เนื้อเพลง Dawson’s Geek คำอ่านไทย Busted

You think you know it all,
( ยู ทริ๊งค ยู โนว์ อิท ดอร์ ,)
I see it in the way you’re speaking.
(ไอ ซี อิท อิน เดอะ เวย์ ยัวร์ ซพีคอิง)
The long words that you use,
(เดอะ ลอง เวิร์ด แดท ยู ยู๊ส ,)
Are starting to get irritating,
(อาร์ ซทาททิง ทู เก็ท อีริเททิง ,)
I’ve got the urge to knock you out,
(แอฝ ก็อท ดิ เอร์จ ทู น๊อค ยู เอ๊าท ,)
And i can’t handle this.
(แอนด์ ดาย แค็นท แฮ๊นเดิ้ล ดิส)
The ladder outside your bedroom window
(เดอะ แล๊ดเด้อร์ เอ๊าทไซ้ด ยุร เบดรูม วิ๊นโด้ว)
Really takes the piss
(ริแอ็ลลิ เท้ค เดอะ พิซ)

Step back take a look where you’re at,
(สเท็พ แบ็ค เท้ค เก ลุ๊ค แวร์ ยัวร์ แอ็ท ,)
You’re just a raving Dawson’s maniac…
(ยัวร์ จั๊สท ดา ravings Dawsons เมเนียค)

You think that you know everything
(ยู ทริ๊งค แดท ยู โนว์ เอ๊วี่ติง)
Take one step back and look at yourself
(เท้ค วัน สเท็พ แบ็ค แอนด์ ลุ๊ค แกท ยุรเซลฟ)
I think you dont know anything
(ไอ ทริ๊งค ยู ด้อนท์ โนว์ เอนอิธิง)
All my friends think that youre such a freak
(ออล มาย เฟรน ทริ๊งค แดท ยัวร์ ซัช อะ ฟรี๊ค)
And your just a Dawson’s geek
(แอนด์ ยุร จั๊สท ดา Dawsons กีก)
Dawson’s Dawson’s geek
(Dawsons Dawsons กีก)

Why cant you see that you dont look like him
(วาย แค็นท ยู ซี แดท ยู ด้อนท์ ลุ๊ค ไล๊ค ฮิม)
in anyway
(อิน เอนอิเว)
At least that kid has friends and thats alot more
(แอ็ท ลีซท แดท คิด แฮ็ส เฟรน แซน แด้ท อล๊อต โม)
than you can say
(แฑ็น ยู แคน เซย์)
youve lost your mind and i dont think that you
(ยู๊ฟ ล็อซท ยุร ไมนด์ แอนด์ ดาย ด้อนท์ ทริ๊งค แดท ยู)
know who you are
(โนว์ ฮู ยู อาร์)
Naming you dog ‘Pacey’ was taking things a little
(Namings ยู ด้อกก Pacey วอส เทคอิง ทริง ซา ลิ๊ทเทิ่ล)
too far
(ทู ฟาร์)

step back take a look at where youre at
(สเท็พ แบ็ค เท้ค เก ลุ๊ค แกท แวร์ ยัวร์ แอ็ท)
youre just a raving Dawson’s maniac…
(ยัวร์ จั๊สท ดา ravings Dawsons เมเนียค)

You think that you know everything
(ยู ทริ๊งค แดท ยู โนว์ เอ๊วี่ติง)
Take one step back and look at yourself
(เท้ค วัน สเท็พ แบ็ค แอนด์ ลุ๊ค แกท ยุรเซลฟ)
I think you dont know anything
(ไอ ทริ๊งค ยู ด้อนท์ โนว์ เอนอิธิง)
All my friends think that youre such a freak
(ออล มาย เฟรน ทริ๊งค แดท ยัวร์ ซัช อะ ฟรี๊ค)
And your just a Dawson’s geek
(แอนด์ ยุร จั๊สท ดา Dawsons กีก)
Dawson’s Dawson’s geek
(Dawsons Dawsons กีก)

I guess I’ll have to wait for your life to be over,
(ไอ เกสส อิลล แฮ็ฝ ทู เว้ท ฟอร์ ยุร ไล๊ฟ ทู บี โอ๊เฝ่อร ,)
I guess I’ll have to wait,
(ไอ เกสส อิลล แฮ็ฝ ทู เว้ท ,)
I guess I’ll have to wait…
(ไอ เกสส อิลล แฮ็ฝ ทู เว้ท)

Oi!Oi!
(โอย ! โอย !)

I think you dont know anything
(ไอ ทริ๊งค ยู ด้อนท์ โนว์ เอนอิธิง)
All my friends think that youre such a freak
(ออล มาย เฟรน ทริ๊งค แดท ยัวร์ ซัช อะ ฟรี๊ค)
And your just a Dawson’s geek.
(แอนด์ ยุร จั๊สท ดา Dawsons กีก)

You think that you know everything
(ยู ทริ๊งค แดท ยู โนว์ เอ๊วี่ติง)
Take one step back and look at yourself
(เท้ค วัน สเท็พ แบ็ค แอนด์ ลุ๊ค แกท ยุรเซลฟ)
I think you dont know anything
(ไอ ทริ๊งค ยู ด้อนท์ โนว์ เอนอิธิง)
All my friends think that youre such a freak
(ออล มาย เฟรน ทริ๊งค แดท ยัวร์ ซัช อะ ฟรี๊ค)
And your just a Dawson’s geek
(แอนด์ ยุร จั๊สท ดา Dawsons กีก)
Dawson’s Dawson’s geek
(Dawsons Dawsons กีก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dawson’s Geek คำอ่านไทย Busted

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น