เนื้อเพลง Smile Lines คำอ่านไทย Incubus

Met my match today
( เม็ท มาย แหมทช์ ทูเดย์)
Felt the blood rushing and mingling
(เฟ็ลท เดอะ บลัด รูซชิง แอนด์ minglings)
A curious and enigmatic thing
(อะ คิ๊วเรียส แซน อีนิกแมทอิค ทริง)
Spiders in my dreams
(สไพ๊เด้อร์ ซิน มาย ดรีม)
Synchronicity weaves like a web
(Synchronicity วีฝ ไล๊ค เก เว๊บ)
When you were meant to be a meal
(เว็น ยู เวอ เม็นท ทู บี อะ มีล)

I want you bad!
(ไอ ว้อนท ยู แบ้ด !)
I want you bad!
(ไอ ว้อนท ยู แบ้ด !)
I understand why they say high school never ends
(ไอ อั๊นเด้อรสแทนด วาย เด เซย์ ไฮฮ สคูล เน๊เฝ่อร์ เอ็นด)

Never act my age
(เน๊เฝ่อร์ แอ๊คท มาย เอจ)
You can tell by the lines in my smile
(ยู แคน เทลล บาย เดอะ ไลน์ ซิน มาย สไมล์)
That I have been around for awhile
(แดท ไอ แฮ็ฝ บีน อะราวนฺดฺ ฟอร์ อะวายลฺ)
So, insecurities
(โซ , อินซีคิวริดีสฺ)
Are about as useful as trying
(อาร์ อะเบ๊าท แอส ยูซฟุล แอส ทไรอิง)
To put the pin back in the grenade
(ทู พุท เดอะ พิน แบ็ค อิน เดอะ กริเนด)

I want you bad!
(ไอ ว้อนท ยู แบ้ด !)
I want you bad!
(ไอ ว้อนท ยู แบ้ด !)
I understand why they say high school never ends
(ไอ อั๊นเด้อรสแทนด วาย เด เซย์ ไฮฮ สคูล เน๊เฝ่อร์ เอ็นด)

I want you bad!
(ไอ ว้อนท ยู แบ้ด !)
I want you bad!
(ไอ ว้อนท ยู แบ้ด !)
I understand why they say high school never stops
(ไอ อั๊นเด้อรสแทนด วาย เด เซย์ ไฮฮ สคูล เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ)

This isn’t coincidence
(ดิส อีสซึ่น โคะอีนซิเด็นซ)
There’s no such thing
(แดร์ โน ซัช ทริง)
This isn’t coincidence, no
(ดิส อีสซึ่น โคะอีนซิเด็นซ , โน)
This isn’t coincidence
(ดิส อีสซึ่น โคะอีนซิเด็นซ)
It’s no such thing.
(อิทซ โน ซัช ทริง)
This isn’t, no
(ดิส อีสซึ่น , โน)

I want you bad!
(ไอ ว้อนท ยู แบ้ด !)
I want you bad!
(ไอ ว้อนท ยู แบ้ด !)
I understand why they say high school never ends
(ไอ อั๊นเด้อรสแทนด วาย เด เซย์ ไฮฮ สคูล เน๊เฝ่อร์ เอ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Smile Lines คำอ่านไทย Incubus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น