เนื้อเพลง Courage คำอ่านไทย Superchick

I told another lie today
( ไอ โทลด อะน๊าเทร่อร์ ไล ทูเดย์)
And i got through this day
(แอนด์ ดาย ก็อท ทรู ดิส เดย์)
No one saw through my games
(โน วัน ซอว์ ทรู มาย เกม)
I know the write words to say
(ไอ โนว์ เดอะ ไร๊ท เวิร์ด ทู เซย์)
Like ” i don’t feel well, ” ” i ate before i came ”
(ไล๊ค ” ไอ ด้อนท์ ฟีล เวลล , ” ” ไอ เอท บีฟอร์ ไอ เคม “)
Then someone tells me how good i look
(เด็น ซัมวัน เทลล มี ฮาว กู๊ด ดาย ลุ๊ค)
And for a moment, for a moment i am happy
(แอนด์ ฟอร์ รา โม๊เม้นท , ฟอร์ รา โม๊เม้นท ไอ แอ็ม แฮ๊พพี่)
But when i’m alone, no one hears me cry
(บั๊ท เว็น แอม อะโลน , โน วัน เฮียร มี คราย)

I need you to know
(ไอ นี๊ด ยู ทู โนว์)
I’m not through the night
(แอม น็อท ทรู เดอะ ไน๊ท)
Somedays i’m still fighting to walk towards the light
(ซัมเดย์ แอม สทิลล ไฟท์ดิง ทู ว๊อล์ค ทูวอด เดอะ ไล๊ท)
I need you to know
(ไอ นี๊ด ยู ทู โนว์)
That we’ll be ok
(แดท เวลล บี โอเค)
Together we can make it through another day
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี แคน เม้ค กิด ทรู อะน๊าเทร่อร์ เดย์)

I don’t know the first time i felt unbeautiful
(ไอ ด้อนท์ โนว์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ไอ เฟ็ลท unbeautiful)
The day i chose not to eat
(เดอะ เดย์ ไอ โชส น็อท ทู อี๊ท)
What i do know is how i’ve changed my life forever
(ว๊อท ไอ ดู โนว์ อีส ฮาว แอฝ เช้งจํ มาย ไล๊ฟ ฟอเร๊เฝ่อร)
I know i should know better
(ไอ โนว์ ไอ เชิด โนว์ เบ๊ทเท่อร์)
There are days when i’m ok
(แดร์ อาร์ เดย์ เว็น แอม โอเค)
And for a moment, for a moment i find hope
(แอนด์ ฟอร์ รา โม๊เม้นท , ฟอร์ รา โม๊เม้นท ไอ ไฟนด์ โฮพ)
But there are days when i’m not ok
(บั๊ท แดร์ อาร์ เดย์ เว็น แอม น็อท โอเค)
And i need your help
(แอนด์ ดาย นี๊ด ยุร เฮ้ลพ)
So i’m letting go
(โซ แอม เลทดิง โก)

I need you to know
(ไอ นี๊ด ยู ทู โนว์)
I’m not through the night
(แอม น็อท ทรู เดอะ ไน๊ท)
Somedays i’m still fighting to walk towards the light
(ซัมเดย์ แอม สทิลล ไฟท์ดิง ทู ว๊อล์ค ทูวอด เดอะ ไล๊ท)
I need you to know
(ไอ นี๊ด ยู ทู โนว์)
That we’ll be ok
(แดท เวลล บี โอเค)
Together we can make it through another day
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี แคน เม้ค กิด ทรู อะน๊าเทร่อร์ เดย์)

You should know you’re not on your own
(ยู เชิด โนว์ ยัวร์ น็อท ออน ยุร โอว์น)
These secrets are walls that keep us alone
(ฑิส ซี๊เขร็ท แซร์ วอลล์ แดท คี๊พ อัซ อะโลน)
I don’t know when but i know now
(ไอ ด้อนท์ โนว์ เว็น บั๊ท ไอ โนว์ นาว)
Together we’ll make it through somehow
(ทูเก๊ทเธ่อร์ เวลล เม้ค กิด ทรู ซัมฮาว)
[together we’ll make it through somehow]
([ ทูเก๊ทเธ่อร์ เวลล เม้ค กิด ทรู ซัมฮาว ])

I need you to know
(ไอ นี๊ด ยู ทู โนว์)
I’m not through the night
(แอม น็อท ทรู เดอะ ไน๊ท)
Somedays i’m still fighting to walk towards the light
(ซัมเดย์ แอม สทิลล ไฟท์ดิง ทู ว๊อล์ค ทูวอด เดอะ ไล๊ท)
I need you to know
(ไอ นี๊ด ยู ทู โนว์)
That we’ll be ok
(แดท เวลล บี โอเค)
Together we can make it through another day
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี แคน เม้ค กิด ทรู อะน๊าเทร่อร์ เดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Courage คำอ่านไทย Superchick

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น