เนื้อเพลง Stand By Your Side คำอ่านไทย Samantha Mumba

I’ve Been Moving Far Away From You
( แอฝ บีน มูฝอิง ฟาร์ อะเวย์ ฟรอม ยู)
Baby
(เบ๊บี้)
I Don’t Wanna See Another Day
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ซี อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
Without You
(วิธเอ๊าท ยู)
How Can I Even Think About Anyone Else
(ฮาว แคน นาย อี๊เฝ่น ทริ๊งค อะเบ๊าท เอนอิวัน เอ๊ลส)
When You’re The Only One On My Mind
(เว็น ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ออน มาย ไมนด์)

I’m Gonna Stand By Your Side
(แอม กอนนะ สแทนด์ บาย ยุร ไซด์)
I’ll Never Leave You Behind
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ยู บีฮายน์)
I’m Gonna Stay Through The Night
(แอม กอนนะ สเทย์ ทรู เดอะ ไน๊ท)
Cos I Know
(คอซ ซาย โนว์)
I’ll Never Be Alone
(อิลล เน๊เฝ่อร์ บี อะโลน)

I’ve Been Missing You Too Many Nights
(แอฝ บีน มีซซิง ยู ทู เมนอิ ไน๊ท)
Baby
(เบ๊บี้)
All Alone Without You By My Side
(ออล อะโลน วิธเอ๊าท ยู บาย มาย ไซด์)
How Can I Even Think About Anyone Else
(ฮาว แคน นาย อี๊เฝ่น ทริ๊งค อะเบ๊าท เอนอิวัน เอ๊ลส)
When You’re The Only One On My Mind
(เว็น ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ออน มาย ไมนด์)
Nobody Else
(โนบอดี้ เอ๊ลส)

I’m Gonna Stand By Your Side
(แอม กอนนะ สแทนด์ บาย ยุร ไซด์)
I’ll Never Leave You Behind
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ยู บีฮายน์)
I’m Gonna Stay Through The Night
(แอม กอนนะ สเทย์ ทรู เดอะ ไน๊ท)
Cos I Know
(คอซ ซาย โนว์)
I’ll Never Be Alone
(อิลล เน๊เฝ่อร์ บี อะโลน)

I’m Gonna Stand By Your Side
(แอม กอนนะ สแทนด์ บาย ยุร ไซด์)
I’ll Never Leave You Behind
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ยู บีฮายน์)
I’m Gonna Stay Through The Night Through The Night
(แอม กอนนะ สเทย์ ทรู เดอะ ไน๊ท ทรู เดอะ ไน๊ท)
Cos I Know Yes I Know
(คอซ ซาย โนว์ เย็ซ ซาย โนว์)
I’ll Never Be Alone
(อิลล เน๊เฝ่อร์ บี อะโลน)
I’ll Never Be Alone
(อิลล เน๊เฝ่อร์ บี อะโลน)

I Just Wanted For You To Stay
(ไอ จั๊สท ว้อนท ฟอร์ ยู ทู สเทย์)
That I Love You Anyway
(แดท ไอ ลัฝ ยู เอนอิเว)
I Just Wanted You To Stay
(ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู สเทย์)
Now I Know
(นาว ไอ โนว์)
I’ll Never Be Alone
(อิลล เน๊เฝ่อร์ บี อะโลน)

I’m Gonna Stand By Your Side
(แอม กอนนะ สแทนด์ บาย ยุร ไซด์)
I’ll Never Leave You Behind
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ยู บีฮายน์)
I’m Gonna Stay Through The Night
(แอม กอนนะ สเทย์ ทรู เดอะ ไน๊ท)
Cos I Know Cos I Know
(คอซ ซาย โนว์ คอซ ซาย โนว์)
I’ll Never Be Alone
(อิลล เน๊เฝ่อร์ บี อะโลน)
I’m Gonna Stand By Your Side To Stay
(แอม กอนนะ สแทนด์ บาย ยุร ไซด์ ทู สเทย์)
I’ll Never Leave You Behind That I Love You Anyway
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ยู บีฮายน์ แดท ไอ ลัฝ ยู เอนอิเว)
I’m Gonna Stay Through The Night
(แอม กอนนะ สเทย์ ทรู เดอะ ไน๊ท)
Cos I Know Cos I Know
(คอซ ซาย โนว์ คอซ ซาย โนว์)
I’ll Never Be Alone
(อิลล เน๊เฝ่อร์ บี อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stand By Your Side คำอ่านไทย Samantha Mumba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น