เนื้อเพลง Shut up คำอ่านไทย Trick Daddy feat Co, Deuce Poppito, Trina

[Trick Daddy]
( [ ทริ๊ค แดดดิ ])
We gon’ let the band deal with this
(วี ก็อน เล็ท เดอะ แบนด์ ดีล วิธ ดิส)
Ha ha, mmm-hmm
(ฮา ฮา , อึม อึม)
M-I-A Style, heh, old school
(เอ็ม ไอ อะ สไทล์ , เอฮ , โอลด์ สคูล)
Uh hah..
(อา ฮ๊า)
Okay, shut up!
(โอเค , ชั๊ท อั๊พ !)

Chorus: Trick Daddy
(ค๊อรัส : ทริ๊ค แดดดิ)

Ah hah, okay, whassup? Shut up!
(อา ฮ๊า , โอเค , ฮวัดสับ ชั๊ท อั๊พ !)
Ah hah, okay, whassup? Shut up!
(อา ฮ๊า , โอเค , ฮวัดสับ ชั๊ท อั๊พ !)
Ah hah, okay, whassup? Shut up!
(อา ฮ๊า , โอเค , ฮวัดสับ ชั๊ท อั๊พ !)
Ah hah, okay, whassup? Shut up!
(อา ฮ๊า , โอเค , ฮวัดสับ ชั๊ท อั๊พ !)

[Trick Daddy]
([ ทริ๊ค แดดดิ ])
Ridin round in my brand new ninety-nine, fo’ do’, Volvo
(ริดอิน ราวนด อิน มาย แบรนดฺ นิว ไนนทิ ไนน , โฟ ดู , Volvo)
I got a pocket full of B’s,
(ไอ ก็อท ดา พ๊อคเค่ท ฟูล อ็อฝ Bs ,)
cocoa weed and ain’t got no place to go tho’
(โคโค วี แอนด์ เอน ก็อท โน เพลส ทู โก โฑ)
But all my Boca Boys they know though, that’s fo’ sho’ doe
(บั๊ท ดอร์ มาย Boca บอย เด โนว์ โธ , แด้ท โฟ โช โด)
[Are those Bugle Boy jeans you’re wearin?]
([ อาร์ โฑส Bugle บอย ยีน ยัวร์ เวียริน ])
Hell nah hoe, you know they Polo’s
(เฮ็ลล นาห์ โฮ , ยู โนว์ เด โพโล)
I been used again, accused again – this time
(ไอ บีน ยู๊ส อะเกน , แอ๊คคิ้วส อะเกน ดิส ไทม์)
been wrong to chop somethin done by one of my union friends
(บีน รอง ทู ช๊อพ ซัมติน ดัน บาย วัน อ็อฝ มาย ยู๊เนี่ยน เฟรน)
Soon as they seen the Benz, hatin season was in
(ซูน แอส เด ซีน เดอะ เบนซฺ , แฮดดิน ซี๊ซั่น วอส ซิน)
Hell cause they figured me for not understandin they reason bein
(เฮ็ลล ค๊อส เด ฟิ๊กเก้อร มี ฟอร์ น็อท understandin เด รี๊ซั่น บีนโพล)
Heh, but I’m the man for this
(เอฮ , บั๊ท แอม เดอะ แมน ฟอร์ ดิส)
While y’all was doin fine I was doin time just, prayin for this
(ไวล์ ยอล วอส โดย ไฟน ไอ วอส โดย ไทม์ จั๊สท , เพลย์อิน ฟอร์ ดิส)
Locked up, makin plans for this
(ล๊อค อั๊พ , เมกิน แพลน ฟอร์ ดิส)
Without all that fancy sh*t, way too advanced for this
(วิธเอ๊าท ดอร์ แดท แฟ๊นซี ฌะ *ที , เวย์ ทู แอดฝ๊านซ ฟอร์ ดิส)
Just Polo socks, tanktops and drawers up under my pants and sh*t
(จั๊สท โพโล ซ๊อค , tanktops แซน ดรอเออะ อั๊พ อั๊นเด้อร มาย แพ็นท แซน ฌะ *ที)
Shut up!
(ชั๊ท อั๊พ !)

