เนื้อเพลง Special คำอ่านไทย The Game feat Nate Dogg

[Intro – Dr Dre and [Game]]
( [ อินโทร เดทเออะ ดรี แอนด์ [ เกม ] ])
Ah man..
(อา แมน)
Ey game.. dont tell me you love her
(อาย์ เกม ด้อนท์ เทลล มี ยู ลัฝ เฮอ)
[i mean i like the b*tch i dont love her]
([ ไอ มีน นาย ไล๊ค เดอะ บี *tch ไอ ด้อนท์ ลัฝ เฮอ ])
Next thing you know you gun be all boogo upped with her and sh*t
(เน๊กซท ทริง ยู โนว์ ยู กัน บี ออล boogo upped วิธ เฮอ แอนด์ ฌะ *ที)
[f*ck that]
([ ฟัค แดท ])

[chorus, x2 – Nate Dogg]
([ ค๊อรัส , x2 แนตชฺ ด๊อก ])
Girl ill do anything to make you feel special
(เกิร์ล อิลล ดู เอนอิธิง ทู เม้ค ยู ฟีล สเพ๊เชี่ยล)
Man its easy to see you special to me
(แมน อิทซ อีสอิ ทู ซี ยู สเพ๊เชี่ยล ทู มี)
Weather we lovers or friends we’ll always be
(เว๊เธ่อร วี ลัฝเออะ ออ เฟรน เวลล ออลเว บี)
I want you to know, your special
(ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ , ยุร สเพ๊เชี่ยล)

[verse 1 – The Game]
([ เฝิซ 1 เดอะ เกม ])
L.A.X. to J.F.K. thats where it all happened
(แอล อะ เอ๊กซฺ ทู เจ เอฟ เค แด้ท แวร์ อิท ดอร์ แฮ๊พเพ่น)
Caught you walkin out that gucci store in manhattan
(คอท ยู วอคกิน เอ๊าท แดท กู๊ซชี่ สโทร์ อิน แมนแฮตัน)
I was in chains and cuffs, you was with cha girls
(ไอ วอส ซิน เชน แซน คัฟ , ยู วอส วิธ ชา เกิร์ล)
I was in that aftermath chain, you was in pearls
(ไอ วอส ซิน แดท แอฟเตอร์แมท เชน , ยู วอส ซิน เพิร์ล)
It was me against the world, baby girl
(อิท วอส มี อะเก๊นสท เดอะ เวิลด , เบ๊บี้ เกิร์ล)
You had dreams of startdiling,
(ยู แฮ็ด ดรีม อ็อฝ startdilings ,)
The prince of compton meets the queen of harlem
(เดอะ พริ๊นซ์ อ็อฝ คอมตัน มี๊ท เดอะ ควีน อ็อฝ ฮาร์เล็ม)
First date at mr choas it was coushier? i would coach ya
(เฟิร์สท เดท แอ็ท มีซเทอะ choas ซิท วอส coushier ไอ เวิด โค้ช ยา)
La pearl, guccie, lou, finde, prada, douche
(ลา เพิร์ล , guccie , ลู , finde , พราดา , douche)
Runnin circles in my living room, tearing up sofas
(รูนนิน เซ๊อร์เคิ้ล ซิน มาย ลีฝอิง รูม , แทริง อั๊พ โซฟะ)
Meclarin or rover, f*ck it ma lets tear up the highway
(Meclarin ออ โรฝเออะ , ฟัค อิท มา เล็ท เทียร์ อั๊พ เดอะ ไฮฮเวย์)
Let the sprewells spin till the plates fell off
(เล็ท เดอะ sprewells สพิน ทิลล์ เดอะ เพล๊ท เฟ็ล ออฟฟ)
Then we could go 1 on 1 at dres house
(เด็น วี เคิด โก 1 ออน 1 แอ็ท ดรี เฮ้าส)
Jeans painted with the waist cut out
(ยีน เพ้นท วิธ เดอะ เว๊สท คัท เอ๊าท)
You rockin the fly way that lil bit of compton mixed with [bed sty way] ” ?
(ยู รอคกิน เดอะ ฟลาย เวย์ แดท ลิล บิท อ็อฝ คอมตัน มิกซ์ วิธ [ เบ๊ด ซไท เวย์ ] “)
And girl im not trying to excite you,
(แอนด์ เกิร์ล แอม น็อท ทไรอิง ทู เอ็กไซ๊ทํ ยู ,)
Im tryna wife you, bamboo earing, white air nike you
(แอม ทายนา ไว๊ฟ ยู , แบมบู earings , ไว๊ท แอร์ นายกี้ ยู)
Ya
(ยา)

