เนื้อเพลง Going Through Changes คำอ่านไทย Eminem

[Ozzy]
( [ Ozzy ])
I’m going through changes
(แอม โกอิ้ง ทรู เช้งจํ)
I’m going through changes
(แอม โกอิ้ง ทรู เช้งจํ)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
Lately I really, feel like I’m rolling for Delph like Philly,
(เลทลิ ไอ ริแอ็ลลิ , ฟีล ไล๊ค แอม โรลลิง ฟอร์ Delph ไล๊ค ฟิวลี่ ,)
I feel like I’m losing control of myself, I sincerely,
(ไอ ฟีล ไล๊ค แอม โรซิง คอนโทรล อ็อฝ ไมเซลฟ , ไอ ซินเซียลิ ,)
I apologize if all that I sound like, is I’m complaining,
(ไอ อะพอลโอะไจส อิ๊ฟ ออล แดท ไอ ซาวน์ด ไล๊ค , อีส แอม ค็อมพเลนอิง ,)
But life keeps on complicating, an’ I’m debating,
(บั๊ท ไล๊ฟ คี๊พ ออน complicatings , แอน แอม ดีเบดิ้ง ,)
On leaving this world, this evening, even my girls,
(ออน ลีฝอิงส ดิส เวิลด , ดิส อี๊ฝนิ่ง , อี๊เฝ่น มาย เกิร์ล ,)
Can see I’m grievin’, I try and hide it,
(แคน ซี แอม grievin , ไอ ธราย แอนด์ ไฮด์ อิท ,)
But I can’t, why do I act like I’m all high and mighty,
(บั๊ท ไอ แค็นท , วาย ดู ไอ แอ๊คท ไล๊ค แอม ออล ไฮฮ แอนด์ ไมทอิ ,)
When inside, I’m dying, I am finally realizing I need help.
(เว็น อิ๊นไซด์ , แอม ไดอิง , ไอ แอ็ม ไฟแน็ลลิ เรียวรายซิง ไอ นี๊ด เฮ้ลพ)
I can’t do it by myself, too weak, 2 weeks I’ve been having ups and downs,
(ไอ แค็นท ดู อิท บาย ไมเซลฟ , ทู วี๊ค , 2 วี๊ค แอฝ บีน แฮฝวิ่ง อัพสฺ แซน เดาน ,)
Going through peaks and valleys, dilly dallying,
(โกอิ้ง ทรู พี๊ค แซน แฝ๊เล่ย์ , dilly dallyings ,)
Around with the idea, of ending the sh*t right here.
(อะราวนฺดฺ วิธ ดิ ไอเดีย , อ็อฝ เอนดิง เดอะ ฌะ *ที ไร๊ท เฮียร)
I’m hatin’ my reflection, I walk around the house tryin’ to fight mirrors,
(แอม แฮดดิน มาย ริฟเคลฌัน , ไอ ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ เดอะ เฮ้าส ทายอิน ทู ไฟ้ท มิเร่อร์ ,)
I can’t stand what I look like, yeah, I look fat, but what do I care?
(ไอ แค็นท สแทนด์ ว๊อท ไอ ลุ๊ค ไล๊ค , เย่ , ไอ ลุ๊ค แฟท , บั๊ท ว๊อท ดู ไอ แคร์)
I give a f*ck, only thing I fear, is Hailie,
(ไอ กี๊ฝ อะ ฟัค , โอ๊นลี่ ทริง ไอ เฟียร์ , อีส เฮลลี่ ,)
I’m afraid if I close my eyes I might see her,
(แอม อะเฟรด อิ๊ฟ ฟาย โคลส มาย อาย ซาย ไมท ซี เฮอ ,)
Sh*t..
(ฌะ *ที)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
I lock myself in the bedroom, bathroom, nappin’ at noon,
(ไอ ล๊อค ไมเซลฟ อิน เดอะ เบดรูม , บาทรูม , nappin แอ็ท นูน ,)
Yeah dad’s in a bad mood, he’s always snappin’ at you.
