เนื้อเพลง Big Girl Now คำอ่านไทย New Kids on The Block feat Lady Gaga

I’m a big boy you’re a big girl now
( แอม มา บิ๊ก บอย ยัวร์ อะ บิ๊ก เกิร์ล นาว)
I’m a big girl you’re a big boy now
(แอม มา บิ๊ก เกิร์ล ยัวร์ อะ บิ๊ก บอย นาว)

Back in the day when you were young
(แบ็ค อิน เดอะ เดย์ เว็น ยู เวอ ยัง)
[It was fun]
([ อิท วอส ฟัน ])
Little girl didn’t think you were the one
(ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล ดิ๊นอิน ทริ๊งค ยู เวอ ดิ วัน)
Now here I come
(นาว เฮียร ไอ คัม)

Your sexy walk
(ยุร เซคซิ ว๊อล์ค)
Your sexy talk
(ยุร เซคซิ ท๊อล์ค)
[That’s what’s up]
([ แด้ท ว๊อท อั๊พ ])
Little girl you’re clearly not the same kid from the block
(ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล ยัวร์ คเลียลิ น็อท เดอะ เซม คิด ฟรอม เดอะ บล๊อค)

I ain’t that little girl no more
(ไอ เอน แดท ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล โน โม)
Not no more, that’s for sure
(น็อท โน โม , แด้ท ฟอร์ ชัวร์)
Boy get your ass out on the floor
(บอย เก็ท ยุร อาซ เอ๊าท ออน เดอะ ฟลอร์)
Let’s explore, let’s explore
(เล็ท เอ็กซโพลร์ , เล็ท เอ็กซโพลร์)

You know I like the way you move it [move it]
(ยู โนว์ ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู มู๊ฝ อิท [ มู๊ฝ อิท ])
Here you are grown up
(เฮียร ยู อาร์ กโรน อั๊พ)
And now you’re ready to let go
(แอนด์ นาว ยัวร์ เร๊ดี้ ทู เล็ท โก)
Wanna be a big girl got to prove it [prove it]
(วอนนา บี อะ บิ๊ก เกิร์ล ก็อท ทู พรู๊ฝ อิท [ พรู๊ฝ อิท ])
With a body like that
(วิธ อะ บ๊อดี้ ไล๊ค แดท)
You’ve got a grown man ready to blow
(ยู๊ฟ ก็อท ดา กโรน แมน เร๊ดี้ ทู โบลว์)

I’m a big boy you’re a big girl now
(แอม มา บิ๊ก บอย ยัวร์ อะ บิ๊ก เกิร์ล นาว)
I’m a big girl you’re a big boy now
(แอม มา บิ๊ก เกิร์ล ยัวร์ อะ บิ๊ก บอย นาว)

Back in the day when I was young
(แบ็ค อิน เดอะ เดย์ เว็น นาย วอส ยัง)
[You were kind of dumb]
([ ยู เวอ ไคนด์ อ็อฝ ดัมบ ])
But I always knew I’d be the one
(บั๊ท ไอ ออลเว นยู อาย บี ดิ วัน)
Now here you come
(นาว เฮียร ยู คัม)

Gonna get you wet, gonna make you sweat
(กอนนะ เก็ท ยู เว๊ท , กอนนะ เม้ค ยู สเว็ท)
[Girl, I bet]
([ เกิร์ล , ไอ เบ๊ท ])
Gonna give you something
(กอนนะ กี๊ฝ ยู ซัมติง)
You ain’t never gonna forget
(ยู เอน เน๊เฝ่อร์ กอนนะ ฟอร์เก๊ท)

You ain’t no little girl no more [nope]
(ยู เอน โน ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล โน โม [ โนพ ])
That’s for sure [nope], you hit it like oh
(แด้ท ฟอร์ ชัวร์ [ โนพ ] , ยู ฮิท ดิธ ไล๊ค โอ)
When you work it like a big girl
(เว็น ยู เวิ๊ร์ค อิท ไล๊ค เก บิ๊ก เกิร์ล)
Let’s explore, now drop it to the floor
(เล็ท เอ็กซโพลร์ , นาว ดรอพ อิท ทู เดอะ ฟลอร์)
Baby get raw
(เบ๊บี้ เก็ท รอว์)

