เนื้อเพลง Chemo Limo คำอ่านไทย Regina Spektor

I had a dream
( ไอ แฮ็ด อะ ดรีม)
Crispy crispy Benjamin Franklin came over
(ครีซพิ ครีซพิ เบทจามิน Franklin เคม โอ๊เฝ่อร)
Baby-sat all four of my kids
(เบ๊บี้ แซ็ท ดอร์ โฟ อ็อฝ มาย คิด)

Then in my dream
(เด็น อิน มาย ดรีม)
I told the doctor off
(ไอ โทลด เดอะ ด๊อคเท่อร์ ออฟฟ)
He said if you don’t want to do it
(ฮี เซ็ด อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ว้อนท ทู ดู อิท)
then you don’t have to do it
(เด็น ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ดู อิท)
He said the truth is
(ฮี เซ็ด เดอะ ทรู๊ธ อีส)
You’ll be okay, anyway
(โยว บี โอเค , เอนอิเว)

Then in my dream
(เด็น อิน มาย ดรีม)
Crispy crispy Benjamin Franklin and the doctor
(ครีซพิ ครีซพิ เบทจามิน Franklin แอนด์ เดอะ ด๊อคเท่อร์)
Went and had a talk with my boss
(เว็นท แอนด์ แฮ็ด อะ ท๊อล์ค วิธ มาย บอส)

Something about insurance policies
(ซัมติง อะเบ๊าท อินฌูแร็นซ policies)
They kept the door closed at all times
(เด เค็พท เดอะ ดอร์ โคลส แอ็ท ดอร์ ไทม์)
I couldnt hear or see
(ไอ คูดซึ่น เฮียร ออ ซี)

When they came out they said
(เว็น เด เคม เอ๊าท เด เซ็ด)
You’ll be okay, anyway
(โยว บี โอเค , เอนอิเว)
And I smiled cause I’d known it all along.
(แอนด์ ดาย สไมล์ ค๊อส อาย โนน หนิด ออล อะลอง)

No thank you no thank you no thank you no thank you
(โน แธ๊งค์ ยู โน แธ๊งค์ ยู โน แธ๊งค์ ยู โน แธ๊งค์ ยู)
I don’t have to pay for this sh*t
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เพย์ ฟอร์ ดิส ฌะ *ที)
I couldn’t afford chemo like I couldn’t afford a limo
(ไอ คูดซึ่น แอฟฟอร์ด คีโม ไล๊ค ไก คูดซึ่น แอฟฟอร์ด อะ ลิมโม)
and on any given day I’d rather ride a limousine
(แอนด์ ออน เอ๊นี่ กีฝเอ็น เดย์ อาย ร๊าเธ่อร์ ไรด์ อะ ลีมอุสีน)

No thank you no thank you no thank you no thank you
(โน แธ๊งค์ ยู โน แธ๊งค์ ยู โน แธ๊งค์ ยู โน แธ๊งค์ ยู)
I ain’t about to to die like this
(ไอ เอน อะเบ๊าท ทู ทู ดาย ไล๊ค ดิส)
I couldn’t afford chemo like I couldn’t afford a limo
(ไอ คูดซึ่น แอฟฟอร์ด คีโม ไล๊ค ไก คูดซึ่น แอฟฟอร์ด อะ ลิมโม)
And besides this sh*t is making me tired
(แอนด์ บีไซด์ ดิส ฌะ *ที อีส เมคอิง มี ไทร์)
it’s making me tired
(อิทซ เมคอิง มี ไทร์)
it’s making me tired
(อิทซ เมคอิง มี ไทร์)
You know I plan to retire some day,
(ยู โนว์ ไอ แพลน ทู รีไทร์ ซัม เดย์ ,)
And I’m gonna go out in style
(แอนด์ แอม กอนนะ โก เอ๊าท อิน สไทล์)
go out in style
(โก เอ๊าท อิน สไทล์)
This sh*t it’s making me tired
(ดิส ฌะ *ที อิทซ เมคอิง มี ไทร์)
it’s making me tired
(อิทซ เมคอิง มี ไทร์)
it’s making me tired
(อิทซ เมคอิง มี ไทร์)
I’m-a gonna go out in style go out in style
(แอม มา กอนนะ โก เอ๊าท อิน สไทล์ โก เอ๊าท อิน สไทล์)

When I woke up
(เว็น นาย โวค อั๊พ)
My kids were being quiet
(มาย คิด เวอ บีอิง ไคว๊เอ้ท)
I knew it was a dream right away
(ไอ นยู อิท วอส ซา ดรีม ไร๊ท อะเวย์)
I called the limousine company
(ไอ คอลลํ เดอะ ลีมอุสีน คัมพะนิ)

Then I got dressed
(เด็น นาย ก็อท เดรส)
I dressed the kids as well
(ไอ เดรส เดอะ คิด แอส เวลล)
The limousine pulled in
(เดอะ ลีมอุสีน พูลล อิน)
And we piled in
(แอนด์ วี ไพล์ อิน)

