เนื้อเพลง Just Lose It คำอ่านไทย Eminem

[Intro]
([ อินโทร ])
[Eminem making sounds:]
([ เอมมิเนม เมคกิ้ง ซาวน์ด : ])
Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down!
(ดาวน์ , ดาวน์ , ดาวน์ , ดาวน์ , ดาวน์ , ดาวน์ , ดาวน์ , ดาวน์ , ดาวน์ , ดาวน์ !)
OK..
(โอเค)
Guess who’s back?
(เกสส ฮู แบ็ค)
Back again
(แบ็ค อะเกน)
Shady’s back
(เฌดอิ แบ็ค)
Tell a friend
(เทลล อะ เฟรน)
Whaaaaaaaa
(วาอาอาอาอาอา)

Now everyone report to the dance floor
(นาว เอ๊วี่วัน รีผอร์ท ทู เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
To the dance floor, to the dance floor
(ทู เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์ , ทู เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Now everyone report to the dance floor
(นาว เอ๊วี่วัน รีผอร์ท ทู เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Alright Stop!…..Pajama time
(ออลไร๊ท สท๊อพ ! พาจามา ไทม์)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Come here little kiddies, On my lap
(คัม เฮียร ลิ๊ทเทิ่ล คีดดิ , ออน มาย แหล๊พ)
Guess who’s back with a brand new rap?
(เกสส ฮู แบ็ค วิธ อะ แบรนดฺ นิว แร็พ)
And I don’t mean rap as in a new case of child molestation accusation
(แอนด์ ดาย โด๊นท มีน แร็พ แอส ซิน อะ นิว เค๊ส ออฟ ชายลํดํ โมเล็ซเทฌัน แอคยุเสฌัน)
[AH-AH-AH-AH-AH]
([ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ ])
No worries, papa’s got a brand new bag of toys
(โน เวอรี , พาพ่า กอท ดา แบรนดฺ นิว แบ๊ก ออฟ ทอย)
What else could I possibly do to make noise?
(ว๊อท เอ๊ลส คูด ดาย พอสสิบริ ดู ทู เม้ค น๊อยส)
I done touched on everything, but little boys
(ไอ ดัน ทั๊ช ออน เอฟรี่ติง , บั๊ท ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
That’s not a stab at Michael
(แด้ท นอท ดา ซแท็บ แอ็ท ไมเคิล)
That’s just a metaphor, I’m just psycho
(แด้ท เจิ๊สท ดา เม๊ทะฟอร์ , แอม เจิ๊สท ไซโค)
I go a little bit crazy sometimes
(ไอ โก อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท เคซี่ ซัมไทม์)
I get a little bit out of control with my rhymes
(ไอ เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท เอ๊าท ออฟ คอนโทรล วิธ มาย ไรมสฺ)
Good God, dip, do a little slide
(กู๊ด ก๊อด , ดิพ , ดู อะ ลิ๊ทเทิ่ล สไล๊ด)
Bend down, touch your toes and just glide
(เบ็นด ดาวน์ , ทั๊ช ยัวร์ โท แอนด์ เจิ๊สท กไลด)
Up the center of the dance floor
(อั๊พ เดอะ เซ๊นเท่อร์ ออฟ เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Like TP for my bunghole
(ไล๊ค ทีพี ฟอร์ มาย บังโฮล)
And it’s cool if you let one go
(แอนด์ อิทซ คูล อิ๊ฟ ยู เล็ท วัน โก)
Nobody’s gonna know, who’d hear it?
(โนบอดี้ กอนนา โนว์ , โวด เฮียร อิท)
Give a little “poot poot”, it’s OK! [Fart Sound]
(กี๊ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พรูท พรูท , อิทซ โอเค ! [ ฟาท ซาวน์ด ])
Oops my CD just skipped
(อุ๊บสฺ มาย ซีดี เจิ๊สท สคริป)
And everyone just heard you let one rip
(แอนด์ เอ๊วี่วัน เจิ๊สท เฮริ์ท ยู เล็ท วัน ริพ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Now I’m gonna make you dance
(นาว แอม กอนนา เม้ค ยู แด๊นซ์)
It’s your chance
(อิทซ ยัวร์ แช้นซํ)
Yeah boy shake that ass
(เย่ บอย เช้ค แดท แอส)
Oops I mean girl,
(อุ๊บสฺ ซาย มีน เกิร์ล ,)
Girl, girl, girl,
(เกิร์ล , เกิร์ล , เกิร์ล ,)
Girl you know you’re my world
(เกิร์ล ยู โนว์ ยัวร์ มาย เวิลด)
Alright now lose it
(ออลไร๊ท นาว ลู้ส อิท)
[AH-AH-AH-AH-AH]
([ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ ])
Just lose it
(เจิ๊สท ลู้ส อิท)
[AH-AH-AH-AH-AH]
([ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ ])
Go crazy
(โก เคซี่)
[AH-AH-AH-AH-AH]
([ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ ])
Oh baby
(โอ้ เบ๊บี้)
[AH-AH]
([ อาห์ อาห์ ])
Oh baby, baby
(โอ้ เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
[AH-AH]
([ อาห์ อาห์ ])