You know I like the way you move it [move it]
(ยู โนว์ ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู มู๊ฝ อิท [ มู๊ฝ อิท ])
Here you are grown up
(เฮียร ยู อาร์ กโรน อั๊พ)
And now you’re ready to let go
(แอนด์ นาว ยัวร์ เร๊ดี้ ทู เล็ท โก)
Wanna be a big girl got to prove it [prove it]
(วอนนา บี อะ บิ๊ก เกิร์ล ก็อท ทู พรู๊ฝ อิท [ พรู๊ฝ อิท ])
With a body like that
(วิธ อะ บ๊อดี้ ไล๊ค แดท)
You’ve got a grown man ready to blow
(ยู๊ฟ ก็อท ดา กโรน แมน เร๊ดี้ ทู โบลว์)

You know I like the way you move it [move it]
(ยู โนว์ ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู มู๊ฝ อิท [ มู๊ฝ อิท ])
Here you are grown up
(เฮียร ยู อาร์ กโรน อั๊พ)
And now you’re ready to let go
(แอนด์ นาว ยัวร์ เร๊ดี้ ทู เล็ท โก)
Wanna be a big girl got to prove it [prove it]
(วอนนา บี อะ บิ๊ก เกิร์ล ก็อท ทู พรู๊ฝ อิท [ พรู๊ฝ อิท ])
Don’t nobody like that
(ด้อนท์ โนบอดี้ ไล๊ค แดท)
You’ve got a grown man ready to blow
(ยู๊ฟ ก็อท ดา กโรน แมน เร๊ดี้ ทู โบลว์)

I’m a big boy you’re a big girl now
(แอม มา บิ๊ก บอย ยัวร์ อะ บิ๊ก เกิร์ล นาว)
I’m a big girl you’re a big boy now
(แอม มา บิ๊ก เกิร์ล ยัวร์ อะ บิ๊ก บอย นาว)
I’m a big boy you’re a big girl now
(แอม มา บิ๊ก บอย ยัวร์ อะ บิ๊ก เกิร์ล นาว)
I’m a big girl you’re a big boy now
(แอม มา บิ๊ก เกิร์ล ยัวร์ อะ บิ๊ก บอย นาว)

I’ve been waiting for you to get naughty,
(แอฝ บีน เวททิง ฟอร์ ยู ทู เก็ท น๊อที่ ,)
Beat me,spank me daddy,c’mon touch my body.
(บีท มี , ซแพ็งค มี แดดดิ , ซีมอน ทั๊ช มาย บ๊อดี้)

They say good things come to those who wait
(เด เซย์ กู๊ด ทริง คัม ทู โฑส ฮู เว้ท)
Come take mine before it’s too late
(คัม เท้ค ไมน์ บีฟอร์ อิทซ ทู เหลท)

[Oh, baby, ooh, yeah, ooh]
([ โอ , เบ๊บี้ , อู้ , เย่ , อู้ ])
You know I like it, yeah
(ยู โนว์ ไอ ไล๊ค กิด , เย่)

You know I like the way you move it [move it]
(ยู โนว์ ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู มู๊ฝ อิท [ มู๊ฝ อิท ])
Here you are grown up
(เฮียร ยู อาร์ กโรน อั๊พ)
And now you’re ready to let go
(แอนด์ นาว ยัวร์ เร๊ดี้ ทู เล็ท โก)
Wanna be a big girl got to prove it [prove it]
(วอนนา บี อะ บิ๊ก เกิร์ล ก็อท ทู พรู๊ฝ อิท [ พรู๊ฝ อิท ])
With a body like that
(วิธ อะ บ๊อดี้ ไล๊ค แดท)
You’ve got a grown man ready to blow
(ยู๊ฟ ก็อท ดา กโรน แมน เร๊ดี้ ทู โบลว์)

You know I like the way you move it [move it]
(ยู โนว์ ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู มู๊ฝ อิท [ มู๊ฝ อิท ])
Here you are grown up
(เฮียร ยู อาร์ กโรน อั๊พ)
And now you’re ready to let go
(แอนด์ นาว ยัวร์ เร๊ดี้ ทู เล็ท โก)
Wanna be a big girl got to prove it [prove it]
(วอนนา บี อะ บิ๊ก เกิร์ล ก็อท ทู พรู๊ฝ อิท [ พรู๊ฝ อิท ])
With a body like that
(วิธ อะ บ๊อดี้ ไล๊ค แดท)
You’ve got a grown man ready to go
(ยู๊ฟ ก็อท ดา กโรน แมน เร๊ดี้ ทู โก)

[Hey][Yeah]
([ เฮ ] [ เย่ ])
I’m alone and ready to blow
(แอม อะโลน แอนด์ เร๊ดี้ ทู โบลว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Girl Now คำอ่านไทย New Kids on The Block feat Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น