เนื้อเพลง Can’t F*ck With Queen Bee คำอ่านไทย Lil’ Kim feat Governor & Shelene Thomas w/ Full Force

[Intro]
( [ อินโทร ])
It’s a new day
(อิทซ ซา นิว เดย์)
And all you gossipin backstabbin habitual haters
(แอนด์ ออล ยู ก๊อสซิบพิน backstabbin ฮะบีชอวล เฮเดอ)
You’re all history [hissss-to-ry]
(ยัวร์ ออล ฮิสทรี่ [ hissss ทู ry ])
So you can hate, or hail the Queen [all hail, the Queen]
(โซ ยู แคน เฮท , ออ เฮล เดอะ ควีน [ ออล เฮล , เดอะ ควีน ])
But it don’t matter [but it don’t matter]
(บั๊ท ดิธ ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ [ บั๊ท ดิธ ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ])
Cause you ain’t got nuttin, for us [you ain’t got nothin.. for us]
(ค๊อส ยู เอน ก็อท นัทดิน , ฟอร์ อัซ [ ยู เอน ก็อท นอทติน ฟอร์ อัซ ])
So as long as you live, remember this
(โซ แอส ลอง แอส ยู ไล้ฝ , รีเม๊มเบ่อร์ ดิส)

[Chorus: Shelene Thomas]
([ ค๊อรัส : Shelene โทมัส ])
You can’t f*ck with Queen Bee.. Queen Bee.. Queen Bee!
(ยู แค็นท ฟัค วิธ ควีน บี ควีน บี ควีน บี !)
All you haters will see.. see.. see!
(ออล ยู เฮเดอ วิล ซี ซี ซี !)

[Lil’ Kim]
([ ลิล คิม ])
Don’t be mad, I can’t put this – money in a casket
(ด้อนท์ บี แม้ด , ไอ แค็นท พุท ดิส มั๊นนี่ อิน อะ แคซเค็ท)
I can’t put these – cars in a box with the ashes
(ไอ แค็นท พุท ฑิส คารํ ซิน อะ บ๊อกซฺ วิธ ดิ แอสเชรด)
I can’t take these diamonds with me when I day
(ไอ แค็นท เท้ค ฑิส ได๊ม่อนดํ วิธ มี เว็น นาย เดย์)
I can’t build that pretty white house in the sky
(ไอ แค็นท บิ้ลดํ แดท พริ๊ทที่ ไว๊ท เฮ้าส อิน เดอะ สกาย)
I know you wishin that you wrote this song
(ไอ โนว์ ยู วิซชิน แดท ยู โรท ดิส ซ็อง)
But these same words comin from you, would be a joke
(บั๊ท ฑิส เซม เวิร์ด คัมอิน ฟรอม ยู , เวิด บี อะ โจ้ก)
You better off takin heed from your boy Jada
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ ทอคกิ่น ฮี ฟรอม ยุร บอย Jada)
I know you, hate dyin – but you gon’ die a hater
(ไอ โนว์ ยู , เฮท ดายอิน บั๊ท ยู ก็อน ดาย อะ เฮเดอ)
I got a vision, I think for the future baby pah
(ไอ ก็อท ดา ฝิ๊ชั่น , ไอ ทริ๊งค ฟอร์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เบ๊บี้ pah)
Y’all nearsighted, lotta y’all, can’t see that far
(ยอล nearsighted , ลอทดา ยอล , แค็นท ซี แดท ฟาร์)
Rocks like the street light – baby watch ’em glow
(ร๊อค ไล๊ค เดอะ สทรีท ไล๊ท เบ๊บี้ ว๊อทช เอ็ม กโล)
Red yellow and green – don’t know whether to stop or go
(เร้ด เย๊ลโล่ว แอนด์ กรีน ด้อนท์ โนว์ ฮเวทเออะ ทู สท๊อพ ออ โก)
I’m a chameleon, I got many styles of rhymes
(แอม มา คะมีเลียน , ไอ ก็อท เมนอิ สไทล์ อ็อฝ ไรม)
Like a bottle of fine wine I just get better with time
(ไล๊ค เก บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ ไฟน ไวน์ ไอ จั๊สท เก็ท เบ๊ทเท่อร์ วิธ ไทม์)
From ” H*rdcore ” to ” Notorious ” you studied my flow
(ฟรอม ” เฮส *rdcore ” ทู ” โนโท๊เรียส ” ยู ซทัดอิด มาย โฟลว์)
And still..
(แอนด์ สทิลล)

