เนื้อเพลง Tell Me คำอ่านไทย Melanie B

What made you think I would be fooled
( ว๊อท เมด ยู ทริ๊งค ไอ เวิด บี ฟูล)
I now see through you
(ไอ นาว ซี ทรู ยู)
And you ‘re the fool
(แอนด์ ยู รี เดอะ ฟูล)
Tell me
(เทลล มี)
How do you feel when you see me
(ฮาว ดู ยู ฟีล เว็น ยู ซี มี)
And I disregard you
(แอนด์ ดาย ดิซริกาด ยู)
There’s someone new
(แดร์ ซัมวัน นิว)
And they’re true
(แอนด์ เดรว ทรู)

I can’t believe I was so blind I didn’t see
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ ไอ วอส โซ ไบลนฺดฺ ดาย ดิ๊นอิน ซี)
That you couldn’t be the type of man to meet my needs
(แดท ยู คูดซึ่น บี เดอะ ไท๊พ อ็อฝ แมน ทู มี๊ท มาย นี๊ด)
Strangest thing is everyone tried to tell me
(สแตงเจซ ทริง อีส เอ๊วี่วัน ทไร ทู เทลล มี)
But I did what they told me not to
(บั๊ท ไอ ดิด ว๊อท เด โทลด มี น็อท ทู)

You nearly had my everything, by running game on me
(ยู เนียลิ แฮ็ด มาย เอ๊วี่ติง , บาย รันนิง เกม ออน มี)
You told me all I had to hear I thought love was finally here
(ยู โทลด มี ออล ไอ แฮ็ด ทู เฮียร ไอ ธอท ลัฝ วอส ไฟแน็ลลิ เฮียร)
But then one day the truth I’d see your game was incomplete
(บั๊ท เด็น วัน เดย์ เดอะ ทรู๊ธ อาย ซี ยุร เกม วอส อินค็อมพลีท)
Cos when I realised the truth
(คอซ เว็น นาย รีโอราย เดอะ ทรู๊ธ)
I see your plan, you’re not my man so get from under my roof, I don’t want you
(ไอ ซี ยุร แพลน , ยัวร์ น็อท มาย แมน โซ เก็ท ฟรอม อั๊นเด้อร มาย รู๊ฟ , ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู)

What made you think I would be fooled
(ว๊อท เมด ยู ทริ๊งค ไอ เวิด บี ฟูล)
I now see through you, yes I do
(ไอ นาว ซี ทรู ยู , เย็ซ ซาย ดู)
And you ‘re the fool
(แอนด์ ยู รี เดอะ ฟูล)
Tell me
(เทลล มี)
How do you feel when you see me
(ฮาว ดู ยู ฟีล เว็น ยู ซี มี)
And I disregard you
(แอนด์ ดาย ดิซริกาด ยู)
There’s someone new
(แดร์ ซัมวัน นิว)
And they’re true
(แอนด์ เดรว ทรู)

It was the saddest thing I thought there was no help for me
(อิท วอส เดอะ แซดเดเรตสฺ ทริง ไอ ธอท แดร์ วอส โน เฮ้ลพ ฟอร์ มี)
Cos you made me think I wasn’t worth anything
(คอซ ยู เมด มี ทริ๊งค ไอ วอสซึ้น เวิร์ธ เอนอิธิง)
Now I see you didn’t have no self esteem
(นาว ไอ ซี ยู ดิ๊นอิน แฮ็ฝ โน เซลฟ์ เอสทีม)
And all you loved was Mel B’s money
(แอนด์ ออล ยู ลัฝ วอส Mel Bs มั๊นนี่)

You nearly had my everything by running game on me
(ยู เนียลิ แฮ็ด มาย เอ๊วี่ติง บาย รันนิง เกม ออน มี)
You told me all I had to hear I thought love was finally here
(ยู โทลด มี ออล ไอ แฮ็ด ทู เฮียร ไอ ธอท ลัฝ วอส ไฟแน็ลลิ เฮียร)
But then one day the truth I’d see your game was incomplete
(บั๊ท เด็น วัน เดย์ เดอะ ทรู๊ธ อาย ซี ยุร เกม วอส อินค็อมพลีท)
Cos when I realised the truth
(คอซ เว็น นาย รีโอราย เดอะ ทรู๊ธ)
I see your plan, you’re not my man so get from under my roof
(ไอ ซี ยุร แพลน , ยัวร์ น็อท มาย แมน โซ เก็ท ฟรอม อั๊นเด้อร มาย รู๊ฟ)