Chorus: repeat 2X
(ค๊อรัส : รีพี๊ท 2X)

[Trina]
([ ทรีน่า ])
Okay who’s +Da Baddest B*tch+
(โอเค ฮู +ดา แบดเดส บี *tch+)
I been real, been rich, been had this sh*t
(ไอ บีน เรียล , บีน ริ๊ช , บีน แฮ็ด ดิส ฌะ *ที)
Big Benz, big house and sh*t
(บิ๊ก เบนซฺ , บิ๊ก เฮ้าส แอนด์ ฌะ *ที)
That’s right, okay I been down with Trick
(แด้ท ไร๊ท , โอเค ไอ บีน เดาน วิธ ทริ๊ค)
Okay it make sense to me
(โอเค อิท เม้ค เซ้นส ทู มี)
Cause if your money ain’t right you speakin French to me
(ค๊อส อิ๊ฟ ยุร มั๊นนี่ เอน ไร๊ท ยู สปีกิน ฟเร็นช ทู มี)
Miss Trina don’t play with me
(มิซ ทรีน่า ด้อนท์ เพลย์ วิธ มี)
Or you can say Miss Bigg, that’s okay with me
(ออ ยู แคน เซย์ มิซ บิ๊กก , แด้ท โอเค วิธ มี)
You need a grand just to speak to me
(ยู นี๊ด อะ แกรนด์ จั๊สท ทู สพี๊ค ทู มี)
Okay, are you sure you wanna sleep with me?
(โอเค , อาร์ ยู ชัวร์ ยู วอนนา สลี๊พ วิธ มี)
Okay, you better be fo’ sho’
(โอเค , ยู เบ๊ทเท่อร์ บี โฟ โช)
Cause I done left n*ggaz like you stuck befo’
(ค๊อส ไอ ดัน เล๊ฟท เอ็น *ggaz ไล๊ค ยู ซทัค befo)
Okay, you can ball with me
(โอเค , ยู แคน บอล วิธ มี)
Since you got a hot knot spend it all with me
(ซิ๊นซ ยู ก็อท ดา ฮอท น็อท สเพ็นด ดิท ออล วิธ มี)
Okay, y’all know what’s up
(โอเค , ยอล โนว์ ว๊อท อั๊พ)
Okay, uh huh, I ride, shut up!
(โอเค , อา ฮู , ไอ ไรด์ , ชั๊ท อั๊พ !)

Chorus: Trick Daddy [4x]
(ค๊อรัส : ทริ๊ค แดดดิ [ 4x ])

[Co [of Tre +6]]
([ โค [ อ็อฝ Tre +6 ] ])
This goes out to my niggeroles
(ดิส โกซ เอ๊าท ทู มาย niggeroles)
and them pretty ass jazzy hoes, b*tch what’s up
(แอนด์ เด็ม พริ๊ทที่ อาซ แจสสิ โฮ , บี *tch ว๊อท อั๊พ)
C-O got a verse in the +Book of Thugs+
(ซี โอ ก็อท ดา เฝิซ อิน เดอะ +บุ๊ค อ็อฝ ธัก +)
So when I come through b*tch show me love
(โซ เว็น นาย คัม ทรู บี *tch โชว์ มี ลัฝ)
If you bout that flow, then raise it up
(อิ๊ฟ ยู เบาท แดท โฟลว์ , เด็น เร้ส อิท อั๊พ)
You got that funk, then blaze it up
(ยู ก็อท แดท ฟังค , เด็น เบลซ อิท อั๊พ)
I got two mo’s of them phat hoes,
(ไอ ก็อท ทู mos อ็อฝ เด็ม แฟททฺ โฮ ,)
late night and I ready to bust
(เหลท ไน๊ท แอนด์ ดาย เร๊ดี้ ทู บัซท)
Are you okay? Look like you got a lot to say
(อาร์ ยู โอเค ลุ๊ค ไล๊ค ยู ก็อท ดา ล็อท ทู เซย์)
Okay, come widdit
(โอเค , คัม วิดดิท)
N*ggaz keep hidin your hoes, what you do that fo’
(เอ็น *ggaz คี๊พ ฮายดิน ยุร โฮ , ว๊อท ยู ดู แดท โฟ)
Me and Money Mark been done hit it
(มี แอนด์ มั๊นนี่ ม๊าร์ค บีน ดัน ฮิท ดิธ)
Been done split it – okay playboy? F*ck you say boy?
(บีน ดัน สพลิ๊ท ดิธ โอเค พเลบอย ฟัค ยู เซย์ บอย)
Don’t even much bring your hoe ’round C
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น มัช บริง ยุร โฮ ราวนด ซี)
N*ggaz y’all better quit f*ckin with me
(เอ็น *ggaz ยอล เบ๊ทเท่อร์ ควิท ฟัคin วิธ มี)
Shut up!
(ชั๊ท อั๊พ !)