(เย่ แด๊ด ซิน อะ แบ้ด มู้ด , อีส ออลเว สเนปพิน แอ็ท ยู)
Marshall what happened at you, you can’t stop with these pills,
(มาร์แชลล์ ว๊อท แฮ๊พเพ่น แอ็ท ยู , ยู แค็นท สท๊อพ วิธ ฑิส พิลล์ ,)
And you’ve fallen off with your skills, and your own fans are laughin’ at you.
(แอนด์ ยู๊ฟ ฟอลเล็น ออฟฟ วิธ ยุร สกิลล , แอนด์ ยุร โอว์น แฟน แซร์ เลอกิน แอ็ท ยู)
It become a problem you’re too p*ssy to tackle, get up,
(อิท บีคัม อะ โพร๊เบล่ม ยัวร์ ทู พี *ssy ทู แท๊คเคิ่ล , เก็ท อั๊พ ,)
Be a man, stand, a real man woulda had this sh*t handled.
(บี อะ แมน , สแทนด์ , อะ เรียล แมน วู๊ดดา แฮ็ด ดิส ฌะ *ที แฮ๊นเดิ้ล)
Know you just had your heart ripped out and crushed,
(โนว์ ยู จั๊สท แฮ็ด ยุร ฮาร์ท ริพ เอ๊าท แอนด์ ครัช ,)
They say Proof just flipped out, homie just swift out and bust,
(เด เซย์ พรู๊พ จั๊สท ฟริพทฺ เอ๊าท , โฮมี จั๊สท ซิวิฟท เอ๊าท แอนด์ บัซท ,)
Nah, it ain’t like Doody to do that,
(นาห์ , อิท เอน ไล๊ค Doody ทู ดู แดท ,)
He wouldn’t f*ckin’ shoot at, no-body, he fights first,
(ฮี วูดดึ่น ฟัคin ชู๊ท แอ็ท , โน บ๊อดี้ , ฮี ไฟ้ท เฟิร์สท ,)
But dwellin’ on it only makes the night worse,
(บั๊ท dwellin ออน หนิด โอ๊นลี่ เม้ค เดอะ ไน๊ท เวิ๊ร์ส ,)
Now I’m poppin Vic’s, perks and Methadone pills.
(นาว แอม พอพปิน วิค , เพิค แซน Methadone พิลล์)
Yeah Em, tight verse, you killed it,
(เย่ เอ็ม , ไท๊ท เฝิซ , ยู คิลล์ ดิท ,)
F*ckin’ drug dealers hang around me like ” yes man ” ,
(ฟัคin ดรัก ดีลเออะ แฮง อะราวนฺดฺ มี ไล๊ค ” เย็ซ แมน ” ,)
And they gon’ do whatever I says when, I says it,
(แอนด์ เด ก็อน ดู ฮว็อทเอฝเออะ ไอ เซย์ เว็น , ไอ เซย์ ซิท ,)
It’s in their best interest to protect their investment.
(อิทซ ซิน แดร์ เบ๊สท์ อิ๊นเทรสท ทู โพรเท๊คท แดร์ อินเฝซทเม็น)
And I just lost my f*ckin’ best friend, so f*ck it, I guess then…
(แอนด์ ดาย จั๊สท ล็อซท มาย ฟัคin เบ๊สท์ เฟรน , โซ ฟัค อิท , ไอ เกสส เด็น)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Don’t know what I’m going through, but I just keep on going through changes…
(ด้อนท์ โนว์ ว๊อท แอม โกอิ้ง ทรู , บั๊ท ไอ จั๊สท คี๊พ ออน โกอิ้ง ทรู เช้งจํ)

My friends just can’t understand this new me,
(มาย เฟรน จั๊สท แค็นท อั๊นเด้อรสแทนด ดิส นิว มี ,)
That’s understandable man, but just think how bananas you’d be,
(แด้ท understandable แมน , บั๊ท จั๊สท ทริ๊งค ฮาว บะแนนอะ ยูต บี ,)
You’d be an animal too, if you were trapped in this fame and caged in it like a zoo.
