เนื้อเพลง Kentucky Mud คำอ่านไทย Nappy Roots

[Chorus: Skinny]
( [ ค๊อรัส : ซคีนอิ ])
Trunk funk and the Cadillac thump, really loud
(ทรังค ฟังค แอนด์ เดอะ คาดิลแล ธัมพ , ริแอ็ลลิ เลาด)
Puff skunk in the back of the junk, get really live
(พัฟ ซคังค อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ จังค , เก็ท ริแอ็ลลิ ไล้ฝ)
Trunk funk and the Cadillac thump, really loud
(ทรังค ฟังค แอนด์ เดอะ คาดิลแล ธัมพ , ริแอ็ลลิ เลาด)
Puff skunk in the back of the junk, get really live
(พัฟ ซคังค อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ จังค , เก็ท ริแอ็ลลิ ไล้ฝ)

[Skinny DeVille]
([ ซคีนอิ ดีฝเวล ])
That’s the Nappy Boys, travellin on the dirt road with Kentucky Mud
(แด้ท เดอะ แนพพิ บอย , ทาเวลลิน ออน เดอะ เดิร์ท โร้ด วิธ เคนทัคกี่ มัด)
What’s to love? A Cadillac somethin like a DeVille, it may be dubbed
(ว๊อท ทู ลัฝ อะ คาดิลแล ซัมติน ไล๊ค เก ดีฝเวล , อิท เมย์ บี ดับ)
Southbound, headed back to the west, and DeVille downtown
(Southbound , เฮด แบ็ค ทู เดอะ เว๊สท , แอนด์ ดีฝเวล ดาวน์ทาวน์)
I’m takin it to the flat, hit up the Hollow back in J-Town
(แอม ทอคกิ่น หนิด ทู เดอะ แฟลท , ฮิท อั๊พ เดอะ ฮ๊อลโล่ว แบ็ค อิน เจ ทาวน์)
See my Cave folks got that grey pound, we hit the interstate
(ซี มาย เค๊ฝ โฟล้ค ก็อท แดท เกรย์ เพานด , วี ฮิท ดิ อีนเทิซเทท)
Straight be blowin like a freight train, ain’t tryna catch a case
(สเทร๊ท บี โบลวิน ไล๊ค เก เฟรท เทรน , เอน ทายนา แค็ทช อะ เค๊ส)
We take the back road off in Glasgow, we can travel it with no hassle
(วี เท้ค เดอะ แบ็ค โร้ด ออฟฟ อิน Glasgow , วี แคน แทร๊เฝ่ล อิท วิธ โน แอสเซล)
Shoot through Roscoe, back in A-Town like a king off in his castle
(ชู๊ท ทรู Roscoe , แบ็ค อิน อะ ทาวน์ ไล๊ค เก คิง ออฟฟ อิน ฮิส แค๊สเซิ่ล)

[Big V]
([ บิ๊ก วี ])
[?] homes be the cribs with the fun in it
([ ] โฮม บี เดอะ คริบ วิธ เดอะ ฟัน อิน หนิด)
Pound of weed, a couple of freaks, and a gun in it
(เพานด อ็อฝ วี , อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ ฟรี๊ค , แอนด์ อะ กัน อิน หนิด)
City slick if you want, but us; we be slummin it
(ซิ๊ที่ ซลิค อิ๊ฟ ยู ว้อนท , บั๊ท อัซ ; วี บี slummin หนิด)
[?] if ya have it and put crumbs in it
([ ] อิ๊ฟ ยา แฮ็ฝ อิท แอนด์ พุท ครัม ซิน หนิด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Chorus 2 – 2X]
([ ค๊อรัส 2 2X ])
Kentucky Mud! Damn right folk nuttin but love!
(เคนทัคกี่ มัด ! แดมนํ ไร๊ท โฟล้ค นัทดิน บั๊ท ลัฝ !)
Big truck roll through yeaga nuttin but slums!
(บิ๊ก ทรั๊ค โรลล ทรู yeaga นัทดิน บั๊ท สลัม !)
Kentucky Mud! Damn right folk nuttin but love!
(เคนทัคกี่ มัด ! แดมนํ ไร๊ท โฟล้ค นัทดิน บั๊ท ลัฝ !)
And these blocks don’t hold yeaga nuttin but uhh..!
(แอนด์ ฑิส บล๊อค ด้อนท์ โฮลด์ yeaga นัทดิน บั๊ท อา !)
Kentucky Mud!
(เคนทัคกี่ มัด !)

