เนื้อเพลง On A Day Like Today คำอ่านไทย Bryan Adams

Free is all you gotta be
( ฟรี อีส ซอร์ ยู กอททะ บี)
dream dreams no one else can see
(ดรีม ดรีม โน วัน เอ๊ลส แคน ซี)
sometimes ya wanna run away
(ซัมไทม์ ยา วอนนา รัน อะเวย์)
but ya never know what might be comin’ round your way
(บั๊ท ยา เน๊เฝ่อร์ โนว์ ว๊อท ไมท บี คัมอิน ราวนด ยุร เวย์)
ya ya ya
(ยา ยา ยา)

On a day like today
(ออน อะ เดย์ ไล๊ค ทูเดย์)
the whole world could change
(เดอะ โฮล เวิลด เคิด เช้งจํ)
the sun’s gonna shine
(เดอะ ซัน กอนนะ ไชน์)
shine thru the rain
(ไชน์ ธรู เดอะ เรน)
on a day like today
(ออน อะ เดย์ ไล๊ค ทูเดย์)
ya never wanna see the sun go down
(ยา เน๊เฝ่อร์ วอนนา ซี เดอะ ซัน โก เดาน)
ya never wanna see the sun go down
(ยา เน๊เฝ่อร์ วอนนา ซี เดอะ ซัน โก เดาน)

Somewhere – there’s a place for you
(ซัมแวร์ แดร์ ซา เพลส ฟอร์ ยู)
I know that you believe it too
(ไอ โนว์ แดท ยู บีลี๊ฝ อิท ทู)
sometimes if you wanna get away
(ซัมไทม์ อิ๊ฟ ยู วอนนา เก็ท อะเวย์)
all ya gotta know is what we got is here to stay
(ออล ยา กอททะ โนว์ อีส ว๊อท วี ก็อท อีส เฮียร ทู สเทย์)
all the way
(ออล เดอะ เวย์)

On a day like today – the whole world could change
(ออน อะ เดย์ ไล๊ค ทูเดย์ เดอะ โฮล เวิลด เคิด เช้งจํ)
the sun’s gonna shine – shine thru the rain
(เดอะ ซัน กอนนะ ไชน์ ไชน์ ธรู เดอะ เรน)
on a day like today – no one complains
(ออน อะ เดย์ ไล๊ค ทูเดย์ โน วัน คอมเพลน)
free to be pure – free to be sane
(ฟรี ทู บี เพียวร์ ฟรี ทู บี เซน)
on a day like today
(ออน อะ เดย์ ไล๊ค ทูเดย์)
ya never wanna see the sun go down
(ยา เน๊เฝ่อร์ วอนนา ซี เดอะ ซัน โก เดาน)
ya never wanna see the sun go down
(ยา เน๊เฝ่อร์ วอนนา ซี เดอะ ซัน โก เดาน)

Free is all we gotta be
(ฟรี อีส ซอร์ วี กอททะ บี)
dream dreams no one else can see
(ดรีม ดรีม โน วัน เอ๊ลส แคน ซี)
but ya never know what might be comin’ for you and me
(บั๊ท ยา เน๊เฝ่อร์ โนว์ ว๊อท ไมท บี คัมอิน ฟอร์ ยู แอนด์ มี)
ya it’s gonna be
(ยา อิทซ กอนนะ บี)

on a day like today…
(ออน อะ เดย์ ไล๊ค ทูเดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On A Day Like Today คำอ่านไทย Bryan Adams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น