เนื้อเพลง Honestly คำอ่านไทย Annie Lennox

The beauty that you gave
( เดอะ บิ๊วที่ แดท ยู เกฝ)
Has turned upon itself
(แฮ็ส เทิร์น อุพอน อิทเซลฟ)
And all the things you said
(แอนด์ ออล เดอะ ทริง ยู เซ็ด)
Evaporated
(อีแว๊โพเหรท)
Evaporated …
(อีแว๊โพเหรท)
Was I blind
(วอส ซาย ไบลนฺดฺ)
Deaf and dumb
(ดี๊ฟ แอนด์ ดัมบ)
To the words slipped from yur tongue?
(ทู เดอะ เวิร์ด สลิป ฟรอม yur ทั๊ง)

Honestly … honestly … honestly
(ออนเอ็ซทลิ ออนเอ็ซทลิ ออนเอ็ซทลิ)
Alone in my bed
(อะโลน อิน มาย เบ๊ด)
The things that you said
(เดอะ ทริง แดท ยู เซ็ด)
Go round in my head … still
(โก ราวนด อิน มาย เฮด สทิลล)
It seems to be true
(อิท ซีม ทู บี ทรู)
That nothin’ I do
(แดท นอทติน นาย ดู)
Can influence you …
(แคน อิ๊นฟลูเอ๊นซ ยู)

I tried and tried again
(ไอ ทไร แอนด์ ทไร อะเกน)
[Don’t you know I tried and tried again
([ ด้อนท์ ยู โนว์ ไอ ทไร แอนด์ ทไร อะเกน)
to make you listen to me
(ทู เม้ค ยู ลิ๊สซึ่น ทู มี)
But everything I said it always seemed to go right through you]
(บั๊ท เอ๊วี่ติง ไอ เซ็ด ดิท ออลเว ซีม ทู โก ไร๊ท ทรู ยู ])
To make you notice me
(ทู เม้ค ยู โน๊ทิซ มี)
[I turned myself into a person that I didn’t like
([ ไอ เทิร์น ไมเซลฟ อิ๊นทู อะ เพ๊อร์ซั่น แดท ไอ ดิ๊นอิน ไล๊ค)
But please believe me when I say I know it wasn’t right]
(บั๊ท พลีซ บีลี๊ฝ มี เว็น นาย เซย์ ไอ โนว์ อิท วอสซึ้น ไร๊ท ])
But talking to myself
(บั๊ท ทอคอิง ทู ไมเซลฟ)
[I never thought that things would
([ ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท แดท ทริง เวิด)
get to be so complicated
(เก็ท ทู บี โซ ค๊อมพลิเขท)
I never thought that you and me would end up o frustrated]
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท แดท ยู แอนด์ มี เวิด เอ็นด อั๊พ โอ ฟรัซทเรท ])
Won’t catch you attention I see …
(ว็อนท แค็ทช ยู แอ็ทเทนฌัน นาย ซี)
[You’d think that something had to come from all those good intentions
([ ยูต ทริ๊งค แดท ซัมติง แฮ็ด ทู คัม ฟรอม ออล โฑส กู๊ด อินเทนฌัน)
But in the end I needed something more than intervention]
(บั๊ท อิน ดิ เอ็นด ดาย นี๊ด ซัมติง โม แฑ็น อินเทอะเฝนฌัน ])

Was I mad?
(วอส ซาย แม้ด)
Was I … mad?
(วอส ซาย แม้ด)
Foolish me
(ฟูลอิฌ มี)
Foolish … me
(ฟูลอิฌ มี)
To succumb so easily
(ทู ซัคคัม โซ อีสอิลิ)
To suc…cumb
(ทู suc cumb)
Easi…ly
(Easi ลิ)
So easily
(โซ อีสอิลิ)
So easily
(โซ อีสอิลิ)

Honestly… honestly… honestly…
(ออนเอ็ซทลิ ออนเอ็ซทลิ ออนเอ็ซทลิ)
[Alone in my bed
([ อะโลน อิน มาย เบ๊ด)
The things that you said
(เดอะ ทริง แดท ยู เซ็ด)
Go round in my head … still
(โก ราวนด อิน มาย เฮด สทิลล)
It seems to be true
(อิท ซีม ทู บี ทรู)
That nothin’ I do
(แดท นอทติน นาย ดู)
Can influence you… still]
(แคน อิ๊นฟลูเอ๊นซ ยู สทิลล ])

Fools like me get so easily taken
(ฟูล ไล๊ค มี เก็ท โซ อีสอิลิ เทคเอ็น)
And fools like me can be so mistaken
(แอนด์ ฟูล ไล๊ค มี แคน บี โซ มิซเทคเอ็น)

Honestly… Honestly… Honestly
(ออนเอ็ซทลิ ออนเอ็ซทลิ ออนเอ็ซทลิ)

The promise that you gave
(เดอะ พรอมอิซ แดท ยู เกฝ)
[Don’t you know the promise that you
([ ด้อนท์ ยู โนว์ เดอะ พรอมอิซ แดท ยู)
gave just turned it’s back upon me
(เกฝ จั๊สท เทิร์น อิทซ แบ็ค อุพอน มี)
I stopped believing but you couldn’t take the whole thing from me]
(ไอ สต๊อปพฺ บีลีฝวิง บั๊ท ยู คูดซึ่น เท้ค เดอะ โฮล ทริง ฟรอม มี ])
Has turned it’s back
(แฮ็ส เทิร์น อิทซ แบ็ค)
[I never thought I’d have to pay the price to set you free]
([ ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท อาย แฮ็ฝ ทู เพย์ เดอะ ไพร๊ซ์ ทู เซ็ท ยู ฟรี ])
And all you represented
(แอนด์ ออล ยู รีเพรสเซ่นท)
Was just my projection you see…
(วอส จั๊สท มาย พโระเจคฌัน ยู ซี)
[You know I never thought I’d ever
([ ยู โนว์ ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท อาย เอ๊เฝ่อร์)
live a day without you
(ไล้ฝ อะ เดย์ วิธเอ๊าท ยู)
And that’s the reason why
(แอนด์ แด้ท เดอะ รี๊ซั่น วาย)
it makes me sad to think about you
(อิท เม้ค มี แซ้ด ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู)
and you know I never thought
(แอนด์ ยู โนว์ ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท)
I’d make it if you wasn’t there
(อาย เม้ค กิด อิ๊ฟ ยู วอสซึ้น แดร์)
And now I’m tryin’ to eject myself
(แอนด์ นาว แอม ทายอิน ทู อีเจ็คท ไมเซลฟ)
from this despair]
(ฟรอม ดิส ดิซแพ ])

People come
(พี๊เพิ่ล คัม)
People go…
(พี๊เพิ่ล โก)
Never say I ” told you so ”
(เน๊เฝ่อร์ เซย์ ไอ ” โทลด ยู โซ “)
Honestly
(ออนเอ็ซทลิ)

Everything I know you said
(เอ๊วี่ติง ไอ โนว์ ยู เซ็ด)
Goin’ round inside my head
(โกอิน ราวนด อิ๊นไซด์ มาย เฮด)

Never thought I’d see the day
(เน๊เฝ่อร์ ธอท อาย ซี เดอะ เดย์)
Always got a price to pay
(ออลเว ก็อท ดา ไพร๊ซ์ ทู เพย์)

Nothin’ that I ever do
(นอทติน แดท ไอ เอ๊เฝ่อร์ ดู)
Ever seems to get to you
(เอ๊เฝ่อร์ ซีม ทู เก็ท ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Honestly คำอ่านไทย Annie Lennox

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น