[Big V]
([ บิ๊ก วี ])
Simple life back to its hardest again
(ซิ๊มเพิ่ล ไล๊ฟ แบ็ค ทู อิทซ ฮาร์เดท อะเกน)
Farmer in the dell, I’ll be damned it’s harvest again
(ฟาเมอะ อิน เดอะ เด็ล , อิลล บี แดมนํ อิทซ ฮ๊าร์เฝ่สท อะเกน)
Get it in, get it in, hey boy – cook it and eat it
(เก็ท ดิธ อิน , เก็ท ดิธ อิน , เฮ บอย คุ๊ค อิท แอนด์ อี๊ท ดิธ)
Hit the bar for relaxation and a BAG of cheeba
(ฮิท เดอะ บาร์ ฟอร์ รีแล็คเซฌัน แอนด์ อะ แบ๊ก อ็อฝ cheeba)
Planes to catch, shows to do, reps to lose
(เพลน ทู แค็ทช , โชว์ ทู ดู , เร็พ ทู ลู้ส)
LOTS of game, nothin to lose, payin the dues
(ล็อท อ็อฝ เกม , นอทติน ทู ลู้ส , เพย์อิน เดอะ ดิว)
Tryna get ours, winnin to lose
(ทายนา เก็ท เอ๊า , วินนิน ทู ลู้ส)
Brought in the game, then we was applied to the rules, whoo!
(บรอท อิน เดอะ เกม , เด็น วี วอส แอ๊พพลาย ทู เดอะ รูล , ฮู !)

[Skinny DeVille]
([ ซคีนอิ ดีฝเวล ])
Back to the field with hustlers, take anything and make work
(แบ็ค ทู เดอะ ฟีลด วิธ ฮัซเลอะ , เท้ค เอนอิธิง แอนด์ เม้ค เวิ๊ร์ค)
We catch ya slippin, we just might get up and truck and take yours
(วี แค็ทช ยา สลิปพิน , วี จั๊สท ไมท เก็ท อั๊พ แอนด์ ทรั๊ค แอนด์ เท้ค ยุร)
These parts are packed with pimps and the players hate on the gangsters
(ฑิส พาร์ท แซร์ แพ็ค วิธ พิมพ แซน เดอะ เพย์เยอร์ เฮท ออน เดอะ แกะซเทอะ)
Take only what you make first, bump to wake the neighbors
(เท้ค โอ๊นลี่ ว๊อท ยู เม้ค เฟิร์สท , บั๊มพํ ทู เว้ค เดอะ เนเบอะ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Chorus 2 – 2X]
([ ค๊อรัส 2 2X ])

[Scales talking]
([ สเคล ทอคอิง ])
Kentucky Mud throw ya hands up
(เคนทัคกี่ มัด โธรว์ ยา แฮนด์ อั๊พ)
Put ’em together like this
(พุท เอ็ม ทูเก๊ทเธ่อร์ ไล๊ค ดิส)
C’mon, c’mon, Nappy Roots in this, whoo!
(ซีมอน , ซีมอน , แนพพิ รู๊ท ซิน ดิส , ฮู !)
Kentucky Mud is the shhhhh…
(เคนทัคกี่ มัด อีส เดอะ shhhhh)
Yeah, so throw ya hands up high! high!
(เย่ , โซ โธรว์ ยา แฮนด์ อั๊พ ไฮฮ ! ไฮฮ !)
Put ’em together like this
(พุท เอ็ม ทูเก๊ทเธ่อร์ ไล๊ค ดิส)
Nappy Roots in this, whoo!
(แนพพิ รู๊ท ซิน ดิส , ฮู !)
Kentucky Mud is the shhhhh…
(เคนทัคกี่ มัด อีส เดอะ shhhhh)

[B. Stille]
([ บี Stille ])
Nappy Roots, steak and ‘tatas, eggs and bacon
(แนพพิ รู๊ท , ซเทค แอนด์ ทาทา , เอ้กก แซน บาคอน)
The rooster crowed so I know it was time for me to awaken *rooster call*
(เดอะ รูซเทอะ คโร โซ ไอ โนว์ อิท วอส ไทม์ ฟอร์ มี ทู อะเวคเอ็น *รูซเทอะ คอลลํ *)
Country livin, and the country cookin in a country kitchen
(คั๊นทรี่ ลีฝอิน , แอนด์ เดอะ คั๊นทรี่ คุ๊คกิน อิน อะ คั๊นทรี่ คิ๊ทเช่น)
Good intention and strong religion, it’s a strong tradition
(กู๊ด อินเทนฌัน แอนด์ สทรอง รีลิ๊เจี้ยน , อิทซ ซา สทรอง เทร๊ดิชั่น)
Kicked to mud off my boots and dust off my pants and
(คิ๊ค ทู มัด ออฟฟ มาย บู๊ท แซน ดัสท ออฟฟ มาย แพ็นท แซน)
Just came from the ranch but they swear we was [?]
(จั๊สท เคม ฟรอม เดอะ แร็นช บั๊ท เด สแวร์ วี วอส [ ])
B. Stille and them be chillin, spendin the time with our children
(บี Stille แอนด์ เด็ม บี ชิลลิน , สเปนดิน เดอะ ไทม์ วิธ เอ๊า ชีลดเร็น)
Finna mail off my stamps and we’ll be grillin
(ฟินนา เมล ออฟฟ มาย สแทมพ์ แซน เวลล บี grillin)
Step offa this Kentucky Mud…
(สเท็พ offa ดิส เคนทัคกี่ มัด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Chorus 2 – 2X]
([ ค๊อรัส 2 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kentucky Mud คำอ่านไทย Nappy Roots

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น