[chorus, x2 – Nate Dogg]
([ ค๊อรัส , x2 แนตชฺ ด๊อก ])
Girl ill do anything to make you feel special
(เกิร์ล อิลล ดู เอนอิธิง ทู เม้ค ยู ฟีล สเพ๊เชี่ยล)
Man its easy to see you special to me
(แมน อิทซ อีสอิ ทู ซี ยู สเพ๊เชี่ยล ทู มี)
Weather we lovers or friends we’ll always be
(เว๊เธ่อร วี ลัฝเออะ ออ เฟรน เวลล ออลเว บี)
I want you to know, your special
(ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ , ยุร สเพ๊เชี่ยล)

[verse 2 – The Game]
([ เฝิซ 2 เดอะ เกม ])
I like your style, like the way you move, the way you talk
(ไอ ไล๊ค ยุร สไทล์ , ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู มู๊ฝ , เดอะ เวย์ ยู ท๊อล์ค)
The way you smile, the way you swingin them hips when you walk
(เดอะ เวย์ ยู สไมล์ , เดอะ เวย์ ยู สวิงกิน เด็ม ฮิพ เว็น ยู ว๊อล์ค)
The way you look, the way you ride when you workin them thighs
(เดอะ เวย์ ยู ลุ๊ค , เดอะ เวย์ ยู ไรด์ เว็น ยู เวิคกิน เด็ม ไธ)
The way you licken your lips when you look in my eyes
(เดอะ เวย์ ยู licken ยุร ลิพ เว็น ยู ลุ๊ค อิน มาย อาย)
You down for me, im down for you
(ยู เดาน ฟอร์ มี , แอม เดาน ฟอร์ ยู)
You go down on me, ill go down on you
(ยู โก เดาน ออน มี , อิลล โก เดาน ออน ยู)
I wanna do all the things that your man wont do
(ไอ วอนนา ดู ออล เดอะ ทริง แดท ยุร แมน ว็อนท ดู)
Im from the hood, so i know how to handle you
(แอม ฟรอม เดอะ ฮุด , โซ ไอ โนว์ ฮาว ทู แฮ๊นเดิ้ล ยู)
Keep you in pink rocks and g-unit canvas shoes
(คี๊พ ยู อิน พิ๊งค ร๊อค แซน จี ยูนิท แคนฝัซ ชู)
Show you how to gangsta lean when the lambo move
(โชว์ ยู ฮาว ทู แก๊งซดา ลีน เว็น เดอะ lambo มู๊ฝ)
Ill take you to new york city, atlanta too
(อิลล เท้ค ยู ทู นิว ยอค ซิ๊ที่ , แอทแรนทา ทู)
Show you how to fly them birds and them hammers thru
(โชว์ ยู ฮาว ทู ฟลาย เด็ม เบิร์ด แซน เด็ม แฮ๊มเมอร์ ธรู)
And you know…
(แอนด์ ยู โนว์)

[chorus, x2 – Nate Dogg]
([ ค๊อรัส , x2 แนตชฺ ด๊อก ])
Girl ill do anything to make you feel special
(เกิร์ล อิลล ดู เอนอิธิง ทู เม้ค ยู ฟีล สเพ๊เชี่ยล)
Man its easy to see you special to me
(แมน อิทซ อีสอิ ทู ซี ยู สเพ๊เชี่ยล ทู มี)
Weather we lovers or friends we’ll always be
(เว๊เธ่อร วี ลัฝเออะ ออ เฟรน เวลล ออลเว บี)
I want you to know, your special
(ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ , ยุร สเพ๊เชี่ยล)

