เนื้อเพลง City คำอ่านไทย Natalie Imbruglia

Had A Dream
( แฮ็ด อะ ดรีม)
Had A Drowning Dream I Was In A River Of Pain
(แฮ็ด อะ ดเรานอิง ดรีม ไอ วอส ซิน อะ ริ๊เฝ่อร์ อ็อฝ เพน)
Only Difference This Time
(โอ๊นลี่ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ดิส ไทม์)
I Wasn’t Calling Out Your Name Yeah
(ไอ วอสซึ้น คอลลิง เอ๊าท ยุร เนม เย่)
Has It Ended Before It’s Begun
(แฮ็ส ซิท เอ็นด บีฟอร์ อิทซ บิกัน)
You Hold On
(ยู โฮลด์ ออน)
And I Try To Run But
(แอนด์ ดาย ธราย ทู รัน บั๊ท)

Anybody Heading In My Direction
(เอนอิบอดิ เฮดอิง อิน มาย ดิเรคฌัน)
Away From The City
(อะเวย์ ฟรอม เดอะ ซิ๊ที่)
Anybody Wanna Change The Way They Feel
(เอนอิบอดิ วอนนา เช้งจํ เดอะ เวย์ เด ฟีล)
Step Inside
(สเท็พ อิ๊นไซด์)
Doesn’t Really Matter Where You Wanna Take Me
(ดัสอินท ริแอ็ลลิ แม๊ทเท่อร์ แวร์ ยู วอนนา เท้ค มี)
Away From The City
(อะเวย์ ฟรอม เดอะ ซิ๊ที่)
I Wanna Start Again
(ไอ วอนนา สท๊าร์ท อะเกน)
I Wanna Start Again
(ไอ วอนนา สท๊าร์ท อะเกน)
A Wanna Take It Back
(อะ วอนนา เท้ค กิด แบ็ค)
I Wanna Start Again
(ไอ วอนนา สท๊าร์ท อะเกน)
Start Again
(สท๊าร์ท อะเกน)

Funny How Those Friends Forget You When You Tired Of Their Games
(ฟันนิ ฮาว โฑส เฟรน ฟอร์เก๊ท ยู เว็น ยู ไทร์ อ็อฝ แดร์ เกม)
You Miss A Show Or A Party That Blows
(ยู มิซ ซา โชว์ ออ รา พ๊าร์ที่ แดท โบลว์)
And They’ve Forgotten Your Name Yeah
(แอนด์ เดวฟ ฟอร์กอทเดน ยุร เนม เย่)
And You Wonder What You’ve Become
(แอนด์ ยู วั๊นเด้อร ว๊อท ยู๊ฟ บีคัม)
They Pull You Back When You Try To Run
(เด พูลล ยู แบ็ค เว็น ยู ธราย ทู รัน)

Well Anybody Heading In My Direction
(เวลล เอนอิบอดิ เฮดอิง อิน มาย ดิเรคฌัน)
Away From The City
(อะเวย์ ฟรอม เดอะ ซิ๊ที่)
Anybody Wanna Change The Way They Feel
(เอนอิบอดิ วอนนา เช้งจํ เดอะ เวย์ เด ฟีล)
Step Inside
(สเท็พ อิ๊นไซด์)
Doesn’t Really Matter Where You Wanna Take Me
(ดัสอินท ริแอ็ลลิ แม๊ทเท่อร์ แวร์ ยู วอนนา เท้ค มี)
Away From The City
(อะเวย์ ฟรอม เดอะ ซิ๊ที่)
I Wanna Start Again
(ไอ วอนนา สท๊าร์ท อะเกน)
I Wanna Start Again
(ไอ วอนนา สท๊าร์ท อะเกน)
A Wanna Take It Back
(อะ วอนนา เท้ค กิด แบ็ค)
I Wanna Start Again
(ไอ วอนนา สท๊าร์ท อะเกน)
Start Again
(สท๊าร์ท อะเกน)

I Left The Me I Used To Be
(ไอ เล๊ฟท เดอะ มี ไอ ยู๊ส ทู บี)
I Wanna See This Through
(ไอ วอนนา ซี ดิส ทรู)
Left The Me I Used To Be
(เล๊ฟท เดอะ มี ไอ ยู๊ส ทู บี)
If Only You’d See It Too
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ยูต ซี อิท ทู)
Well I Wonder What You’ve Become
(เวลล ไอ วั๊นเด้อร ว๊อท ยู๊ฟ บีคัม)
You Pull Me Back When I Try To Run
(ยู พูลล มี แบ็ค เว็น นาย ธราย ทู รัน)

Well Anybody Heading In My Direction
(เวลล เอนอิบอดิ เฮดอิง อิน มาย ดิเรคฌัน)
Away From The City
(อะเวย์ ฟรอม เดอะ ซิ๊ที่)
Anybody Wanna Change The Way They Feel
(เอนอิบอดิ วอนนา เช้งจํ เดอะ เวย์ เด ฟีล)
Step Inside
(สเท็พ อิ๊นไซด์)
Doesn’t Really Matter Where You Wanna Take Me
(ดัสอินท ริแอ็ลลิ แม๊ทเท่อร์ แวร์ ยู วอนนา เท้ค มี)
Away From The City
(อะเวย์ ฟรอม เดอะ ซิ๊ที่)
I Wanna Start Again
(ไอ วอนนา สท๊าร์ท อะเกน)
I Wanna Start Again
(ไอ วอนนา สท๊าร์ท อะเกน)
A Wanna Take It Back
(อะ วอนนา เท้ค กิด แบ็ค)
I Wanna Start Again
(ไอ วอนนา สท๊าร์ท อะเกน)
Start Again
(สท๊าร์ท อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง City คำอ่านไทย Natalie Imbruglia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น