[Chorus + Governor ad libs]
([ ค๊อรัส + กัฝเออะเนอะ แอ็ด ลิบสฺ ])

[Lil’ Kim]
([ ลิล คิม ])
Whether ya, slingin the rock or you got a wicked jump shot
(ฮเวทเออะ ยา , slingin เดอะ ร๊อค ออ ยู ก็อท ดา วิค จั๊มพ ฌ็อท)
Or just a fiend for this Queen B*tch of hip-hop
(ออ จั๊สท ดา ฟีนด ฟอร์ ดิส ควีน บี *tch อ็อฝ ฮิพ ฮ็อพ)
Kimmie bag dudes from the barbershop to the car show
(Kimmie แบ๊ก ดยูด ฟรอม เดอะ barbershop ทู เดอะ คารํ โชว์)
The industry, down to Wall Street
(ดิ อิ๊นดัสทรี่ , เดาน ทู วอลล์ สทรีท)
They ask:
(เด อาสคฺ :)

[Governor]
([ กัฝเออะเนอะ ])
What is she like, what does she need?
(ว๊อท อีส ชี ไล๊ค , ว๊อท โด ชี นี๊ด)
What is her type, I wanna give it to her, tell her please
(ว๊อท อีส เฮอ ไท๊พ , ไอ วอนนา กี๊ฝ อิท ทู เฮอ , เทลล เฮอ พลีซ)
Be my girl, I’ll give her anything
(บี มาย เกิร์ล , อิลล กี๊ฝ เฮอ เอนอิธิง)
Whatever her heart desires, in this whole world
(ฮว็อทเอฝเออะ เฮอ ฮาร์ท ดีไซรํ , อิน ดิส โฮล เวิลด)

[Lil’ Kim]
([ ลิล คิม ])
Just cause you ain’t a millionaire don’t mean you can’t compete
(จั๊สท ค๊อส ยู เอน ดา มิลเลี่ยนแนร์ ด้อนท์ มีน ยู แค็นท คอมพีท)
You ain’t gotta be filthy rich, but you can’t be cheap
(ยู เอน กอททะ บี ฟีลธิ ริ๊ช , บั๊ท ยู แค็นท บี ชี๊พ)
I like a man that can stand on his own two feet
(ไอ ไล๊ค เก แมน แดท แคน สแทนด์ ออน ฮิส โอว์น ทู ฟีท)
Got a strong business mind, straight out the streets
(ก็อท ดา สทรอง บีสเน็ซ ไมนด์ , สเทร๊ท เอ๊าท เดอะ สทรีท)
He gotta have security, power and wealth
(ฮี กอททะ แฮ็ฝ ซิคยูริทิ , พ๊าวเว่อร์ แอนด์ เว้ลธ)
Cause I can do bad by my God damn self
(ค๊อส ไอ แคน ดู แบ้ด บาย มาย ก๊อด แดมนํ เซลฟ์)
And if you spiritual, got a good heart and can make me laugh
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ซพีริชวล , ก็อท ดา กู๊ด ฮาร์ท แอนด์ แคน เม้ค มี ล๊าฟ)
And can f*ck..
(แอนด์ แคน ฟัค)

