เนื้อเพลง Intro/Bomb First (My Second Reply) คำอ่านไทย 2Pac

[church bells ring in background]
( [ เชิร์ช เบลล์ ริง อิน แบ็คกราว ])
In today’s music news: the ever controversial Tupac Shakur has
(อิน ทูเดย์ มิ๊วสิค นิว : ดิ เอ๊เฝ่อร์ คอนทโระเฝอแฌ็ลลิ ทูแปค ชีเคอ แฮ็ส)
just released another album under the alias Makaveli.
(จั๊สท รีลี๊ส อะน๊าเทร่อร์ อั๊ลบั้ม อั๊นเด้อร ดิ เอเลียซ แมกเคอเวลลี่)
Music insiders are running wild trying to rearrange other artist
(มิ๊วสิค อินไซดเออะ แซร์ รันนิง ไวลด์ ทไรอิง ทู รีโอเรง อ๊อเธ่อร์ อาทิซท)
street dates, in fear of a wipeout in retail interchart movement.
(สทรีท เดท , อิน เฟียร์ อ็อฝ อะ wipeout อิน รีเทล interchart มูฝเม็นท)
Although no one knows the exact cause of the new album;
(ออลโทร โน วัน โนว์ ดิ เอ็กแซคท ค๊อส อ็อฝ เดอะ นิว อั๊ลบั้ม 😉
resources tell me a number of less fortunate rappers
(รีซ๊อซ เทลล มี อะ นั๊มเบ้อร์ อ็อฝ เลซ ฟอชุนิท แรพเพอ)
have joined together in conspiracy to assassinate the character
(แฮ็ฝ จอย ทูเก๊ทเธ่อร์ อิน ค็อนสพีระซิ ทู แอสซ๊าซิเหนท เดอะ แค๊ร์แรคเท่อร์)
of not only Mr. Shakur, but of Death Row Records as well.
(อ็อฝ น็อท โอ๊นลี่ มีซเทอะ ชีเคอ , บั๊ท อ็อฝ เด้ท โรว์ เร๊คขอร์ด แอส เวลล)
Nas, the alleged ring leader of it, is furious at Tupac
(นาส , ดิ อัลลี๊จ ริง ลีดเออะ อ็อฝ อิท , อีส ฟยูเรียซ แอ็ท ทูแปค)
excuse me Makaveli’s verbal assault
(เอ็กซคิ้วส มี แมกเคอเวลลี่ เฝอแบ็ล แอสซั๊ลท)
on Mobb Sleep, Notorius P.I.G., and several other New York rappers
(ออน หมอบ สลี๊พ , Notorius พี ไอ จี , แอนด์ เซ๊ฝเฝอรัล อ๊อเธ่อร์ นิว ยอค แรพเพอ)
Jay-Z, from ” Hawaiian Sophie ” fame, Big Little whatever
(เจ ซี , ฟรอม ” ฮะวอแย็น Sophie ” เฟม , บิ๊ก ลิ๊ทเทิ่ล ฮว็อทเอฝเออะ)
and several other corny sounding motherf*ckers
(แอนด์ เซ๊ฝเฝอรัล อ๊อเธ่อร์ คอนิ เซานดิง motherf*ckers)
are understandably shaken up by this release.
(อาร์ understandably เฌคเอ็น อั๊พ บาย ดิส รีลี๊ส)
The question everbody wants to know is —
(เดอะ เคว๊สชั่น เอฟเว่อร์บอดี้ ว้อนท ทู โนว์ อีส)
why’d they get this n*gga started?
(วาย เด เก็ท ดิส เอ็น *gga สท๊าร์ท)
Tupac, rather Makaveli, was not available for comment
(ทูแปค , ร๊าเธ่อร์ แมกเคอเวลลี่ , วอส น็อท อะเฝลอะบึล ฟอร์ คอมเม๊นท)
but released this statement:
(บั๊ท รีลี๊ส ดิส สเททเม้นท :)

