เนื้อเพลง U Don’t Know Me คำอ่านไทย Kid Rock

Here here we go from Japan to Romeo
( เฮียร เฮียร วี โก ฟรอม จะแพน ทู โรมีโอ)
my flow is slow and it’s ya know my first time on radio
(มาย โฟลว์ อีส สโลว์ แอนด์ อิทซ ยา โนว์ มาย เฟิร์สท ไทม์ ออน เร๊ดิโอ)
Now some say I’m foul, some say I’m wild
(นาว ซัม เซย์ แอม เฟาล , ซัม เซย์ แอม ไวลด์)
and that all might be true
(แอนด์ แดท ดอร์ ไมท บี ทรู)
but it did not happen overnight
(บั๊ท ดิธ ดิด น็อท แฮ๊พเพ่น โอเฝ่อร์ไน๊ท)
so let me tell my tale to you
(โซ เล็ท มี เทลล มาย เทล ทู ยู)
It started out when I was six just tellin’ dirty jokes
(อิท สท๊าร์ท เอ๊าท เว็น นาย วอส ซิกซ์ จั๊สท เทลลิน เดอทิ โจ้ก)
my mother overheard and washed my mouth out with soap
(มาย ม๊าเธ่อร์ โอเฝอะเฮิด แอนด์ ว๊อช มาย เม๊าธ เอ๊าท วิธ โซ้พ)
Now as I grew I always knew what it was for me to do
(นาว แอส ซาย กรู ไอ ออลเว นยู ว๊อท ดิธ วอส ฟอร์ มี ทู ดู)
never front just be blunt and always tell the truth
(เน๊เฝ่อร์ ฟร๊อนท จั๊สท บี บลันท แอนด์ ออลเว เทลล เดอะ ทรู๊ธ)
Never fake, I never act like something that I’m not
(เน๊เฝ่อร์ เฟ้ค , ไอ เน๊เฝ่อร์ แอ๊คท ไล๊ค ซัมติง แดท แอม น็อท)
remember me I’m that foul mouthed kid that lived around your block
(รีเม๊มเบ่อร์ มี แอม แดท เฟาล เม๊าธ คิด แดท ไล้ฝ อะราวนฺดฺ ยุร บล๊อค)
You thought that I was crazy like a dog chasin it’s tail
(ยู ธอท แดท ไอ วอส คเรสิ ไล๊ค เก ด้อกก เช๊ซิน อิทซ เทล)
and by the time I turned of legal age I’d probably be in jail
(แอนด์ บาย เดอะ ไทม์ ไอ เทิร์น อ็อฝ ลี๊กอล เอจ อาย พรอบอับลิ บี อิน เจล)
In school my teachers thought I was just a foul mouthed freak
(อิน สคูล มาย ที๊ชเช่อร ธอท ไอ วอส จั๊สท ดา เฟาล เม๊าธ ฟรี๊ค)
now their yearly salary is what I make in just one week
(นาว แดร์ เยียลิ ซ๊ารารี่ อีส ว๊อท ไอ เม้ค อิน จั๊สท วัน วี๊ค)
So to thepeople who used to say u think u know it all
(โซ ทู thepeople ฮู ยู๊ส ทู เซย์ ยู ทริ๊งค ยู โนว์ อิท ดอร์)
maybe I do and maybe I don’t but right now I’m standin tall…
(เมบี ไอ ดู แอนด์ เมบี ไอ ด้อนท์ บั๊ท ไร๊ท นาว แอม แสตนดิน ทอลล์)
And u don’t know me
(แอนด์ ยู ด้อนท์ โนว์ มี)
It’s funny how one kid can cause so much confusion
(อิทซ ฟันนิ ฮาว วัน คิด แคน ค๊อส โซ มัช ค็อนฟยูฉัน)