[verse 3 – The Game]
([ เฝิซ 3 เดอะ เกม ])
Let me tell you bout the birds and bees
(เล็ท มี เทลล ยู เบาท เดอะ เบิร์ด แซน บี)
How i stand on the block all day and flip birds and keys
(ฮาว ไอ สแทนด์ ออน เดอะ บล๊อค ออล เดย์ แอนด์ ฟลิพ เบิร์ด แซน คีย์)
Your boyfriend dont like me, cause he dont get a fourth of my cheese
(ยุร บอยเฟรน ด้อนท์ ไล๊ค มี , ค๊อส ฮี ด้อนท์ เก็ท ดา โฟธ อ็อฝ มาย ชี๊ส)
And you can take back the porsche and his keys
(แอนด์ ยู แคน เท้ค แบ็ค เดอะ โพช แอนด์ ฮิส คีย์)
Hop in the range rover, you aint gotta force him to leave
(ฮ็อพ อิน เดอะ เร๊นจ โรฝเออะ , ยู เอน กอททะ ฟอร์ซ ฮิม ทู ลี๊ฝ)
I gotta chrome four four on my jeans
(ไอ กอททะ คโรม โฟ โฟ ออน มาย ยีน)
You got gucci frame covering the mark on your face
(ยู ก็อท กู๊ซชี่ เฟรม คัฝเออะริง เดอะ ม๊าร์ค ออน ยุร เฟซ)
Cause he dont want you to leave and i dont want you to stay
(ค๊อส ฮี ด้อนท์ ว้อนท ยู ทู ลี๊ฝ แอนด์ ดาย ด้อนท์ ว้อนท ยู ทู สเทย์)
Sometimes i wanna snatch that n*gga out tha CLK
(ซัมไทม์ ซาย วอนนา ซแน็ช แดท เอ็น *gga เอ๊าท ท่า CLK)
I know he treating you like k-ci did mary j
(ไอ โนว์ ฮี ทีทดิง ยู ไล๊ค เค ci ดิด แมริ เจ)
I wanna ease ya pain, kick off your lou sandles
(ไอ วอนนา อี๊ส ยา เพน , คิ๊ค ออฟฟ ยุร ลู sandles)
Let me wipe your tears with my g-unit bandana
(เล็ท มี ไว๊พ ยุร เทียร์ วิธ มาย จี ยูนิท แบนดานา)
Make me wanna peal you out them jeans when you rockin em
(เม้ค มี วอนนา พีล ยู เอ๊าท เด็ม ยีน เว็น ยู รอคกิน เอ็ม)
Its ” me and my girlfriend ” like tupac and them
(อิทซ ” มี แอนด์ มาย เกลิลเฟรน ” ไล๊ค ทูแปค แอนด์ เด็ม)
Jay-z and beyonce or bobby and whitney
(เจ ซี แอนด์ บียองเซ่ ออ บอบบิ แอนด์ วิชนี่)
We the oh 5 bonnie and clyde, you feel me
(วี ดิ โอ 5 บอนนิ แอนด์ ครายทฺ , ยู ฟีล มี)

[chorus, x2 – Nate Dogg]
([ ค๊อรัส , x2 แนตชฺ ด๊อก ])
Girl ill do anything to make you feel special
(เกิร์ล อิลล ดู เอนอิธิง ทู เม้ค ยู ฟีล สเพ๊เชี่ยล)
Man its easy to see you special to me
(แมน อิทซ อีสอิ ทู ซี ยู สเพ๊เชี่ยล ทู มี)
Weather we lovers or friends we’ll always be
(เว๊เธ่อร วี ลัฝเออะ ออ เฟรน เวลล ออลเว บี)
I want you to know, your special
(ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ , ยุร สเพ๊เชี่ยล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Special คำอ่านไทย The Game feat Nate Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น