[Makaveli]
([ แมกเคอเวลลี่ ])
It’s not about East or West
(อิทซ น็อท อะเบ๊าท อี๊สท ออ เว๊สท)
It’s about n*ggaz and b*tches, power and money,
(อิทซ อะเบ๊าท เอ็น *ggaz แอนด์ บี *tches , พ๊าวเว่อร์ แอนด์ มั๊นนี่ ,)
riders and punks. Which side are you on?
(ไรดเออะ แซน พรัค วิช ไซด์ อาร์ ยู ออน)

[gun cocked, six shots, bullets hit ground]
([ กัน ค๊อค , ซิกซ์ ฌ็อท , บัลเล่ ฮิท กราวนด์ ])
These n*ggaz is still f*ckin talkin?
(ฑิส เอ็น *ggaz อีส สทิลล ฟัคin ทอคกิ่น)
You n*ggaz still breathin? F*ckin roaches, aight
(ยู เอ็น *ggaz สทิลล บีตดิน ฟัคin roaches , ไอชฺ)
Aight, it’s the Raid for your cockroaches
(ไอชฺ , อิทซ เดอะ เรด ฟอร์ ยุร cockroaches)

[All day, everyday]
([ ออล เดย์ , เอวี่เดย์ ])
It’s the raid for you punk motherf*ckers
(อิทซ เดอะ เรด ฟอร์ ยู พรัค motherf*ckers)
[The pump in yo’ ass]
([ เดอะ พั๊มพ อิน โย อาซ ])
This is it n*gga! Killuminati style
(ดิส ซิส อิท เอ็น *gga ! คิวลูมมีนาดี สไทล์)
[Outlaw lifestyle]
([ เอาทลอ ไลฟ์สตายอฺ ])
Makaveli the Don, solo sh*t – bring it!
(แมกเคอเวลลี่ เดอะ ด็อน , โซ๊โล่ ฌะ *ที บริง อิท !)

