เนื้อเพลง Reborn คำอ่านไทย Avalon

Overwhelmed
( โอเว่อร์เว๊ม)
By something I can’t explain
(บาย ซัมติง ไอ แค็นท เอ็กซเพลน)
Something more real than real
(ซัมติง โม เรียล แฑ็น เรียล)
Something words can’t contain
(ซัมติง เวิร์ด แค็นท คอนเทน)

Whispering
(วิซเปอร์ริง)
Your Spirit was calling me
(ยุร สพีหริท วอส คอลลิง มี)
I felt You drawing me
(ไอ เฟ็ลท ยู ดรออิง มี)
Melting my heart of stone
(เมลทิง มาย ฮาร์ท อ็อฝ สโทน)

Everything inside my soul
(เอ๊วี่ติง อิ๊นไซด์ มาย โซล)
Cried out for something more
(คราย เอ๊าท ฟอร์ ซัมติง โม)
Your love has captured me
(ยุร ลัฝ แฮ็ส แค๊พเจ้อรํ มี)
This heart has been reborn
(ดิส ฮาร์ท แฮ็ส บีน รีบรอน)
I heard You call my name
(ไอ เฮิด ยู คอลลํ มาย เนม)
When You knocked upon my door
(เว็น ยู น๊อค อุพอน มาย ดอร์)
I gave my life away
(ไอ เกฝ มาย ไล๊ฟ อะเวย์)
This heart has been reborn
(ดิส ฮาร์ท แฮ็ส บีน รีบรอน)

I believe
(ไอ บีลี๊ฝ)
You can make all things new
(ยู แคน เม้ค ออล ทริง นิว)
‘Cause all that I ever dreamed
(ค๊อส ออล แดท ไอ เอ๊เฝ่อร์ ดรีม)
Was suddenly real in You
(วอส ซั๊ดเด้นลี่ เรียล อิน ยู)

Like a summer rain
(ไล๊ค เก ซั๊มเม่อร์ เรน)
Making a desert bloom
(เมคอิง อะ เดสเสิร์ท บลูม)
You opened my thirsty heart
(ยู โอ๊เพ่น มาย เธิซทิ ฮาร์ท)
And now I have been renewed
(แอนด์ นาว ไอ แฮ็ฝ บีน รินยู)

Everything inside my soul
(เอ๊วี่ติง อิ๊นไซด์ มาย โซล)
Cried out for something more
(คราย เอ๊าท ฟอร์ ซัมติง โม)
Your love has captured me
(ยุร ลัฝ แฮ็ส แค๊พเจ้อรํ มี)
This heart has been reborn
(ดิส ฮาร์ท แฮ็ส บีน รีบรอน)
I heard You call my name
(ไอ เฮิด ยู คอลลํ มาย เนม)
When You knocked upon my door
(เว็น ยู น๊อค อุพอน มาย ดอร์)
I gave my life away
(ไอ เกฝ มาย ไล๊ฟ อะเวย์)
This heart has been reborn
(ดิส ฮาร์ท แฮ็ส บีน รีบรอน)

No one else could ever love like that
(โน วัน เอ๊ลส เคิด เอ๊เฝ่อร์ ลัฝ ไล๊ค แดท)
You took my heart
(ยู ทุค มาย ฮาร์ท)
I’ll never take it back
(อิลล เน๊เฝ่อร์ เท้ค กิด แบ็ค)

Everything inside my soul
(เอ๊วี่ติง อิ๊นไซด์ มาย โซล)
Cried out for something more
(คราย เอ๊าท ฟอร์ ซัมติง โม)
Your love has captured me
(ยุร ลัฝ แฮ็ส แค๊พเจ้อรํ มี)
This heart has been reborn
(ดิส ฮาร์ท แฮ็ส บีน รีบรอน)
I heard You call my name
(ไอ เฮิด ยู คอลลํ มาย เนม)
When You knocked upon my door
(เว็น ยู น๊อค อุพอน มาย ดอร์)
I gave my life away
(ไอ เกฝ มาย ไล๊ฟ อะเวย์)
This heart has been reborn
(ดิส ฮาร์ท แฮ็ส บีน รีบรอน)

No one else could ever love like that
(โน วัน เอ๊ลส เคิด เอ๊เฝ่อร์ ลัฝ ไล๊ค แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Reborn คำอ่านไทย Avalon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น