(ยูต บี แอน แอ๊นิมอล ทู , อิ๊ฟ ยู เวอ แทร๊พ อิน ดิส เฟม แอนด์ เค้จ อิน หนิด ไล๊ค เก ซู)
And everybody’s lookin’ at you, what you want me to do,
(แอนด์ เอวี่บอดี้ ลุคกิน แอ็ท ยู , ว๊อท ยู ว้อนท มี ทู ดู ,)
I’m startin’ to live like a recluse and the truth is,
(แอม สตาร์ดิน ทู ไล้ฝ ไล๊ค เก ริคลูซ แอนด์ เดอะ ทรู๊ธ อีส ,)
Fame startin’ to give me an excuse, to be at a all time low.
(เฟม สตาร์ดิน ทู กี๊ฝ มี แอน เอ็กซคิ้วส , ทู บี แอ็ท ดา ออล ไทม์ โลว)
I sit alone in my home theatre, watchin’ the same damn DVD,
(ไอ ซิท อะโลน อิน มาย โฮม ธีอะเทอะ , วันชิน เดอะ เซม แดมนํ DVD ,)
Of the first tour, the last tour, he was still alive.
(อ็อฝ เดอะ เฟิร์สท ทัวร์ , เดอะ ล๊าสท ทัวร์ , ฮี วอส สทิลล อะไล๊ฝ)
And it hurt sore, fast forward, sleepin’ pills’ll make me feel alright.
(แอนด์ ดิท เฮิร์ท โซ , ฟาสท ฟ๊อร์เวิร์ด , สลีฟปิน pillsll เม้ค มี ฟีล ออลไร๊ท)
And if I’m still awake in the middle of the night,
(แอนด์ อิ๊ฟ แอม สทิลล อะเว้ค อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท ,)
I just take a couple more, yeah you’re motherf*ckin’ right,
(ไอ จั๊สท เท้ค เก คั๊พเพิ่ล โม , เย่ ยัวร์ motherf*ckin ไร๊ท ,)
I ain’t slowin’ down for no one, I am almost homeward bound.
(ไอ เอน สโลวอิน เดาน ฟอร์ โน วัน , ไอ แอ็ม อ๊อลโมสท โฮมเวิด บาวนฺดฺ)
Almost in a coma, yeah homie come on, don’t look now,
(อ๊อลโมสท อิน อะ โค๊ม่า , เย่ โฮมี คัมมอน , ด้อนท์ ลุ๊ค นาว ,)
Daddy, don’t you die on me, daddy, better hold your ground.
(แดดดิ , ด้อนท์ ยู ดาย ออน มี , แดดดิ , เบ๊ทเท่อร์ โฮลด์ ยุร กราวนด์)
F*ck, don’t I know the sound of that voice,
(ฟัค , ด้อนท์ ไอ โนว์ เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ แดท ว๊อยซ์ ,)
Yeah baby hold me down.
(เย่ เบ๊บี้ โฮลด์ มี เดาน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
Wake up in the hospital, full of tubes, plus somehow I’m pullin’ through.
(เว้ค อั๊พ อิน เดอะ ฮ๊อสพิท่อล , ฟูล อ็อฝ ทิ้วบ์ , พลัส ซัมฮาว แอม พลูลิน ทรู)
Swear when I come back I’ma be bulletproof.
(สแวร์ เว็น นาย คัม แบ็ค แอมอา บี บอลเลดพรูฝ)
I’ma do it just for Proof, I think I should state a few,
(แอมอา ดู อิท จั๊สท ฟอร์ พรู๊พ , ไอ ทริ๊งค ไอ เชิด สเทท อะ ฟิว ,)
Facts, cause I may not get a chance again to say the truth.