Chorus
(ค๊อรัส)

[Duece Poppito [of 24 Karatz]]
([ ดิวซ์ Poppito [ อ็อฝ 24 Karatz ] ])
Lay down, playboy what’s up
(เลย์ เดาน , พเลบอย ว๊อท อั๊พ)
What about the slugs in your head and your gut
(ว๊อท อะเบ๊าท เดอะ ซลัก ซิน ยุร เฮด แอนด์ ยุร กัท)
What’s up with the keys to the truck
(ว๊อท อั๊พ วิธ เดอะ คีย์ ทู เดอะ ทรั๊ค)
Your own n*gga say you got B’s in the cut
(ยุร โอว์น เอ็น *gga เซย์ ยู ก็อท Bs ซิน เดอะ คัท)
What’s up with the safe, what the combo
(ว๊อท อั๊พ วิธ เดอะ เซฟ , ว๊อท เดอะ คอมโบ)
Open that sh*t n*gga f*ck all the convo-sation
(โอ๊เพ่น แดท ฌะ *ที เอ็น *gga ฟัค ออล เดอะ convo sation)
What’s up wit’cha Haitian
(ว๊อท อั๊พ วิทชา Haitian)
Probably got birds at the safehouse, waitin
(พรอบอับลิ ก็อท เบิร์ด แอ็ท เดอะ safehouse , เว๊ทดิน)
What’s up, where you store the D?
(ว๊อท อั๊พ , แวร์ ยู สโทร์ เดอะ ดี)
I ain’t found sh*t but a quarter ki
(ไอ เอน เฟานด ฌะ *ที บั๊ท ดา คว๊อร์เท่อร ki)
N*gga ya better not be playin me
(เอ็น *gga ยา เบ๊ทเท่อร์ น็อท บี เพลย์ยิน มี)
You gon’ bleed to death, you understand me?
(ยู ก็อน บลีด ทู เด้ท , ยู อั๊นเด้อรสแทนด มี)
Whassup, are you ready to go?
(ฮวัดสับ , อาร์ ยู เร๊ดี้ ทู โก)
You ready to tongue kiss with the blue fo’fo’?
(ยู เร๊ดี้ ทู ทั๊ง คิซ วิธ เดอะ บลู fofo)
What’s up f*ck n*gga say somethin
(ว๊อท อั๊พ ฟัค เอ็น *gga เซย์ ซัมติน)
Set your crime, we ready to spray somethin
(เซ็ท ยุร ไคร์ม , วี เร๊ดี้ ทู สเพรย์ ซัมติน)
Gun play, how I got the stripes
(กัน เพลย์ , ฮาว ไอ ก็อท เดอะ ซทไรพ)
2-4-K turned out the lights
(2 4 เค เทิร์น เอ๊าท เดอะ ไล๊ท)
Gun play, how I got the stripes
(กัน เพลย์ , ฮาว ไอ ก็อท เดอะ ซทไรพ)
2-4-K turned out the lights
(2 4 เค เทิร์น เอ๊าท เดอะ ไล๊ท)

Chorus: repeat 2X
(ค๊อรัส : รีพี๊ท 2X)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shut up คำอ่านไทย Trick Daddy feat Co, Deuce Poppito, Trina

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น