Parents should be happy I’m the dop their kids are using
(พ๊าร์เร้นท เชิด บี แฮ๊พพี่ แอม เดอะ dop แดร์ คิด แซร์ ยูสซิง)
Now some people think this business is all fame and glory
(นาว ซัม พี๊เพิ่ล ทริ๊งค ดิส บีสเน็ซ ซิส ซอร์ เฟม แอนด์ กล๊อรี่)
but there’s a flip side to that truth so let me kick my story
(บั๊ท แดร์ ซา ฟลิพ ไซด์ ทู แดท ทรู๊ธ โซ เล็ท มี คิ๊ค มาย สท๊อรี่)
It took me oh so long to reach the point I’m at
(อิท ทุค มี โอ โซ ลอง ทู รี๊ช เดอะ พ๊อยท์ แอม แอ็ท)
Every time I take one stip forward they push me two steps back
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ เท้ค วัน stip ฟ๊อร์เวิร์ด เด พุช มี ทู สเท็พ แบ็ค)
I give an inch they take a mile some try to cramp my style
(ไอ กี๊ฝ แอน อิ้นช์ เด เท้ค เก ไมล ซัม ธราย ทู คแร็มพ มาย สไทล์)
they try to diss they shoot they miss
(เด ธราย ทู ดิซ เด ชู๊ท เด มิซ)
I walk off with a smile
(ไอ ว๊อล์ค ออฟฟ วิธ อะ สไมล์)
But time will pass and I’ll out last anyone who doubts me
(บั๊ท ไทม์ วิล เพซ แซน อิลล เอ๊าท ล๊าสท เอนอิวัน ฮู เดาท มี)
and the booty naked truth is u don’t know sh*t about me
(แอนด์ เดอะ บูทิ เน๊คเค่ด ทรู๊ธ อีส ยู ด้อนท์ โนว์ ฌะ *ที อะเบ๊าท มี)
So when I’m in your town to nearst mic please kindly show me
(โซ เว็น แอม อิน ยุร ทาวน์ ทู เนิส ไมคะ พลีซ ไคนดลิ โชว์ มี)
so u can see what’s really me and find out u don’t know me
(โซ ยู แคน ซี ว๊อท ริแอ็ลลิ มี แอนด์ ไฟนด์ เอ๊าท ยู ด้อนท์ โนว์ มี)
Cuz u don’t know me
(คัซ ยู ด้อนท์ โนว์ มี)
Now u might wanna party man so here’s your party jam
(นาว ยู ไมท วอนนา พ๊าร์ที่ แมน โซ เฮียร ยุร พ๊าร์ที่ แจม)
Hey girly in that skirt I want u just like Uncle Sam
(เฮ girly อิน แดท สเคิ๊ร์ท ไอ ว้อนท ยู จั๊สท ไล๊ค อั๊งเคิ่ล แซม)
Let’s knock boots, let’s knock boots right down to the nitty gritty
(เล็ท น๊อค บู๊ท , เล็ท น๊อค บู๊ท ไร๊ท เดาน ทู เดอะ นิดดี กรีททิ)
with every drind ‘n every blink u seem to get more pretty
(วิธ เอ๊เฝอร์รี่ drind เอ็น เอ๊เฝอร์รี่ บลิ๊งค ยู ซีม ทู เก็ท โม พริ๊ทที่)
So out the bar straight to my car now what’s left to do
(โซ เอ๊าท เดอะ บาร์ สเทร๊ท ทู มาย คารํ นาว ว๊อท เล๊ฟท ทู ดู)
she was sayin I love u so I said yeah I love you to
(ชี วอส เซย์อิน นาย ลัฝ ยู โซ ไอ เซ็ด เย่ ไอ ลัฝ ยู ทู)
[Ha!]