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Well, it’s Friday and it’s my day
(เวลล , อิทซ ฟรายเด แอนด์ อิทซ มาย เดย์)
Just to party all the way to Sunday
(เจิ๊สท ทู พ๊าร์ที่ ออล เดอะ เวย์ ทู ซันเด)
Maybe ’til Monday, I dunno what day
(เมบี ทิล มันเด , ไอ ดันโน ว๊อท เดย์)
Everyday’s just a holiday
(เอวี่เดย์ เจิ๊สท ดา ฮอลิเด)
Crusin’ on the freeway
(คู้ซิน ออน เดอะ ฟรีเวย์)
Feelin’ kinda breezy
(ฟิลลิน กินดา บรีสอิ)
Got the top down, lettin’ my hair blow
(กอท เดอะ ท๊อพ ดาวน์ , เลทดิน มาย แฮร์ โบลว์)
I dunno where I’m goin’
(ไอ ดันโน แวร์ แอม โกอิน)
All I know is when I get there
(ออล ไอ โนว์ อีส เว็น นาย เก็ท แดร์)
Someone’s gonna touch my body
(ซัมวัน กอนนา ทั๊ช มาย บ๊อดี้)

Excuse me miss, I don’t mean to sound like a jerk
(เอ็กซคิ้วส มี มิส , ไอ โด๊นท มีน ทู ซาวน์ด ลิค เก เจิค)
But I’m feelin’ just a little stressed out from work
(บั๊ท แอม ฟิลลิน เจิ๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล สเทรสส เอ๊าท ฟรอม เวิ๊ร์ค)
Could you punch me in the stomach and pull my hair?
(คูด ยู พั๊นช มี อิน เดอะ สโท๊มัช แอนด์ พูลล มาย แฮร์)
Spit on me, maybe gouge my eyes out? [Yeah]
(สปิด ออน มี , เมบี เกาจ มาย อาย เอ๊าท [ เย่ ])
Now, what’s your name girl?
(นาว , ว๊อท ยัวร์ เนม เกิร์ล)
What’s your sign?
(ว๊อท ยัวร์ ซายน)
[Dr Dre] “Man, you must be up out your mind”
([ เดทเออะ ดรี ] แมน , ยู มัสท์ บี อั๊พ เอ๊าท ยัวร์ ไมนด์)
DRE! [AH-AH]
(ดรี ! [ อาห์ อาห์ ])
Beer Goggles! Blind!
(เบียร์ กอกกล ! ไบลนฺดฺ !)
I’m just tryna unwind now I’m
(แอม เจิ๊สท ทายนา อันไวนด์ นาว แอม)
[adsense]
[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Now I’m gonna make you dance
(นาว แอม กอนนา เม้ค ยู แด๊นซ์)
It’s your chance
(อิทซ ยัวร์ แช้นซํ)
Yeah boy shake that ass
(เย่ บอย เช้ค แดท แอส)
Oops I mean girl,
(อุ๊บสฺ ซาย มีน เกิร์ล ,)
Girl, girl, girl,
(เกิร์ล , เกิร์ล , เกิร์ล ,)
Girl you know you’re my world
(เกิร์ล ยู โนว์ ยัวร์ มาย เวิลด)
Alright now lose it
(ออลไร๊ท นาว ลู้ส อิท)
[AH-AH-AH-AH-AH]
([ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ ])
Just lose it
(เจิ๊สท ลู้ส อิท)
[AH-AH-AH-AH-AH]
([ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ ])
Go crazy
(โก เคซี่)
[AH-AH-AH-AH-AH]
([ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ ])
Oh baby
(โอ้ เบ๊บี้)
[AH-AH]
([ อาห์ อาห์ ])
Oh baby, baby
(โอ้ เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
[AH-AH]
([ อาห์ อาห์ ])

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
It’s Tuesday and I’m locked up
(อิทซ ทิ๊วสฺเดย์ แอนด์ แอม ล๊อค อั๊พ)
I’m in jail and I don’t know what happened
(แอม อิน เจล แอนด์ ดาย โด๊นท โนว์ ว๊อท แฮ๊พเพ่น)
They say I was running butt naked
(เดย์ เซย์ ไอ วอส รันนิง บัท เน๊คเค่ด)
Down the street screaming
(ดาวน์ เดอะ สทรีท สครีมมิ่ง)
[AH-AH-AH-AH-AH]
([ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ ])
Well I’m sorry, I don’t remember
(เวลล แอม ซ๊อรี่ , ไอ โด๊นท รีเม๊มเบ่อร์)
All I know is this much
(ออล ไอ โนว์ อีส ดิส มัช)
I’m not guilty
(แอม นอท กิลที)
They said, “Save it, boy we gotcha you on tape
(เดย์ เซด , เซฝ อิท , บอย วี กอดชา ยู ออน เท๊พ)
yellin’ at an old lady to ‘Touch my body!'”
(เยลลิน แอ็ท แอน โอลด์ เล๊ดี้ ทู ทั๊ช มาย บ๊อดี้ !)

