เนื้อเพลง Love Songs คำอ่านไทย Kottonmouth Kings

Take a rip off the kind, yes and what you will find is another plateau
( เท้ค เก ริพ ออฟฟ เดอะ ไคนด์ , เย็ซ แซน ว๊อท ยู วิล ไฟนด์ อีส อะน๊าเทร่อร์ แพลโท)
To exhilarate your mind, so break out the herbs and pack up the bongs
(ทู เอ็กสีลอะเรท ยุร ไมนด์ , โซ เบร๊ค เอ๊าท เดอะ เฮิร์บ แซน แพ็ค อั๊พ เดอะ บอง)
We’re all getting lifted kicking round love songs
(เวีย ออล เกดดดิ้ง ลิฟท คิคกิ้ง ราวนด ลัฝ ซ็อง)

If you think about it all the time, and you can’t it off your mind,
(อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ ดอร์ เดอะ ไทม์ , แอนด์ ยู แค็นท ดิธ ออฟฟ ยุร ไมนด์ ,)
And you’ll hit it before you hit the kind [yeah right]
(แอนด์ โยว ฮิท ดิธ บีฟอร์ ยู ฮิท เดอะ ไคนด์ [ เย่ ไร๊ท ])
I’m an orgasm addict I always gotta have it
(แอม แอน orgasm แอ๊ดดิคท ไอ ออลเว กอททะ แฮ็ฝ อิท)
I’m an orgasm addict I always gotta have it
(แอม แอน orgasm แอ๊ดดิคท ไอ ออลเว กอททะ แฮ็ฝ อิท)
Take a rip off the kind, yes and what you will find is another plateau
(เท้ค เก ริพ ออฟฟ เดอะ ไคนด์ , เย็ซ แซน ว๊อท ยู วิล ไฟนด์ อีส อะน๊าเทร่อร์ แพลโท)
To exhilarate your mind, so break out the herbs and pack up the bongs
(ทู เอ็กสีลอะเรท ยุร ไมนด์ , โซ เบร๊ค เอ๊าท เดอะ เฮิร์บ แซน แพ็ค อั๊พ เดอะ บอง)
We’re all getting lifted kicking round love songs
(เวีย ออล เกดดดิ้ง ลิฟท คิคกิ้ง ราวนด ลัฝ ซ็อง)

Now I once knew this b*tch named Antoinette, body like a ‘Vette
(นาว ไอ วั๊นซ นยู ดิส บี *tch เนม Antoinette , บ๊อดี้ ไล๊ค เก เวดทฺ)
Had a p*ssy like a jet, and it was always wet
(แฮ็ด อะ พี *ssy ไล๊ค เก เจ๊ต , แอนด์ ดิท วอส ออลเว เว๊ท)
One night me and Loc had to put it to the test
(วัน ไน๊ท มี แอนด์ Loc แฮ็ด ทู พุท ดิธ ทู เดอะ เทสท์)
I called her up come through 10:30
(ไอ คอลลํ เฮอ อั๊พ คัม ทรู 10 : 30)
I’ll bring the condoms she’ll bring the herb, D
(อิลล บริง เดอะ คอนดอม เชลล์ บริง เดอะ เฮิร์บ , ดี)
She showed up, we got straight to the point
(ชี โชว์ อั๊พ , วี ก็อท สเทร๊ท ทู เดอะ พ๊อยท์)
Broke out the herb and we rolled a couple joints, then we all start blazing
(บโรค เอ๊าท เดอะ เฮิร์บ แอนด์ วี โรลล อะ คั๊พเพิ่ล จอยนท , เด็น วี ออล สท๊าร์ท บเลสอิง)
Next thing ya know, 3 joint rotation
(เน๊กซท ทริง ยา โนว์ , 3 จอยนท โรเทฌัน)
Before ya know it she was taking off her clothes
(บีฟอร์ ยา โนว์ อิท ชี วอส เทคอิง ออฟฟ เฮอ คโลฑ)
D-Loc whispered to me, its another freak show
(ดี Loc วิสเพ่อร์ ทู มี , อิทซ อะน๊าเทร่อร์ ฟรี๊ค โชว์)
We dog it out like her last name was rover,
(วี ด้อกก อิท เอ๊าท ไล๊ค เฮอ ล๊าสท เนม วอส โรฝเออะ ,)
We hit the b*tt, got up cuz it was over
(วี ฮิท เดอะ บี *tt , ก็อท อั๊พ คัซ อิท วอส โอ๊เฝ่อร)
And to you it might be right or wrong
(แอนด์ ทู ยู อิท ไมท บี ไร๊ท ออ รอง)
But to the Kottonmouth kings its just another love song
(บั๊ท ทู เดอะ Kottonmouth คิง อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ลัฝ ซ็อง)