[Makaveli]
([ แมกเคอเวลลี่ ])
Allow me to introduce first {*gunshot fires*} Makaveli the Don
(อะลาว มี ทู อินโทรดิ๊วซ เฟิร์สท {*กันชอทพฺ ไฟเออะร *} แมกเคอเวลลี่ เดอะ ด็อน)
Hysterical, spiritual lyrics like the holy Qu’Ran
(ฮิซเทริแค็ล , ซพีริชวล ลีริค ไล๊ค เดอะ โฮ๊ลี่ QuRan)
N*ggaz get shook like 5-0
(เอ็น *ggaz เก็ท ฌุค ไล๊ค 5 0)
My forty-five gun’s next to me when we ride, for survival
(มาย ฟอทิ ไฟฝ กัน เน๊กซท ทู มี เว็น วี ไรด์ , ฟอร์ เซอะไฝฝแอ็ล)
Money makin plans, pistol close at hand, swollen pockets
(มั๊นนี่ เมกิน แพลน , พิ๊สท่อล โคลส แอ็ท แฮนด์ , ซโวลเล็น พ๊อคเค่ท)
Let me introduce the topic, then we drop it
(เล็ท มี อินโทรดิ๊วซ เดอะ ท๊อพผิค , เด็น วี ดรอพ อิท)
Expose snakes cause they breath freely, see me ride?
(เอ็กซโพส สเน๊ค ค๊อส เด บรี๊ทฺรฺ ฟรีลิ , ซี มี ไรด์)
Located world wide like the art of graffiti
(โละเคท เวิลด ไวด์ ไล๊ค ดิ อาร์ท อ็อฝ ครัฟฟีดี)
I think I’m tougher than Nitti, my attitude is sh*tty
(ไอ ทริ๊งค แอม ทักเฟอ แฑ็น Nitti , มาย แอ๊ททิจูด อีส ฌะ *tty)
Born on a dopefiend’s titty.. huh
(บอน ออน อะ dopefiends titty ฮู)
In every city you’ll find me
(อิน เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊ที่ โยว ไฟนด์ มี)
Look for trouble right behind me
(ลุ๊ค ฟอร์ ทรั๊บเบิ้ล ไร๊ท บีฮายน์ มี)
My Outlaw n*ggaz down to die for me, knahmean?
(มาย เอาทลอ เอ็น *ggaz เดาน ทู ดาย ฟอร์ มี , knahmean)
I hit the scene n*ggaz duckin from my guillotine stare
(ไอ ฮิท เดอะ ซีน เอ็น *ggaz ดักคิน ฟรอม มาย กีลโละทีน สแทร์)
I’m right there; my every word, a f*ckin nightmare
(แอม ไร๊ท แดร์ ; มาย เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด , อะ ฟัคin ไนท์แมร์)
Get me high, let me see the sun rise and fall
(เก็ท มี ไฮฮ , เล็ท มี ซี เดอะ ซัน ไร๊ส แอนด์ ฟอลล์)
This for my dogs down to die for yours
(ดิส ฟอร์ มาย ด้อกก เดาน ทู ดาย ฟอร์ ยุร)
Extreme venom, no mercy when we all up in ’em
(เอ็กซทรีม เฝนอัม , โน เม๊อร์ซี่ เว็น วี ออล อั๊พ อิน เอ็ม)
Cut ’em down.. to Hell is where we send ’em
(คัท เอ็ม เดาน ทู เฮ็ลล อีส แวร์ วี เซ็นด เอ็ม)
My whole team, trained to explode ride or die
(มาย โฮล ทีม , เทรน ทู เอ็กซโพลด ไรด์ ออ ดาย)
Murder motherf*ckers lyrically, and I’m not gon’ cry
(เม๊อร์เด้อร์ motherf*ckers ลีลิคครี , แอนด์ แอม น็อท ก็อน คราย)
Me – a born leader never leave the block without my heater
(มี อะ บอน ลีดเออะ เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ เดอะ บล๊อค วิธเอ๊าท มาย ฮีทเออะ)
Two big pits, I call them my b*tch n*gga eaters
(ทู บิ๊ก พิท , ไอ คอลลํ เด็ม มาย บี *tch เอ็น *gga eaters)
And not a whimper ’til I’m gone
(แอนด์ น็อท ดา ฮวีมเพอะ ทิล แอม กอน)
Thug Life runnin through my veins so I’m strong
(ธัก ไล๊ฟ รูนนิน ทรู มาย เฝน โซ แอม สทรอง)
[Ha ha ha]
([ ฮา ฮา ฮา ])

Bye bye bye, let’s get high and ride
(ไบ ไบ ไบ , เล็ท เก็ท ไฮฮ แอนด์ ไรด์)
Oh, how do we do these n*ggaz but I’m not gon’ cry
(โอ , ฮาว ดู วี ดู ฑิส เอ็น *ggaz บั๊ท แอม น็อท ก็อน คราย)
I’m a Bad Boy killa, Jay-Z die too
(แอม มา แบ้ด บอย คิวลา , เจ ซี ดาย ทู)
Lookin out for Mobb Deep, n*gga when I find you
(ลุคกิน เอ๊าท ฟอร์ หมอบ ดี๊พ , เอ็น *gga เว็น นาย ไฟนด์ ยู)
Weak motherf*ckers don’t deserve to breathe
(วี๊ค motherf*ckers ด้อนท์ ดิเสิฝ ทู บรีฑ)
How many n*ggaz down to die for me? Yeahh-yeayy!
(ฮาว เมนอิ เอ็น *ggaz เดาน ทู ดาย ฟอร์ มี เย้ yeayy !)
West coast ridah, comin right behind ya
(เว๊สท โค้สท ridah , คัมอิน ไร๊ท บีฮายน์ ยา)
Should’ve never f*cked wit meeee
(ชูดดิฝ เน๊เฝ่อร์ ฟัคed วิท meeee)
I want money hoes sex and weeeed
(ไอ ว้อนท มั๊นนี่ โฮ เซ็กซ แอนด์ วี)
I wont rest till my road dawgs freeee, bomb first!
(ไอ ว็อนท เรสท ทิลล์ มาย โร้ด ดาว freeee , บอมบฺ เฟิร์สท !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
We, bomb first when we ride
(วี , บอมบฺ เฟิร์สท เว็น วี ไรด์)
Please, reconsider ‘fo you die
(พลีซ , รีค็อนซีดเดอะ โฟ ยู ดาย)
We ain’t even come to hurt nobody tonight
(วี เอน อี๊เฝ่น คัม ทู เฮิร์ท โนบอดี้ ทูไน๊ท)
But it’s my life or yo’ life, and I’ma bomb first
(บั๊ท อิทซ มาย ไล๊ฟ ออ โย ไล๊ฟ , แอนด์ แอมอา บอมบฺ เฟิร์สท)
We, bomb first when we ride
(วี , บอมบฺ เฟิร์สท เว็น วี ไรด์)
Please, reconsider ‘fo you die
(พลีซ , รีค็อนซีดเดอะ โฟ ยู ดาย)
We ain’t even come to fight tonight
(วี เอน อี๊เฝ่น คัม ทู ไฟ้ท ทูไน๊ท)
But it’s my life or yo’ life, and I’ma bomb first
(บั๊ท อิทซ มาย ไล๊ฟ ออ โย ไล๊ฟ , แอนด์ แอมอา บอมบฺ เฟิร์สท)