Now this is the part where the rap breaks down
(นาว ดิส อีส เดอะ พาร์ท แวร์ เดอะ แร็พ เบร๊ค ดาวน์)
It gets real intense, no one makes a sound
(อิท เก็ท เรียล อินเทนซ , โน วัน เม้ค ซา ซาวน์ด)
Everything looks like it’s 8 Mile now
(เอฟรี่ติง ลุ๊ค ไล๊ค อิทซ 8 ไมล นาว)
The beat comes back and everybody lose themselves
(เดอะ บีท คัม แบ็ค แอนด์ เอวี่บอดี้ ลู้ส เดมเซ้ล)
Snap back to reality
(ซแน็พ แบ็ค ทู รีแอลลิที)
Look it’s B.Rabbit!
(ลุ๊ค อิทซ บี แร๊บบิท !)
Yo you signed me up to battle!?
(โย ยู ซายน มี อั๊พ ทู แบ๊ทเทิ้ล !)
I’m a grown man!
(แอม มา กราวน แมน !)
Chubba chubba chubba chubba chubba chubbie
(ชั๊บบา ชั๊บบา ชั๊บบา ชั๊บบา ชั๊บบา ชั๊บบี)
I don’t have any lines to go right here so, chubba teletubbie!
(ไอ โด๊นท แฮพ เอ๊นี่ ไลน์ ทู โก ไร๊ท เฮียร โซ , ชั๊บบา เทเลทอบบี !)
Fella’s [WHAT?!] Fella’s [WHAT?!]
(เฟลรัส [ ว๊อท ! ] เฟลรัส [ ว๊อท ! ])
Grab you left nut, make your right one jealous [what?]
(แกร๊บ ยู เล๊ฟท นัท , เม้ค ยัวร์ ไร๊ท วัน เจลอัซ [ ว๊อท ])
Black girls
(แบล๊ค เกิร์ล)
White girls
(ไว๊ท เกิร์ล)
Skinny girls
(ซคีนอิ เกิร์ล)
Fat girls
(แฟท เกิร์ล)
Tall girls
(ทอลล์ เกิร์ล)
Small girls
(สมอลล์ เกิร์ล)
I’m callin’ all girls
(แอม คอลลิน ออล เกิร์ล)

Everyone report to the dance floor
(เอ๊วี่วัน รีผอร์ท ทู เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
It’s your chance for a little romance or
(อิทซ ยัวร์ แช้นซํ ฟอร์ รา ลิ๊ทเทิ่ล โรแม๊นซ์ ออ)
Butt squeezin’ it’s the season
(บัท สควีซิน อิทซ เดอะ ซี๊ซั่น)
Just go [AH-AH-AH-AH]
(เจิ๊สท โก [ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ ])
It’s so appeasin’
(อิทซ โซ แอพเพียซิน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Now I’m gonna make you dance
(นาว แอม กอนนา เม้ค ยู แด๊นซ์)
It’s your chance
(อิทซ ยัวร์ แช้นซํ)
Yeah boy shake that ass
(เย่ บอย เช้ค แดท แอส)
Oops I mean girl,
(อุ๊บสฺ ซาย มีน เกิร์ล ,)
Girl, girl, girl,
(เกิร์ล , เกิร์ล , เกิร์ล ,)
Girl you know you’re my world
(เกิร์ล ยู โนว์ ยัวร์ มาย เวิลด)
Alright now lose it
(ออลไร๊ท นาว ลู้ส อิท)
[AH-AH-AH-AH-AH]
([ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ ])
Just lose it
(เจิ๊สท ลู้ส อิท)
[AH-AH-AH-AH-AH]
([ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ ])
Go crazy
(โก เคซี่)
[AH-AH-AH-AH-AH]
([ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ ])
Oh baby
(โอ้ เบ๊บี้)
[AH-AH]
([ อาห์ อาห์ ])
Oh baby, baby
(โอ้ เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
[AH-AH]
([ อาห์ อาห์ ])

[Outro]
([ เอ๊าโท ])
UmMmMmm touch my body
(อึมมมมมม ทั๊ช มาย บ๊อดี้)
UmMmMmm touch my body
(อึมมมมมม ทั๊ช มาย บ๊อดี้)
Ooh boy just touch my body
(อู้ บอย เจิ๊สท ทั๊ช มาย บ๊อดี้)
I mean girl just touch my body
(ไอ มีน เกิร์ล เจิ๊สท ทั๊ช มาย บ๊อดี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just Lose It คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น