เนื้อเพลง Hot Shot คำอ่านไทย Cliff Richard

Ready steady gonna meet you on the ballroom floor,
( เร๊ดี้ สเท๊ดี้ กอนนะ มี๊ท ยู ออน เดอะ บอวรูม ฟลอร์ ,)
Brother eddie quit your banging on my bathroom door,
(บร๊าเท่อรํ เอดดี ควิท ยุร แบงกิง ออน มาย บาทรูม ดอร์ ,)
After shaving yeah and after three,
(แอ๊ฟเท่อร เฌฝอิงส เย่ แอนด์ แอ๊ฟเท่อร ทรี ,)
I’m after having me some fun you see,
(แอม แอ๊ฟเท่อร แฮฝวิ่ง มี ซัม ฟัน ยู ซี ,)
I’m getting ready for the night to come,
(แอม เกดดดิ้ง เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ ไน๊ท ทู คัม ,)
And here I come.
(แอนด์ เฮียร ไอ คัม)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
I’m just a hot shot hitting town,
(แอม จั๊สท ดา ฮอท ฌ็อท ฮิทติง ทาวน์ ,)
[have a little fun],
([ แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฟัน ] ,)
Just a hot shot getting down,
(จั๊สท ดา ฮอท ฌ็อท เกดดดิ้ง เดาน ,)
[ready steady run],
([ เร๊ดี้ สเท๊ดี้ รัน ] ,)
I’m just a hot shot looking around,
(แอม จั๊สท ดา ฮอท ฌ็อท ลุคอิง อะราวนฺดฺ ,)
[loving on the run],
([ ลัฝอิง ออน เดอะ รัน ] ,)
I’m having fun.
(แอม แฮฝวิ่ง ฟัน)

Get the recognition each and every place I go,
(เก็ท เดอะ เรค็อกนีฌอัน อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เพลส ไอ โก ,)
Fashion leader in the cuban heel and pointed toe,
(แฟ๊ชั่น ลีดเออะ อิน เดอะ คยูแบ็น ฮีล แอนด์ พ๊อยท์ โท ,)
My italian suit is pressed and clean,
(มาย อิแทลแย็น ซุ๊ท อีส เพรส แอนด์ คลีน ,)
I’m the latin lover of thelocal scene,
(แอม เดอะ แลทอิน ลัฝเออะ อ็อฝ thelocal ซีน ,)
I’m getting ready for the night to come.
(แอม เกดดดิ้ง เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ ไน๊ท ทู คัม)

Chorus repeated.
(ค๊อรัส รีพี๊ท)

A faded picture on the mantleshelf,
(อะ แฟ็ด พิ๊คเจ้อร์ ออน เดอะ mantleshelf ,)
My older brother looks like myself,
(มาย โอลเดอะ บร๊าเท่อรํ ลุ๊ค ไล๊ค ไมเซลฟ ,)
Remember donny dated susie,
(รีเม๊มเบ่อร์ donny แดซ susie ,)
And susie rated johnny,
(แอนด์ susie แร๊ท จอนนิ ,)
Johnny’s into susie,
(จอนนิ อิ๊นทู susie ,)
But susie’a into ronnie,
(บั๊ท susiea อิ๊นทู รอนนี ,)
Ronnie waits for louie,
(รอนนี เว้ท ฟอร์ ลูยอี ,)
But louie’s singing louie-lou-i.
(บั๊ท ลูยอี ซิงกิง ลูยอี ลู ไอ)

Chorus repeated.
(ค๊อรัส รีพี๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hot Shot คำอ่านไทย Cliff Richard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น