I’m an orgasm addict I always gotta have it
(แอม แอน orgasm แอ๊ดดิคท ไอ ออลเว กอททะ แฮ็ฝ อิท)
I’m an orgasm addict I always gotta have it
(แอม แอน orgasm แอ๊ดดิคท ไอ ออลเว กอททะ แฮ็ฝ อิท)
Take a rip off the kind, yes and what you will find is another plateau
(เท้ค เก ริพ ออฟฟ เดอะ ไคนด์ , เย็ซ แซน ว๊อท ยู วิล ไฟนด์ อีส อะน๊าเทร่อร์ แพลโท)
To exhilarate your mind, so break out the herbs and pack up the bongs
(ทู เอ็กสีลอะเรท ยุร ไมนด์ , โซ เบร๊ค เอ๊าท เดอะ เฮิร์บ แซน แพ็ค อั๊พ เดอะ บอง)
We’re all getting lifted kicking round love songs
(เวีย ออล เกดดดิ้ง ลิฟท คิคกิ้ง ราวนด ลัฝ ซ็อง)

Well I once knew this b*tch named Sally
(เวลล ไอ วั๊นซ นยู ดิส บี *tch เนม แซลลิ)
Met her at a club way out in the valley
(เม็ท เฮอ แรท อะ คลับ เวย์ เอ๊าท อิน เดอะ แฝ๊เล่ย์)
Took her to the pad and you know she was down,
(ทุค เฮอ ทู เดอะ แพ็ด แอนด์ ยู โนว์ ชี วอส เดาน ,)
To get with all 3 hoods from P-Town, then Daddy X walked in [hey now]
(ทู เก็ท วิธ ออล 3 ฮุด ฟรอม พี ทาวน์ , เด็น แดดดิ เอ๊กซฺ ว๊อล์ค อิน [ เฮ นาว ])
I was hittin from behind, I was nuttin on that chin,
(ไอ วอส ฮิทดิน ฟรอม บีฮายน์ , ไอ วอส นัทดิน ออน แดท ชิน ,)
Then he joined on the action
(เด็น ฮี จอย ออน ดิ แอคฌัน)
Pulled out a jimmy strapped it on and started taxing
(พูลล เอ๊าท ดา จิมมี่ สแตปชฺ ดิท ออน แอนด์ สท๊าร์ท taxings)
Right then I heard a knock on the door
(ไร๊ท เด็น นาย เฮิด อะ น๊อค ออน เดอะ ดอร์)
Bobby B and Pakelika, Can ya handle 2 more?
(บอบบิ บี แอนด์ Pakelika , แคน ยา แฮ๊นเดิ้ล 2 โม)
Now this sh*ts getting crazy, 6 d*cks flashing damn she amaze me
(นาว ดิส ฌะ *ts เกดดดิ้ง คเรสิ , 6 ดี *cks แฟ๊ดชิง แดมนํ ชี อะแม๊ซฺ มี)
She musta been coked up, [why] cuz she took B Dub’s 12 inches in the b*tt
(ชี มาซดา บีน โคค อั๊พ , [ วาย ] คัซ ชี ทุค บี ดับ 12 อินเชด ซิน เดอะ บี *tt)
She had d*cks up in her, one in the booty, one in the coochie
(ชี แฮ็ด ดี *cks อั๊พ อิน เฮอ , วัน อิน เดอะ บูทิ , วัน อิน เดอะ คู๊ดฉี่)
Grabbing at it like it was dinner
(กแร็บบิง แอ็ท ดิธ ไล๊ค กิด วอส ดินเน่อร์)
I’m the late night creeper, f*ck around I’ll get you put up in a sleeper
(แอม เดอะ เหลท ไน๊ท ครีพเออะ , ฟัค อะราวนฺดฺ อิลล เก็ท ยู พุท อั๊พ อิน อะ ซลีพเออะ)
And any other bull I’ll run deeper, I even got your momma on my beeper
(แอนด์ เอ๊นี่ อ๊อเธ่อร์ บูลล อิลล รัน ดิพเพอ , ไอ อี๊เฝ่น ก็อท ยุร มอมมา ออน มาย บีเพอ)
B*tch!
(บี *tch !)