[Chorus Two: Shelene Thomas + [Governor]]
([ ค๊อรัส ทู : Shelene โทมัส + [ กัฝเออะเนอะ ] ])
You can get with Queen Bee.. [y’all can get with Queen Bee]
(ยู แคน เก็ท วิธ ควีน บี [ ยอล แคน เก็ท วิธ ควีน บี ])
Queen Bee.. [yeah, ye yeah] Queen Bee! [awww]
(ควีน บี [ เย่ , ยี เย่ ] ควีน บี ! [ awww ])
Take you to ecstasy [she gon’ take y’all to ecstasy]
(เท้ค ยู ทู เอคซทะซิ [ ชี ก็อน เท้ค ยอล ทู เอคซทะซิ ])
Ecstasy.. [do it to ’em Queen Bee] Ecstasy!
(เอคซทะซิ [ ดู อิท ทู เอ็ม ควีน บี ] เอคซทะซิ !)
[Yeah.. it’s yo’ time baby, it’s yo’ time girl!]
([ เย่ อิทซ โย ไทม์ เบ๊บี้ , อิทซ โย ไทม์ เกิร์ล ! ])

[Lil’ Kim]
([ ลิล คิม ])
Ain’t nuttin gon’ change, my name, gon’ get bigger
(เอน นัทดิน ก็อน เช้งจํ , มาย เนม , ก็อน เก็ท บี๊กเกอร์)
It’s in the cards for Lil’ Kim to get richer, and richer
(อิทซ ซิน เดอะ ค้าร์ด ฟอร์ ลิล คิม ทู เก็ท รีเชอ , แอนด์ รีเชอ)
So like it or not, I am who I am
(โซ ไล๊ค กิด ออ น็อท , ไอ แอ็ม ฮู ไอ แอ็ม)
When I die hold my body in the Brooklyn Museum
(เว็น นาย ดาย โฮลด์ มาย บ๊อดี้ อิน เดอะ บรูกคิน มิวเซี่ยม)
Now take it to the bridge
(นาว เท้ค กิด ทู เดอะ บริดจ)

[Full Force + [Lil’ Kim]]
([ ฟูล ฟอร์ซ + [ ลิล คิม ] ])
Baye-ya-da, da, da-da-dahhhhh
(Baye ยา ดา , ดา , ดา ดา dahhhhh)
[Don’t that feel good?]
([ ด้อนท์ แดท ฟีล กู๊ด ])
[Full Force sing the break one more time, c’mon, c’mon]
([ ฟูล ฟอร์ซ ซิง เดอะ เบร๊ค วัน โม ไทม์ , ซีมอน , ซีมอน ])
Baye-ya-da, da, da-da-dahhhhh
(Baye ยา ดา , ดา , ดา ดา dahhhhh)
[Don’t that sound so nice?]
([ ด้อนท์ แดท ซาวน์ด โซ ไน๊ซ์ ])

[Chorus + various ad libs by Kim and Governor]
([ ค๊อรัส + แฝเรียซ แอ็ด ลิบสฺ บาย คิม แอนด์ กัฝเออะเนอะ ])

[Chorus Two + ad libs by all artists]
([ ค๊อรัส ทู + แอ็ด ลิบสฺ บาย ออล อาทิซท ])

[Shelene + [Governor]]
([ Shelene + [ กัฝเออะเนอะ ] ])
Gotta let ’em know
(กอททะ เล็ท เอ็ม โนว์)
Let ’em knowowwwww [let ’em know Bee!]
(เล็ท เอ็ม knowowwwww [ เล็ท เอ็ม โนว์ บี ! ])
Can’t see the Queen [Give it to ’em Bee]
(แค็นท ซี เดอะ ควีน [ กี๊ฝ อิท ทู เอ็ม บี ])
Queen Bee [give it to ’em Bee] Queen Bee! [yea yea, yeah]
(ควีน บี [ กี๊ฝ อิท ทู เอ็ม บี ] ควีน บี ! [ เย เย , เย่ ])
[Governor]
([ กัฝเออะเนอะ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t F*ck With Queen Bee คำอ่านไทย Lil’ Kim feat Governor & Shelene Thomas w/ Full Force

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น