(แฟคท , ค๊อส ไอ เมย์ น็อท เก็ท ดา แช้นซํ อะเกน ทู เซย์ เดอะ ทรู๊ธ)
Sh*t it just hit me that what if I would notta made it through?
(ฌะ *ที ดิธ จั๊สท ฮิท มี แดท ว๊อท อิ๊ฟ ฟาย เวิด notta เมด อิท ทรู)
I think about the things I would never got to say to you,
(ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท เดอะ ทริง ซาย เวิด เน๊เฝ่อร์ ก็อท ทู เซย์ ทู ยู ,)
I’d never get to make it right, so here’s what I came to do.
(อาย เน๊เฝ่อร์ เก็ท ทู เม้ค กิด ไร๊ท , โซ เฮียร ว๊อท ไอ เคม ทู ดู)
Hailie this one is for you, Whitney and Alaina too,
(เฮลลี่ ดิส วัน อีส ฟอร์ ยู , วิชนี่ แอนด์ อาเลน่า ทู ,)
I still love your mother, that’ll never change,
(ไอ สทิลล ลัฝ ยุร ม๊าเธ่อร์ , แธดิล เน๊เฝ่อร์ เช้งจํ ,)
Think about her every day, we just could never get it together.
(ทริ๊งค อะเบ๊าท เฮอ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , วี จั๊สท เคิด เน๊เฝ่อร์ เก็ท ดิธ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Hey, wish there was a better way, for me to say it,
(เฮ , วิ๊ช แดร์ วอส ซา เบ๊ทเท่อร์ เวย์ , ฟอร์ มี ทู เซย์ อิท ,)
But I swear on everything, I’d do anything for her on any day.
(บั๊ท ไอ สแวร์ ออน เอ๊วี่ติง , อาย ดู เอนอิธิง ฟอร์ เฮอ ออน เอ๊นี่ เดย์)
There are just too many things, to explain, when it rains,
(แดร์ อาร์ จั๊สท ทู เมนอิ ทริง , ทู เอ็กซเพลน , เว็น หนิด เรน ,)
Guess it pours, yes it does, wish there wasn’t any pain.
(เกสส ซิท พาว , เย็ซ ซิท โด , วิ๊ช แดร์ วอสซึ้น เอ๊นี่ เพน)
But I can’t pretend there ain’t, I ain’t placin’ any blame,
(บั๊ท ไอ แค็นท พรีเท็นด์ แดร์ เอน , ไอ เอน เพลซิน เอ๊นี่ เบลม ,)
I ain’t pointin’ fingers, heaven knows there never been a saint.
(ไอ เอน พ้อนทิน ฟิ๊งเก้อร , เฮ๊ฝเฝ่น โนว์ แดร์ เน๊เฝ่อร์ บีน อะ เซ๊นท)
I know it just feels like we just pissed away our history,
(ไอ โนว์ อิท จั๊สท ฟีล ไล๊ค วี จั๊สท พิซ อะเวย์ เอ๊า ฮิสทรี่ ,)
But just today, I looked at your picture, almost hate to say,
(บั๊ท จั๊สท ทูเดย์ , ไอ ลุ๊ค แอ็ท ยุร พิ๊คเจ้อร์ , อ๊อลโมสท เฮท ทู เซย์ ,)
I miss you self consciously, wish it didn’t end this way.
(ไอ มิซ ยู เซลฟ์ คอนฌัซลิ , วิ๊ช อิท ดิ๊นอิน เอ็นด ดิส เวย์)
But I just had to get away, don’t know why,
(บั๊ท ไอ จั๊สท แฮ็ด ทู เก็ท อะเวย์ , ด้อนท์ โนว์ วาย ,)
I don’t know what else to say, I guess I’m..
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท เอ๊ลส ทู เซย์ , ไอ เกสส แอม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Going Through Changes คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น