Take a rip off the kind, yes and what you will find is another plateau
(เท้ค เก ริพ ออฟฟ เดอะ ไคนด์ , เย็ซ แซน ว๊อท ยู วิล ไฟนด์ อีส อะน๊าเทร่อร์ แพลโท)
To exhilarate your mind, so break out the herbs and pack up the bongs
(ทู เอ็กสีลอะเรท ยุร ไมนด์ , โซ เบร๊ค เอ๊าท เดอะ เฮิร์บ แซน แพ็ค อั๊พ เดอะ บอง)
We’re all getting lifted kicking round love songs
(เวีย ออล เกดดดิ้ง ลิฟท คิคกิ้ง ราวนด ลัฝ ซ็อง)

I’m an orgasm addict I always gotta have it
(แอม แอน orgasm แอ๊ดดิคท ไอ ออลเว กอททะ แฮ็ฝ อิท)
I’m an orgasm addict I always gotta have it
(แอม แอน orgasm แอ๊ดดิคท ไอ ออลเว กอททะ แฮ็ฝ อิท)
If you think about it all the time, and you can’t it off your mind
(อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ ดอร์ เดอะ ไทม์ , แอนด์ ยู แค็นท ดิธ ออฟฟ ยุร ไมนด์)
And you’ll hit it before you hit the kind [yeah right]
(แอนด์ โยว ฮิท ดิธ บีฟอร์ ยู ฮิท เดอะ ไคนด์ [ เย่ ไร๊ท ])
You’re an orgasm addict you always gotta have it
(ยัวร์ แอน orgasm แอ๊ดดิคท ยู ออลเว กอททะ แฮ็ฝ อิท)
You’re an orgasm addict you always gotta have it
(ยัวร์ แอน orgasm แอ๊ดดิคท ยู ออลเว กอททะ แฮ็ฝ อิท)

Sex in the morning, sex in the evening, sex almost anytime
(เซ็กซ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง , เซ็กซ อิน ดิ อี๊ฝนิ่ง , เซ็กซ อ๊อลโมสท เอนี่ไทม์)
Sex if its easy, sex if its greasy, never let it pass on by
(เซ็กซ อิ๊ฟ อิทซ อีสอิ , เซ็กซ อิ๊ฟ อิทซ กรีซอิ , เน๊เฝ่อร์ เล็ท ดิธ เพซ ออน บาย)

And I won’t turn down the kind with a piece of mind,
(แอนด์ ดาย ว็อนท เทิร์น เดาน เดอะ ไคนด์ วิธ อะ พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์ ,)
But if you ask Daddy X, it’s ass before herb each and every time
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู อาสคฺ แดดดิ เอ๊กซฺ , อิทซ อาซ บีฟอร์ เฮิร์บ อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)
Pimp Daddy’s laying the track down, Suburban Noize, Kottonmouth Kings
(พิมพ แดดดิ เลยิง เดอะ แทร็ค เดาน , ซะเบอแบ็น Noize , Kottonmouth คิง)
Kottonmouth Kings, Kottonmouth Kings
(Kottonmouth คิง , Kottonmouth คิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Songs คำอ่านไทย Kottonmouth Kings

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น