[E.D.I. Amin]
([ อี ดี ดาย Amin ])
For so many days and some many ways we’ve been duckin strays
(ฟอร์ โซ เมนอิ เดย์ แซน ซัม เมนอิ เวย์ หวีบ บีน ดักคิน ซทเร)
They delivers, but we still some Bad Boy killers
(เด ดีลิ๊เฝ่อร์ , บั๊ท วี สทิลล ซัม แบ้ด บอย คีลเลอะ)
Got nuttin to lose, I gots no where to go
(ก็อท นัทดิน ทู ลู้ส , ไอ ก็อท โน แวร์ ทู โก)
I only got one home, see me stranded on Death Row
(ไอ โอ๊นลี่ ก็อท วัน โฮม , ซี มี สแทรนด ออน เด้ท โรว์)
With Outlawz, it’s Makaveli, be the general
(วิธ เอ้าหลอด , อิทซ แมกเคอเวลลี่ , บี เดอะ เจ๊นเนอรัล)
And I be a soldier on a mission
(แอนด์ ดาย บี อะ โซ๊ลเจ้อร์ ออน อะ มิ๊ชชั่น)
Sent to do, what you’ll never do
(เซ็นท ทู ดู , ว๊อท โยว เน๊เฝ่อร์ ดู)
and that’s ride for the cause
(แอนด์ แด้ท ไรด์ ฟอร์ เดอะ ค๊อส)
Yes I’ll die for the cause
(เย็ซ อิลล ดาย ฟอร์ เดอะ ค๊อส)
Ya best believe if I’ma leave this b*tch
(ยา เบ๊สท์ บีลี๊ฝ อิ๊ฟ แอมอา ลี๊ฝ ดิส บี *tch)
Yo I’m dyin with yours
(โย แอม ดายอิน วิธ ยุร)
Kamikaze, sicker than a muh’f*ckin Nazi
(แคมิคาสิ , ซิคเกอร์ แฑ็น อะ muhf*ckin นาสิ)
Got a little question for that n*gga that made ” Paparazzi ”
(ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เคว๊สชั่น ฟอร์ แดท เอ็น *gga แดท เมด ” ปาปาเรซซี่ “)
If you ain’t in this rap game, for the motherf*ckin cash mayne
(อิ๊ฟ ยู เอน อิน ดิส แร็พ เกม , ฟอร์ เดอะ motherf*ckin แค๊ช เมน)
then what is your motherf*ckin purpose? None can serve us
(เด็น ว๊อท อีส ยุร motherf*ckin เพ๊อร์โพส นัน แคน เซิร์ฝ อัซ)
E.D.I. Amin born worthless
(อี ดี ดาย Amin บอน เวิธเล็ซ)
That’s until the day, I decided to bomb first BEATCH!!
(แด้ท อันทิล เดอะ เดย์ , ไอ ดีไซด์ ทู บอมบฺ เฟิร์สท BEATCH ! !)

