เนื้อเพลง Satellite Of Love คำอ่านไทย U2

Satellite’s gone
( แซ๊ทเทลไล้ท กอน)
Up to the sky
(อั๊พ ทู เดอะ สกาย)
Things like that drive me
(ทริง ไล๊ค แดท ไดร๊ฝ มี)
Out of my mind
(เอ๊าท อ็อฝ มาย ไมนด์)
I watched it for a little while
(ไอ ว๊อทช ดิท ฟอร์ รา ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์)
I love to watch things on TV
(ไอ ลัฝ ทู ว๊อทช ทริง ออน ทีวี)

Oh…satellite of love
(โอ แซ๊ทเทลไล้ท อ็อฝ ลัฝ)
Ah…satellite of love
(อา แซ๊ทเทลไล้ท อ็อฝ ลัฝ)
Oo…satellite of love
(โอโอ แซ๊ทเทลไล้ท อ็อฝ ลัฝ)
Satellite
(แซ๊ทเทลไล้ท)

Satellite’s gone
(แซ๊ทเทลไล้ท กอน)
Way up to Mars
(เวย์ อั๊พ ทู มา)
Soon it will be filled
(ซูน หนิด วิล บี ฟิลล)
With parking cars
(วิธ พาคกิ้ง คารํ)
I watched it for a little while
(ไอ ว๊อทช ดิท ฟอร์ รา ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์)
I love to watch things on TV
(ไอ ลัฝ ทู ว๊อทช ทริง ออน ทีวี)

Ooo…ahh…satellite of love
(อู้ อา แซ๊ทเทลไล้ท อ็อฝ ลัฝ)
Ha…satellite of love
(ฮา แซ๊ทเทลไล้ท อ็อฝ ลัฝ)
Satellite of love
(แซ๊ทเทลไล้ท อ็อฝ ลัฝ)
Satellite
(แซ๊ทเทลไล้ท)

I’ve been told that you’ve been bold
(แอฝ บีน โทลด แดท ยู๊ฟ บีน โบลดฺ)
With Harry, Mark, and John
(วิธ แฮริ , ม๊าร์ค , แอนด์ จอน)
Monday, Tuesday, Wednesday, Friday
(มันดิ , ทยูสดิ , เวนสดิ , ฟไรดิ)
Harry, Mark, and John
(แฮริ , ม๊าร์ค , แอนด์ จอน)

Satellite’s gone
(แซ๊ทเทลไล้ท กอน)
Up to the sky
(อั๊พ ทู เดอะ สกาย)
Things like that drive me
(ทริง ไล๊ค แดท ไดร๊ฝ มี)
Out of my mind
(เอ๊าท อ็อฝ มาย ไมนด์)
I watched it for a little while
(ไอ ว๊อทช ดิท ฟอร์ รา ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์)
I love to watch things on TV
(ไอ ลัฝ ทู ว๊อทช ทริง ออน ทีวี)

Hoo…satellite of love
(ฮู แซ๊ทเทลไล้ท อ็อฝ ลัฝ)
Haa…satellite of love
(Haa แซ๊ทเทลไล้ท อ็อฝ ลัฝ)
Hoo…satellite of love
(ฮู แซ๊ทเทลไล้ท อ็อฝ ลัฝ)
Satellite of…
(แซ๊ทเทลไล้ท อ็อฝ)

Satellite…satellite…
(แซ๊ทเทลไล้ท แซ๊ทเทลไล้ท)
[Repeat until end]
([ รีพี๊ท อันทิล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Satellite Of Love คำอ่านไทย U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น