เนื้อเพลง It Better End Soon คำอ่านไทย Chicago

Can’t stand it no more
( แค็นท สแทนด์ ดิท โน โม)
The people dying
(เดอะ พี๊เพิ่ล ไดอิง)
Crying for help for so many years
(คไรอิง ฟอร์ เฮ้ลพ ฟอร์ โซ เมนอิ เยียร์)
But nobody hears
(บั๊ท โนบอดี้ เฮียร)
Better end soon my friend
(เบ๊ทเท่อร์ เอ็นด ซูน มาย เฟรน)
It better end soon my friend
(อิท เบ๊ทเท่อร์ เอ็นด ซูน มาย เฟรน)

Can’t take it no more
(แค็นท เท้ค กิด โน โม)
The people hating
(เดอะ พี๊เพิ่ล เฮดติง)
Hurting their brothers
(เฮอดิง แดร์ บร๊าเท่อรํ)
They don’t understand
(เด ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
They can’t understand
(เด แค็นท อั๊นเด้อรสแทนด)
Better end soon my friend
(เบ๊ทเท่อร์ เอ็นด ซูน มาย เฟรน)
It better end soon
(อิท เบ๊ทเท่อร์ เอ็นด ซูน)

Hey, everybody
(เฮ , เอวี่บอดี้)
Won’t you just look around
(ว็อนท ยู จั๊สท ลุ๊ค อะราวนฺดฺ)
Can’t anybody see?
(แค็นท เอนอิบอดิ ซี)
Just what’s going down
(จั๊สท ว๊อท โกอิ้ง เดาน)
Can’t you take the time?
(แค็นท ยู เท้ค เดอะ ไทม์)
Just to feel
(จั๊สท ทู ฟีล)
Just to feel what is real
(จั๊สท ทู ฟีล ว๊อท อีส เรียล)
If you do
(อิ๊ฟ ยู ดู)
Then you’ll see that we got a raw deal
(เด็น โยว ซี แดท วี ก็อท ดา รอว์ ดีล)
They’re killing everybody
(เดรว คีลลิง เอวี่บอดี้)
I wish it weren’t true
(ไอ วิ๊ช อิท เวินท์ ทรู)
They say we got to make war
(เด เซย์ วี ก็อท ทู เม้ค วอร์)
Or the economy will fall
(ออ ดิ อีโค๊โนมี่ วิล ฟอลล์)
But if we don’t stop
(บั๊ท อิ๊ฟ วี ด้อนท์ สท๊อพ)
We won’t be around no more
(วี ว็อนท บี อะราวนฺดฺ โน โม)
They’re ruining this world
(เดรว รูนนิง ดิส เวิลด)
For you and me
(ฟอร์ ยู แอนด์ มี)
The big heads of state
(เดอะ บิ๊ก เฮด อ็อฝ สเทท)
Won’t let us be free
(ว็อนท เล็ท อัซ บี ฟรี)
They made the rules once
(เด เมด เดอะ รูล วั๊นซ)
But it didn’t work out
(บั๊ท ดิธ ดิ๊นอิน เวิ๊ร์ค เอ๊าท)
Now we must try again
(นาว วี มัสท์ ธราย อะเกน)
Before they kill us off
(บีฟอร์ เด คิลล์ อัซ ออฟฟ)
No more dying!
(โน โม ไดอิง !)
No more killing
(โน โม คีลลิง)
No more dying
(โน โม ไดอิง)
No more fighting
(โน โม ไฟท์ดิง)
We don’t want to die
(วี ด้อนท์ ว้อนท ทู ดาย)
No, we don’t want to die
(โน , วี ด้อนท์ ว้อนท ทู ดาย)
Please let’s change it all
(พลีซ เล็ท เช้งจํ อิท ดอร์)
Please let’s make it all
(พลีซ เล็ท เม้ค กิด ดอร์)
Good for the present
(กู๊ด ฟอร์ เดอะ เพร๊สเซ่นท)
And better for the future
(แอนด์ เบ๊ทเท่อร์ ฟอร์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
Let’s just love one another
(เล็ท จั๊สท ลัฝ วัน อะน๊าเทร่อร์)
Let’s show peace for each other
(เล็ท โชว์ พี๊ซ ฟอร์ อีช อ๊อเธ่อร์)
We can make it happen
(วี แคน เม้ค กิด แฮ๊พเพ่น)
Let’s just make it happen
(เล็ท จั๊สท เม้ค กิด แฮ๊พเพ่น)
We can change this world
(วี แคน เช้งจํ ดิส เวิลด)
Please let’s change this world
(พลีซ เล็ท เช้งจํ ดิส เวิลด)
Please let’s make it happen for our children
(พลีซ เล็ท เม้ค กิด แฮ๊พเพ่น ฟอร์ เอ๊า ชีลดเร็น)
For our women
(ฟอร์ เอ๊า วีมเอิน)
Change the world
(เช้งจํ เดอะ เวิลด)
Please make it happen
(พลีซ เม้ค กิด แฮ๊พเพ่น)
Come on
(คัมมอน)
Come on
(คัมมอน)
Please
(พลีซ)
Come on
(คัมมอน)
It’s up to me
(อิทซ อั๊พ ทู มี)
It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)
So let’s do it now
(โซ เล็ท ดู อิท นาว)
Yeah
(เย่)
Do it now
(ดู อิท นาว)

Can’t stand it no more
(แค็นท สแทนด์ ดิท โน โม)
The people cheating
(เดอะ พี๊เพิ่ล ชีดิง)
Burning each other
(เบรินนิง อีช อ๊อเธ่อร์)
They know it ain’t right
(เด โนว์ อิท เอน ไร๊ท)
How can it be right
(ฮาว แคน หนิด บี ไร๊ท)
Better end soon my friend
(เบ๊ทเท่อร์ เอ็นด ซูน มาย เฟรน)
It better end soon my friend
(อิท เบ๊ทเท่อร์ เอ็นด ซูน มาย เฟรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It Better End Soon คำอ่านไทย Chicago

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น