The doctor he asked which way we were headed
(เดอะ ด๊อคเท่อร์ ฮี อาสคฺ วิช เวย์ วี เวอ เฮด)
I said, Sir, let’s just go west and he listened obediently,
(ไอ เซ็ด , เซ่อร์ , เล็ท จั๊สท โก เว๊สท แอนด์ ฮี ลิ๊สซึ่น โอะบีเดียนทลิ ,)
Sophie only wants to listen to radio BBC
(Sophie โอ๊นลี่ ว้อนท ทู ลิ๊สซึ่น ทู เร๊ดิโอ BBC)
Michael sat on my knees and whispered to me
(ไมเล แซ็ท ออน มาย นี แซน วิสเพ่อร์ ทู มี)
All about the meanies
(ออล อะเบ๊าท เดอะ meanies)
Jacqueline was being such a big girl
(Jacqueline วอส บีอิง ซัช อะ บิ๊ก เกิร์ล)
with her cup of tea looking out of the window
(วิธ เฮอ คัพ อ็อฝ ที ลุคอิง เอ๊าท อ็อฝ เดอะ วิ๊นโด้ว)
And Barbara
(แอนด์ บาร์บา)
She looks just like my mom
(ชี ลุ๊ค จั๊สท ไล๊ค มาย มัม)
Oh my god, Barbara
(โอ มาย ก๊อด , บาร์บา)
She looks so much like my mom
(ชี ลุ๊ค โซ มัช ไล๊ค มาย มัม)

No thank you no thank you no thank you no thank you
(โน แธ๊งค์ ยู โน แธ๊งค์ ยู โน แธ๊งค์ ยู โน แธ๊งค์ ยู)
I don’t have to pay for this sh*t
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เพย์ ฟอร์ ดิส ฌะ *ที)
I couldn’t afford chemo like I couldn’t afford a limo
(ไอ คูดซึ่น แอฟฟอร์ด คีโม ไล๊ค ไก คูดซึ่น แอฟฟอร์ด อะ ลิมโม)
and on any given day I’d rather ride a limousine
(แอนด์ ออน เอ๊นี่ กีฝเอ็น เดย์ อาย ร๊าเธ่อร์ ไรด์ อะ ลีมอุสีน)

No thank you no thank you no thank you no thank you
(โน แธ๊งค์ ยู โน แธ๊งค์ ยู โน แธ๊งค์ ยู โน แธ๊งค์ ยู)
I ain’t about to die like this
(ไอ เอน อะเบ๊าท ทู ดาย ไล๊ค ดิส)
I couldn’t afford chemo like I couldn’t afford a limo
(ไอ คูดซึ่น แอฟฟอร์ด คีโม ไล๊ค ไก คูดซึ่น แอฟฟอร์ด อะ ลิมโม)
And besides this sh*t is making me tired
(แอนด์ บีไซด์ ดิส ฌะ *ที อีส เมคอิง มี ไทร์)
it’s making me tired
(อิทซ เมคอิง มี ไทร์)
it’smaking me die
(itsmakings มี ดาย)
You know I plan to retire some day,
(ยู โนว์ ไอ แพลน ทู รีไทร์ ซัม เดย์ ,)
and I’m-a gonna go out in style
(แอนด์ แอม มา กอนนะ โก เอ๊าท อิน สไทล์)
go out in style
(โก เอ๊าท อิน สไทล์)
This sh*t it’s making me tired
(ดิส ฌะ *ที อิทซ เมคอิง มี ไทร์)
it’s making me tired
(อิทซ เมคอิง มี ไทร์)
it’s making me tired
(อิทซ เมคอิง มี ไทร์)
I’m-a gonna go out in style go out in style
(แอม มา กอนนะ โก เอ๊าท อิน สไทล์ โก เอ๊าท อิน สไทล์)

Style
(สไทล์)
Style
(สไทล์)
Style?
(สไทล์)
Style.
(สไทล์)
Style..?
(สไทล์)
Style
(สไทล์)
Style..??
(สไทล์)
Style.
(สไทล์)

I had a dream
(ไอ แฮ็ด อะ ดรีม)
Crispy crispy Benjamin Franklin came over and
(ครีซพิ ครีซพิ เบทจามิน Franklin เคม โอ๊เฝ่อร แอนด์)
Baby-sat all four of my kids
(เบ๊บี้ แซ็ท ดอร์ โฟ อ็อฝ มาย คิด)

I had a dream
(ไอ แฮ็ด อะ ดรีม)
Crispy crispy Benjamin Franklin came over and
(ครีซพิ ครีซพิ เบทจามิน Franklin เคม โอ๊เฝ่อร แอนด์)
Baby-sat all four of my kids
(เบ๊บี้ แซ็ท ดอร์ โฟ อ็อฝ มาย คิด)

Sophie only want to tune us into radio BBC
(Sophie โอ๊นลี่ ว้อนท ทู จูน อัซ อิ๊นทู เร๊ดิโอ BBC)
Michael sat on my knees and whispered to me
(ไมเล แซ็ท ออน มาย นี แซน วิสเพ่อร์ ทู มี)
All about the meanie
(ออล อะเบ๊าท เดอะ meanie)
Jacqueline was being such a big girl
(Jacqueline วอส บีอิง ซัช อะ บิ๊ก เกิร์ล)
with her cup of tea looking out of the window
(วิธ เฮอ คัพ อ็อฝ ที ลุคอิง เอ๊าท อ็อฝ เดอะ วิ๊นโด้ว)
And Barbara
(แอนด์ บาร์บา)
She looks just like my mom
(ชี ลุ๊ค จั๊สท ไล๊ค มาย มัม)
Oh my god, Barbara
(โอ มาย ก๊อด , บาร์บา)
She looks so much like my mom
(ชี ลุ๊ค โซ มัช ไล๊ค มาย มัม)

Oh my god, Barbara
(โอ มาย ก๊อด , บาร์บา)
She looks so much just like my mom…
(ชี ลุ๊ค โซ มัช จั๊สท ไล๊ค มาย มัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Chemo Limo คำอ่านไทย Regina Spektor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น