[Young Noble]
([ ยัง โน๊เบิ้ล ])
Your style wack as ever, like you was rockin patent leather
(ยุร สไทล์ แวค แอส เอ๊เฝ่อร์ , ไล๊ค ยู วอส รอคกิน พ๊าเท้นท เล๊เธ่อร์)
Causin massive terror, y’all n*ggaz lack, you ain’t thorough
(คอซิน แมซซิฝ เท๊อร์เร่อร์ , ยอล เอ็น *ggaz แล๊ค , ยู เอน เทรอโร่)
Half rapper half drug kingpin
(ฮาล์ฟ แรพเพอ ฮาล์ฟ ดรัก คิงพิน)
Yer tellin fairy tales dunn
(Yer เทลลิน แฟริ เทล dunn)
” King of New York, ” like you the motherf*ckin one?
(” คิง อ็อฝ นิว ยอค , ” ไล๊ค ยู เดอะ motherf*ckin วัน)
But I’m from Jerz and we don’t play that sh*t
(บั๊ท แอม ฟรอม Jerz แอนด์ วี ด้อนท์ เพลย์ แดท ฌะ *ที)
From the Claire down to North Bricks, all my n*ggaz flippin chips
(ฟรอม เดอะ ไคยเออ เดาน ทู น๊อร์ธ บริ๊ค , ออล มาย เอ็น *ggaz ฟริพพิน ชิพ)
Gettin rich, even though it’s hard
(เกดดิน ริ๊ช , อี๊เฝ่น โธ อิทซ ฮาร์ด)
Tryin to creep through these halls and brawls
(ทายอิน ทู ครีพ ทรู ฑิส ฮอลล์ แซน บรอล)
without scarred by a revolv’
(วิธเอ๊าท สเกลี่ บาย อะ revolv)
with no warnin signs, cause yo my man took five
(วิธ โน วอนนิน ซายน , ค๊อส โย มาย แมน ทุค ไฟฝ)
Now I’m the young one with the nine, ready to put in my time
(นาว แอม เดอะ ยัง วัน วิธ เดอะ ไนน , เร๊ดี้ ทู พุท อิน มาย ไทม์)

[Makaveli]
([ แมกเคอเวลลี่ ])
Shoot first, look at they head burst bleedin
(ชู๊ท เฟิร์สท , ลุ๊ค แกท เด เฮด เบิ๊ร์สท บลีดิน)
Don’t want to hear no sh*t this evenin, believe me
(ด้อนท์ ว้อนท ทู เฮียร โน ฌะ *ที ดิส อีฝนิน , บีลี๊ฝ มี)
We, bomb first when we ride
(วี , บอมบฺ เฟิร์สท เว็น วี ไรด์)
Please, reconsider ‘fo you die
(พลีซ , รีค็อนซีดเดอะ โฟ ยู ดาย)
G’s, and thug n*ggaz on the rise
(จีส , แอนด์ ธัก เอ็น *ggaz ออน เดอะ ไร๊ส)
Plan-plot-strategize, and bomb first
(แพลน พล๊อท strategize , แอนด์ บอมบฺ เฟิร์สท)
We, bomb first when we ride
(วี , บอมบฺ เฟิร์สท เว็น วี ไรด์)
Please, reconsider ‘fo you die
(พลีซ , รีค็อนซีดเดอะ โฟ ยู ดาย)
G’s, and thug n*ggaz on the rise
(จีส , แอนด์ ธัก เอ็น *ggaz ออน เดอะ ไร๊ส)
Plan-plot-strategize, and bomb first
(แพลน พล๊อท strategize , แอนด์ บอมบฺ เฟิร์สท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Intro/Bomb First (My Second Reply) คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น