([ ฮา ! ])
Next day I awoke I almost choked
(เน๊กซท เดย์ ไอ อโวค ไก อ๊อลโมสท โชค)
who’s bringin me inside,
(ฮู บริงอิน มี อิ๊นไซด์ ,)
my head was ringin’ heard people singin’ ” here comes the bride ”
(มาย เฮด วอส ริงงิน เฮิด พี๊เพิ่ล ซิงอิน ” เฮียร คัม เดอะ ไบรดํ “)
Thinkin just what was I drinkin as I looked around to see
(ติ้งกิน จั๊สท ว๊อท วอส ซาย ดริงคิน แอส ซาย ลุ๊ค อะราวนฺดฺ ทู ซี)
the girl I met last night was at the alter waitin on me
(เดอะ เกิร์ล ไอ เม็ท ล๊าสท ไน๊ท วอส แอ็ท ดิ อั๊ลเท่อร์ เว๊ทดิน ออน มี)
Next thing I know I’m face to face with holy matrimony
(เน๊กซท ทริง ไอ โนว์ แอม เฟซ ทู เฟซ วิธ โฮ๊ลี่ แมทริโมนิ)
looked at that b*tch and I quick screamiN’
(ลุ๊ค แอ็ท แดท บี *tch แอนด์ ดาย ควิค สครีมมิน)
u don’t know me…She didn’t know me
(ยู ด้อนท์ โนว์ มี ชี ดิ๊นอิน โนว์ มี)
Girls around this country think I’m nasty think I’m sexist
(เกิร์ล อะราวนฺดฺ ดิส คั๊นทรี่ ทริ๊งค แอม นาซทิ ทริ๊งค แอม sexist)
but they bought my first L.P.
(บั๊ท เด บอท มาย เฟิร์สท แอล พี)
u know-Grits Sandwiches for Breakfast
(ยู โนว์ กริท Sandwiches ฟอร์ บเรคฟัซท)
Sayin ooh your this and oooh your that uh uh uh hold up cutie
(เซย์อิน อู้ ยุร ดิส แซน อู้ ยุร แดท อา อา อา โฮลด์ อั๊พ คิวดี)
What’s your favorite song off that L.P.
(ว๊อท ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง ออฟฟ แดท แอล พี)
” Ah, Wax that Booty ”
(” อา , แว๊กซ แดท บูทิ “)
A lesson taught, I know you thought my dirty raps were kinda funny
(อะ เล๊ซซั่น ทอท , ไอ โนว์ ยู ธอท มาย เดอทิ แร็พ เวอ กินดา ฟันนิ)
but close minded people thought I was only out to make money
(บั๊ท โคลส ไมนด์ พี๊เพิ่ล ธอท ไอ วอส โอ๊นลี่ เอ๊าท ทู เม้ค มั๊นนี่)
But check on back cuz it’s a fact obscenity is no new thing
(บั๊ท เช็ค ออน แบ็ค คัซ อิทซ ซา แฟคท obscenity อีส โน นิว ทริง)
remember Chuck Berry and when he sang My Ding A Ling
(รีเม๊มเบ่อร์ ชัค เบริ แอนด์ เว็น ฮี แซ็ง มาย ดิง อะ ลิง)
But for me I feel what I see and I say just what I feel
(บั๊ท ฟอร์ มี ไอ ฟีล ว๊อท ไอ ซี แอนด์ ดาย เซย์ จั๊สท ว๊อท ไอ ฟีล)
and in this world everything I see u know is all too real
(แอนด์ อิน ดิส เวิลด เอ๊วี่ติง ไอ ซี ยู โนว์ อีส ซอร์ ทู เรียล)
Even though I don’t look the same cuz I cut off my flat top
(อี๊เฝ่น โธ ไอ ด้อนท์ ลุ๊ค เดอะ เซม คัซ ไอ คัท ออฟฟ มาย แฟลท ท๊อพ)
I’ll always say just what I feel cuz that’s the real Kid Rock…
(อิลล ออลเว เซย์ จั๊สท ว๊อท ไอ ฟีล คัซ แด้ท เดอะ เรียล คิด ร๊อค)
And u don’t know me.
(แอนด์ ยู ด้อนท์ โนว์ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Don’t Know Me คำอ่านไทย Kid Rock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น