เนื้อเพลง Peace Attack คำอ่านไทย Sonic Youth

3 Feb 03 peace
( 3 Feb 03 พี๊ซ)
Peace attack
(พี๊ซ แอทแท๊ค)
Early book whistling
(เอ๊อรํลี่ บุ๊ค ฮวีซลิง)
Whistling earth
(ฮวีซลิง เอิร์ทร)
Whistling earth day off
(ฮวีซลิง เอิร์ทร เดย์ ออฟฟ)
Nature sex
(เน๊เจ้อร์ เซ็กซ)
Nature sex yawn winking
(เน๊เจ้อร์ เซ็กซ ยอน winkings)
Reminder
(ริไมนเดอะ)

3 Feb 03 peace
(3 Feb 03 พี๊ซ)
Peace attack
(พี๊ซ แอทแท๊ค)
Early book whistling
(เอ๊อรํลี่ บุ๊ค ฮวีซลิง)
Whistling earth
(ฮวีซลิง เอิร์ทร)
Whistling earth day off
(ฮวีซลิง เอิร์ทร เดย์ ออฟฟ)
Nature sex
(เน๊เจ้อร์ เซ็กซ)
Nature sex yawn winking
(เน๊เจ้อร์ เซ็กซ ยอน winkings)
Reminder
(ริไมนเดอะ)

Of the great
(อ็อฝ เดอะ เกรท)
Of the great anti-hate
(อ็อฝ เดอะ เกรท แอนทิ เฮท)
Springtime is wartime
(สปิงไทม์ อีส เหวิดไทม์)
All eyes to the crimeboss
(ออล อาย ทู เดอะ crimeboss)
Electric guitar string
(อิเล๊คทริค กิทา สทริง)
Belly flowers
(เบลลิ ฟล๊าวเว่อร์)

3 Feb 03 peace
(3 Feb 03 พี๊ซ)
Peace attack
(พี๊ซ แอทแท๊ค)
Early book whistling
(เอ๊อรํลี่ บุ๊ค ฮวีซลิง)
Whistling earth
(ฮวีซลิง เอิร์ทร)
Whistling earth day off
(ฮวีซลิง เอิร์ทร เดย์ ออฟฟ)
Nature sex
(เน๊เจ้อร์ เซ็กซ)
Nature sex yawn winking
(เน๊เจ้อร์ เซ็กซ ยอน winkings)
Reminder
(ริไมนเดอะ)

Of the great
(อ็อฝ เดอะ เกรท)
Of the great anti-hate
(อ็อฝ เดอะ เกรท แอนทิ เฮท)
Springtime is wartime
(สปิงไทม์ อีส เหวิดไทม์)
All eyes to the crimeboss
(ออล อาย ทู เดอะ crimeboss)
Electric guitar string
(อิเล๊คทริค กิทา สทริง)
Belly flowers
(เบลลิ ฟล๊าวเว่อร์)

3 Feb 03 peace
(3 Feb 03 พี๊ซ)
Peace attack
(พี๊ซ แอทแท๊ค)
Early book whistling
(เอ๊อรํลี่ บุ๊ค ฮวีซลิง)
Whistling earth
(ฮวีซลิง เอิร์ทร)
Whistling earth day off
(ฮวีซลิง เอิร์ทร เดย์ ออฟฟ)
Nature sex
(เน๊เจ้อร์ เซ็กซ)
Nature sex yawn winking
(เน๊เจ้อร์ เซ็กซ ยอน winkings)
Reminder
(ริไมนเดอะ)

Of the great
(อ็อฝ เดอะ เกรท)
Of the great anti-hate
(อ็อฝ เดอะ เกรท แอนทิ เฮท)
Springtime is wartime
(สปิงไทม์ อีส เหวิดไทม์)
All eyes to the crimeboss
(ออล อาย ทู เดอะ crimeboss)
Electric guitar string
(อิเล๊คทริค กิทา สทริง)
Belly flowers
(เบลลิ ฟล๊าวเว่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Peace Attack คำอ่านไทย Sonic Youth

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น