เนื้อเพลง When I Fall คำอ่านไทย Barenaked Ladies

I look straight in the window, try not to look below
( ไอ ลุ๊ค สเทร๊ท อิน เดอะ วิ๊นโด้ว , ธราย น็อท ทู ลุ๊ค บีโลว์)
Pretend I’m not up here, try counting sheep
(พรีเท็นด์ แอม น็อท อั๊พ เฮียร , ธราย เค๊าติง ฌีพ)
But the sheep seem to shower off this office tower
(บั๊ท เดอะ ฌีพ ซีม ทู เช๊าเว่อร์ ออฟฟ ดิส อ๊อฟฟิซ เท๊าเว่อร์)
Nine-point-eight straight down I can’t stop my knees
(ไนน พ๊อยท์ เอท สเทร๊ท เดาน นาย แค็นท สท๊อพ มาย นี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I wish I could fly
(ไอ วิ๊ช ไอ เคิด ฟลาย)
From this building
(ฟรอม ดิส บีลดิง)
From this wall
(ฟรอม ดิส วอลล์)
And if I should try
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เชิด ธราย)
Would you catch me if I fall?
(เวิด ยู แค็ทช มี อิ๊ฟ ฟาย ฟอลล์)

My hands clench the squeegee, my secular rosary
(มาย แฮนด์ คเล็นช เดอะ ซควีจี , มาย เซคอิวเลอะ โรสะริ)
Hang on to your wallet, hang on to your rings
(แฮง ออน ทู ยุร วอลเล็ท , แฮง ออน ทู ยุร ริง)
Can’t look below me, or something might throw me
(แค็นท ลุ๊ค บีโลว์ มี , ออ ซัมติง ไมท โธรว์ มี)
Curse at the windstorms that October brings
(เคอร์ส แอ็ท เดอะ windstorms แดท อ็อคโทเบอะ บริง)

I look in the boardroom; a modern pharaoh’s tomb
(ไอ ลุ๊ค อิน เดอะ boardroom ; อะ โม๊เดิ่ร์น แฟโร ทูม)
I’d gladly swap places, if they care to dive
(อาย กแลดลิ สว๊อพ เพลส , อิ๊ฟ เด แคร์ ทู ไดฝ)
They’re lined up at the window, peer down into limbo
(เดรว ไลน์ อั๊พ แอ็ท เดอะ วิ๊นโด้ว , เพีย เดาน อิ๊นทู ลีมโบ)
They’re frightened of jumping, in case they survive
(เดรว ไฟท์อึน อ็อฝ จัมปิง , อิน เค๊ส เด เซอร์ไฝ๊ฝ)

I wish I could step from this scaffold
(ไอ วิ๊ช ไอ เคิด สเท็พ ฟรอม ดิส ซแคฟโฟลด)
Onto soft green pastures, shopping malls, or bed
(ออนทู ซ๊อฟท กรีน พาซเชอะ , ชอปปิ้ง มอลล์ , ออ เบ๊ด)
With my family and my pastor and my grandfather who’s Dead
(วิธ มาย แฟ๊มิลี่ แอนด์ มาย พาซเทอะ แอนด์ มาย grandfather ฮู เด้ด)

Look straight in the mirror, watch it come clearer
(ลุ๊ค สเทร๊ท อิน เดอะ มิเร่อร์ , ว๊อทช อิท คัม เคียเลอ)
I look like a painter, behind all the grease
(ไอ ลุ๊ค ไล๊ค เก เพนเทอะ , บีฮายน์ ออล เดอะ กรีซ)
But paintings creating, and I’m just erasing
(บั๊ท เพนทิง คริเอททิง , แอนด์ แอม จั๊สท อีเรซซิง)
A crystal-clear canvas is my masterpiece
(อะ ครีซแท็ล เคลียร์ แคนฝัซ ซิส มาย masterpiece)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When I Fall คำอ่านไทย Barenaked Ladies

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น