เนื้อเพลง Lil’ Red Riding Hood คำอ่านไทย Bowling For Soup

[from ” Cursed ” soundtrack]
( [ ฟรอม ” เคอร์ส ” ซาวแทร็ค ])

[howls]
([ เฮาล ])

Who’s that I see walkin’ in these woods?
(ฮู แดท ไอ ซี วอคกิน อิน ฑิส วู๊ด)
Why it’s Little Red Ridin’ Hood
(วาย อิทซ ลิ๊ทเทิ่ล เร้ด ริดอิน ฮุด)

Hey there Little Red Riding Hood
(เฮ แดร์ ลิ๊ทเทิ่ล เร้ด ไรดอิง ฮุด)
You sure are lookin’ good
(ยู ชัวร์ อาร์ ลุคกิน กู๊ด)
You’re everything a big bad wolf would want
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง อะ บิ๊ก แบ้ด วู๊ล์ฟ เวิด ว้อนท)

Listen to me [howl]
(ลิ๊สซึ่น ทู มี [ เฮาล ])

Little Red Ridin’ Hood
(ลิ๊ทเทิ่ล เร้ด ริดอิน ฮุด)
I don’t think even big girls should
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค อี๊เฝ่น บิ๊ก เกิร์ล เชิด)
Go walkin’ in these spooky old woods alone
(โก วอคกิน อิน ฑิส ซพูคคิ โอลด์ วู๊ด อะโลน)

[howls]
([ เฮาล ])

What big eyes you have
(ว๊อท บิ๊ก อาย ยู แฮ็ฝ)
The kind of eyes that drive wolves mad
(เดอะ ไคนด์ อ็อฝ อาย แดท ไดร๊ฝ วูลฝส แม้ด)
So, just to see that you don’t get chased
(โซ , จั๊สท ทู ซี แดท ยู ด้อนท์ เก็ท เชส)
I think I ought to walk with you for a way
(ไอ ทริ๊งค ไอ อ๊อธ ทู ว๊อล์ค วิธ ยู ฟอร์ รา เวย์)

What full lips you have
(ว๊อท ฟูล ลิพ ยู แฮ็ฝ)
They’re sure to lure someone bad
(เดรว ชัวร์ ทู ลยูร ซัมวัน แบ้ด)
So, untill you get to grandma’s place
(โซ , อันธิล ยู เก็ท ทู แกรนมา เพลส)
I think you ought to walk, with me and be safe
(ไอ ทริ๊งค ยู อ๊อธ ทู ว๊อล์ค , วิธ มี แอนด์ บี เซฟ)

I’m gonna keep my sheep suit on
(แอม กอนนะ คี๊พ มาย ฌีพ ซุ๊ท ออน)
Till I’m sure that you’ve been shown
(ทิลล์ แอม ชัวร์ แดท ยู๊ฟ บีน โฌน)
That I can be trusted walkin’ with you alone
(แดท ไอ แคน บี ทรัสท วอคกิน วิธ ยู อะโลน)

[howls]
([ เฮาล ])

Little Red Ridin’ Hood
(ลิ๊ทเทิ่ล เร้ด ริดอิน ฮุด)
I’d like to hold you if I could
(อาย ไล๊ค ทู โฮลด์ ยู อิ๊ฟ ฟาย เคิด)
But you might think I’m a big bad wolf, so I won’t
(บั๊ท ยู ไมท ทริ๊งค แอม มา บิ๊ก แบ้ด วู๊ล์ฟ , โซ ไอ ว็อนท)

[howls]
([ เฮาล ])

What a big heart I have
(ว๊อท ดา บิ๊ก ฮาร์ท ไอ แฮ็ฝ)
The better to love you with
(เดอะ เบ๊ทเท่อร์ ทู ลัฝ ยู วิธ)
Little Red Ridin’ Hood
(ลิ๊ทเทิ่ล เร้ด ริดอิน ฮุด)
Even bad wolves can be good
(อี๊เฝ่น แบ้ด วูลฝส แคน บี กู๊ด)

I’ll try to be satisfied
(อิลล ธราย ทู บี แซทอิซไฟด)
Just to walk close by your side
(จั๊สท ทู ว๊อล์ค โคลส บาย ยุร ไซด์)
Maybe you’ll see things my way
(เมบี โยว ซี ทริง มาย เวย์)
Before we get to grandma’s place
(บีฟอร์ วี เก็ท ทู แกรนมา เพลส)

Little Red Ridin’ Hood
(ลิ๊ทเทิ่ล เร้ด ริดอิน ฮุด)
You sure are lookin’ good
(ยู ชัวร์ อาร์ ลุคกิน กู๊ด)
You’re everything a big bad wolf could want
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง อะ บิ๊ก แบ้ด วู๊ล์ฟ เคิด ว้อนท)

[howls]
([ เฮาล ])
[Baaa]
([ Baaa ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lil’ Red Riding Hood คำอ่านไทย Bowling For Soup

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น