เนื้อเพลง I’m Gonna Walk Dem Golden Stairs คำอ่านไทย Elvis Presley

I’m gonna walk, walk dem golden stairs
( แอม กอนนะ ว๊อล์ค , ว๊อล์ค เดม โกลเด็น สแทร์)
‘Cause I know my Jesus answers all my prayers
(ค๊อส ไอ โนว์ มาย จีสัซ แอ๊นเซ่อร ซอร์ มาย พเรเออะ)
Well, well I know when he calls me to my home on high
(เวลล , เวลล ไอ โนว์ เว็น ฮี คอลลํ มี ทู มาย โฮม ออน ไฮฮ)
I’ll walk dem golden stairs when I die, when I die
(อิลล ว๊อล์ค เดม โกลเด็น สแทร์ เว็น นาย ดาย , เว็น นาย ดาย)

Oh lord you know I can hardly wait
(โอ หลอร์ด ยู โนว์ ไอ แคน ฮาดลิ เว้ท)
To reach that suite by and by by by
(ทู รี๊ช แดท ซวีท บาย แอนด์ บาย บาย บาย)
And now I see those per, per, pearly gate
(แอนด์ นาว ไอ ซี โฑส เพอร์ , เพอร์ , เพอลิ เกท)
I’ll walk dem golden stairs when I die, when I die
(อิลล ว๊อล์ค เดม โกลเด็น สแทร์ เว็น นาย ดาย , เว็น นาย ดาย)
Well, well, well
(เวลล , เวลล , เวลล)
I’m gonna walk, walk dem golden stairs
(แอม กอนนะ ว๊อล์ค , ว๊อล์ค เดม โกลเด็น สแทร์)
‘Cause I know my Jesus answers all my prayers
(ค๊อส ไอ โนว์ มาย จีสัซ แอ๊นเซ่อร ซอร์ มาย พเรเออะ)
Well, well I know when he calls me to my home on high
(เวลล , เวลล ไอ โนว์ เว็น ฮี คอลลํ มี ทู มาย โฮม ออน ไฮฮ)
I’ll walk dem golden stairs when I die, when I die
(อิลล ว๊อล์ค เดม โกลเด็น สแทร์ เว็น นาย ดาย , เว็น นาย ดาย)

When Jesus says to me well done
(เว็น จีสัซ เซย์ ทู มี เวลล ดัน)
And all my cares are laid by
(แอนด์ ออล มาย แคร์ แซร์ เลด บาย)
I’ll lay down my soul, my battles are won
(อิลล เลย์ เดาน มาย โซล , มาย แบ๊ทเทิ้ล แซร์ ว็อน)
I’ll walk dem golden stairs when I die when I die
(อิลล ว๊อล์ค เดม โกลเด็น สแทร์ เว็น นาย ดาย เว็น นาย ดาย)

Well, well, well
(เวลล , เวลล , เวลล)
I’m gonna walk, walk dem golden stairs
(แอม กอนนะ ว๊อล์ค , ว๊อล์ค เดม โกลเด็น สแทร์)
‘Cause I know my Jesus answers all my prayers
(ค๊อส ไอ โนว์ มาย จีสัซ แอ๊นเซ่อร ซอร์ มาย พเรเออะ)
Well, well I know when he calls me to my home on high
(เวลล , เวลล ไอ โนว์ เว็น ฮี คอลลํ มี ทู มาย โฮม ออน ไฮฮ)
I’ll walk dem golden stairs when I die, when I die
(อิลล ว๊อล์ค เดม โกลเด็น สแทร์ เว็น นาย ดาย , เว็น นาย ดาย)

Well, well
(เวลล , เวลล)
I’m gonna walk, walk dem golden stairs
(แอม กอนนะ ว๊อล์ค , ว๊อล์ค เดม โกลเด็น สแทร์)
‘Cause I know my Jesus answers all my prayers
(ค๊อส ไอ โนว์ มาย จีสัซ แอ๊นเซ่อร ซอร์ มาย พเรเออะ)
Well, well I know when he calls me to my home on high
(เวลล , เวลล ไอ โนว์ เว็น ฮี คอลลํ มี ทู มาย โฮม ออน ไฮฮ)
I’ll walk dem golden stairs when I die, when I die
(อิลล ว๊อล์ค เดม โกลเด็น สแทร์ เว็น นาย ดาย , เว็น นาย ดาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Gonna Walk Dem Golden Stairs คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น