can’t go
(เว็น วิล ไอ โนว์ แดท ไอ เรียลรี๊ แค้น โก)
To the well once more – time to decide on.
(ทู เดอะ เวลล วั๊นซ มอร์ ไทม์ ทู ดีไซด์ ออน)
Well it’s killing me, when will I really see, all that I need to look inside.
(เวลล อิทซ คิลลิง มี , เว็น วิล ไอ เรียลรี๊ ซี , ออล แดท ไอ นี๊ด ทู ลุ๊ค อิ๊นไซด์)
Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride,
(คัม ทู บีลี๊ฝ แดท ไอ เบ๊ทเด่อร์ นอท ลี๊ฝ บีฟอร์ ไอ เก็ท มาย แช้นซํ ทู ไรด์ ,)
Well it’s killing me, what do I really need – all that I need to look inside.
(เวลล อิทซ คิลลิง มี , ว๊อท ดู ไอ เรียลรี๊ นี๊ด ออล แดท ไอ นี๊ด ทู ลุ๊ค อิ๊นไซด์)

Hey oh… listen what I say oh
(เฮ้ โอ้ ลิ๊สซึ่น ว๊อท ไอ เซย์ โอ้)
Come back and hey oh, look at what I say oh
(คัม แบ็ค แอนด์ เฮ้ โอ้ , ลุ๊ค แก๊ด ว๊อท ไอ เซย์ โอ้)

The more I see the less I know
(เดอะ มอร์ ไอ ซี เดอะ เลสส ซาย โนว์)
The more I’d like to let it go – hey oh, whoa…
(เดอะ มอร์ อาย ไล๊ค ทู เล็ท ดิท โก เฮ้ โอ้ , โว้ว)

Deep beneath the cover of another perfect wonder where it’s so white as snow,
(ดี๊พ บีนี๊ทร เดอะ โค๊ฝเว่อร์ ออฟ อะน๊าเทร่อร์ เพ๊อร์เฟ็คท วั๊นเด้อร แวร์ อิทซ โซ ไว๊ท แอส สโนว์ ,)
Finally divided by a world so undecided and there’s nowhere to go;
(ฟายนารี่ ดิไวด บาย อะ เวิลด โซ อันดิไซดอิด แอนด์ แดร์ โนแวร์ ทู โก 😉
In between the cover of another perfect wonder and it’s so white as snow,
(อิน บีทะวีน เดอะ โค๊ฝเว่อร์ ออฟ อะน๊าเทร่อร์ เพ๊อร์เฟ็คท วั๊นเด้อร แอนด์ อิทซ โซ ไว๊ท แอส สโนว์ ,)
Running through the field where all my tracks will be concealed and there’s nowhere to go.
(รันนิง ตรู เดอะ ฟีลด แวร์ ออล มาย แทร็ค วิล บี คอนซีล แอนด์ แดร์ โนแวร์ ทู โก)
[adsense]
Ho!
(โฮ !)

Went to descend to amend for a friend of the channels that had broken down.
(เวนทฺ ทู ดีเซ้นดํ ทู อาเม็นด ฟอร์ รา เฟรน ออฟ เดอะ แช๊นเนล แดท แฮด โบคเค่น ดาวน์)
Now you bring it up, I’m gonna ring it up – just to hear you sing it out.
(นาว ยู บริง อิท อั๊พ , แอม กอนนา ริง อิท อั๊พ เจิ๊สท ทู เฮียร ยู ซิง อิท เอ๊าท)
Step from the road to the sea to the sky, and I do believe what we rely on,
(สเท็พ ฟรอม เดอะ โร้ด ทู เดอะ ซี ทู เดอะ สกาย , แอนด์ ดาย ดู บีลี๊ฝ ว๊อท วี รีลาย ออน ,)
When I lay it on, come get to play it on
(เว็น นาย เลย์ อิท ออน , คัม เก็ท ทู เพลย์ อิท ออน)
All my life to sacrifice
(ออล มาย ไล๊ฟ ทู แซ๊คริไฟซ์)

Hey oh… listen what I say oh
(เฮ้ โอ้ ลิ๊สซึ่น ว๊อท ไอ เซย์ โอ้)
I got your hey oh… listen what I say oh
(ไอ กอท ยัวร์ เฮ้ โอ้ ลิ๊สซึ่น ว๊อท ไอ เซย์ โอ้)

The more I see, the less I know
(เดอะ มอร์ ไอ ซี , เดอะ เลสส ซาย โนว์)
The more I’d like to let it go – hey oh, whoa…
(เดอะ มอร์ อาย ไล๊ค ทู เล็ท ดิท โก เฮ้ โอ้ , โว้ว)

Deep beneath the cover of another perfect wonder where it’s so white as snow.
(ดี๊พ บีนี๊ทร เดอะ โค๊ฝเว่อร์ ออฟ อะน๊าเทร่อร์ เพ๊อร์เฟ็คท วั๊นเด้อร แวร์ อิทซ โซ ไว๊ท แอส สโนว์)
Finally divided by a world so undecided and there’s nowhere to go
(ฟายนารี่ ดิไวด บาย อะ เวิลด โซ อันดิไซดอิด แอนด์ แดร์ โนแวร์ ทู โก)
In between the cover of another perfect wonder where it’s so white as snow
(อิน บีทะวีน เดอะ โค๊ฝเว่อร์ ออฟ อะน๊าเทร่อร์ เพ๊อร์เฟ็คท วั๊นเด้อร แวร์ อิทซ โซ ไว๊ท แอส สโนว์)
Running through the field where all my tracks will be concealed and there’s nowhere to go.
(รันนิง ตรู เดอะ ฟีลด แวร์ ออล มาย แทร็ค วิล บี คอนซีล แอนด์ แดร์ โนแวร์ ทู โก)

I said hey hey yeah oh yeah, tell my love now.
(ไอ เซด เฮ้ เฮ้ เย่ โอ้ เย่ , เทลล มาย เลิฟ นาว)
Hey hey yeah oh yeah, tell my love now.
(เฮ้ เฮ้ เย่ โอ้ เย่ , เทลล มาย เลิฟ นาว)

Deep beneath the cover of another perfect wonder where it’s so white as snow,
(ดี๊พ บีนี๊ทร เดอะ โค๊ฝเว่อร์ ออฟ อะน๊าเทร่อร์ เพ๊อร์เฟ็คท วั๊นเด้อร แวร์ อิทซ โซ ไว๊ท แอส สโนว์ ,)
Finally divided by a world so undecided and there’s nowhere to go.
(ฟายนารี่ ดิไวด บาย อะ เวิลด โซ อันดิไซดอิด แอนด์ แดร์ โนแวร์ ทู โก)
Deep beneath the cover of another perfect wonder where it’s so white as snow…
(ดี๊พ บีนี๊ทร เดอะ โค๊ฝเว่อร์ ออฟ อะน๊าเทร่อร์ เพ๊อร์เฟ็คท วั๊นเด้อร แวร์ อิทซ โซ ไว๊ท แอส สโนว์)
Running through the field where all my tracks will be concealed and there’s nowhere to go.
(รันนิง ตรู เดอะ ฟีลด แวร์ ออล มาย แทร็ค วิล บี คอนซีล แอนด์ แดร์ โนแวร์ ทู โก)

I said hey oh yeah oh yeah… tell my love now
(ไอ เซด เฮ้ โอ้ เย่ โอ้ เย่ เทลล มาย เลิฟ นาว)
Hey yeah yeah… oh yeah.
(เฮ้ เย่ เย่ โอ้ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Snow (Hey Oh) คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น