What made you think I would be fooled
(ว๊อท เมด ยู ทริ๊งค ไอ เวิด บี ฟูล)
I now see through you, I can see through you
(ไอ นาว ซี ทรู ยู , ไอ แคน ซี ทรู ยู)
And you ‘re the fool – you’re the fool, baby, you’re the fool
(แอนด์ ยู รี เดอะ ฟูล ยัวร์ เดอะ ฟูล , เบ๊บี้ , ยัวร์ เดอะ ฟูล)
Tell me
(เทลล มี)
How do you feel when you see me
(ฮาว ดู ยู ฟีล เว็น ยู ซี มี)
And I disregard you, and I turn my head around
(แอนด์ ดาย ดิซริกาด ยู , แอนด์ ดาย เทิร์น มาย เฮด อะราวนฺดฺ)
There’s someone new, and they’re so true
(แดร์ ซัมวัน นิว , แอนด์ เดรว โซ ทรู)

What made you, made you, think I would be fooled – think I would be fooled
(ว๊อท เมด ยู , เมด ยู , ทริ๊งค ไอ เวิด บี ฟูล ทริ๊งค ไอ เวิด บี ฟูล)
I now see through you, I can, and you’re the fool, you are, you are
(ไอ นาว ซี ทรู ยู , ไอ แคน , แอนด์ ยัวร์ เดอะ ฟูล , ยู อาร์ , ยู อาร์)
How do you feel when you see me
(ฮาว ดู ยู ฟีล เว็น ยู ซี มี)
And I disregard you and there’s someone new, and they’re true
(แอนด์ ดาย ดิซริกาด ยู แอนด์ แดร์ ซัมวัน นิว , แอนด์ เดรว ทรู)

You nearly had my everything, by running game on me
(ยู เนียลิ แฮ็ด มาย เอ๊วี่ติง , บาย รันนิง เกม ออน มี)
You lied to me, why did you lie to me
(ยู ไล ทู มี , วาย ดิด ยู ไล ทู มี)
But then one day the truth it seems your game was incomplete
(บั๊ท เด็น วัน เดย์ เดอะ ทรู๊ธ อิท ซีม ยุร เกม วอส อินค็อมพลีท)
I found out the truth
(ไอ เฟานด เอ๊าท เดอะ ทรู๊ธ)
I see your plan, you’re not my man so get from under my roof, I don’t want you
(ไอ ซี ยุร แพลน , ยัวร์ น็อท มาย แมน โซ เก็ท ฟรอม อั๊นเด้อร มาย รู๊ฟ , ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู)

What made you think I would be fooled
(ว๊อท เมด ยู ทริ๊งค ไอ เวิด บี ฟูล)
I now see through you, I’m glad I saw through you
(ไอ นาว ซี ทรู ยู , แอม แกล๊ด ดาย ซอว์ ทรู ยู)
And you ‘re the fool
(แอนด์ ยู รี เดอะ ฟูล)
Tell me, Tell me
(เทลล มี , เทลล มี)
How do you feel when you see me
(ฮาว ดู ยู ฟีล เว็น ยู ซี มี)
And I disregard you
(แอนด์ ดาย ดิซริกาด ยู)
There’s someone new, and they’re so true
(แดร์ ซัมวัน นิว , แอนด์ เดรว โซ ทรู)

What made you think I would be fooled
(ว๊อท เมด ยู ทริ๊งค ไอ เวิด บี ฟูล)
I now see through you
(ไอ นาว ซี ทรู ยู)
And you ‘re the fool
(แอนด์ ยู รี เดอะ ฟูล)
Tell me
(เทลล มี)

How do you feel when you see me
(ฮาว ดู ยู ฟีล เว็น ยู ซี มี)
And I disregard you
(แอนด์ ดาย ดิซริกาด ยู)
There’s someone new and they’re true
(แดร์ ซัมวัน นิว แอนด์ เดรว ทรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tell Me คำอ่านไทย Melanie B

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น