เนื้อเพลง Undo คำอ่านไทย Bjork

It’s not meant to be a strife
( อิทซ น็อท เม็นท ทู บี อะ ซทไรฟ)
It’s not meant to be a struggle uphill
(อิทซ น็อท เม็นท ทู บี อะ สทรั๊กเกิ้ล อัพฮิล)
Oh I
(โอ ไอ)

It’s not meant to be a strife
(อิทซ น็อท เม็นท ทู บี อะ ซทไรฟ)
It’s not meant to be a struggle uphill
(อิทซ น็อท เม็นท ทู บี อะ สทรั๊กเกิ้ล อัพฮิล)
Oh I
(โอ ไอ)

You’re trying too hard
(ยัวร์ ทไรอิง ทู ฮาร์ด)
Surrender
(เซอร์เร๊นเด้อร์)
Give yourself in
(กี๊ฝ ยุรเซลฟ อิน)
You’re trying too hard
(ยัวร์ ทไรอิง ทู ฮาร์ด)
You’re trying too hard, ah
(ยัวร์ ทไรอิง ทู ฮาร์ด , อา)

It’s not meant to be a strife
(อิทซ น็อท เม็นท ทู บี อะ ซทไรฟ)
It’s not meant to be a struggle uphill
(อิทซ น็อท เม็นท ทู บี อะ สทรั๊กเกิ้ล อัพฮิล)
Sweetly
(ซวิทลิ)
It’s not meant to be a strife
(อิทซ น็อท เม็นท ทู บี อะ ซทไรฟ)
To enjoy
(ทู เอ็นจอย)
It’s not meant to be a stuggle uphill
(อิทซ น็อท เม็นท ทู บี อะ stuggle อัพฮิล)
Oh I
(โอ ไอ)

It’s warmer now
(อิทซ วามเมอร์ นาว)
Lean into it
(ลีน อิ๊นทู อิท)
Unfold
(อันโฟลด)
Unfold in a generous way
(อันโฟลด อิน อะ เจ๊นเนอรั๊ส เวย์)
Surrender
(เซอร์เร๊นเด้อร์)

It’s not meant to be a srife [surrender]
(อิทซ น็อท เม็นท ทู บี อะ srife [ เซอร์เร๊นเด้อร์ ])
It’s not meant [undo] to be a struggle uphill [undo]
(อิทซ น็อท เม็นท [ อันดู ] ทู บี อะ สทรั๊กเกิ้ล อัพฮิล [ อันดู ])
It’s not meant to be a strife
(อิทซ น็อท เม็นท ทู บี อะ ซทไรฟ)
It’s not meant to be a struggle uphill
(อิทซ น็อท เม็นท ทู บี อะ สทรั๊กเกิ้ล อัพฮิล)

I’m praying
(แอม เพลยอิง)
To be
(ทู บี)
In a generous mode
(อิน อะ เจ๊นเนอรั๊ส โหมด)
The kindness kind
(เดอะ ไคนดเน็ซ ไคนด์)
The kindness kind
(เดอะ ไคนดเน็ซ ไคนด์)
To share
(ทู แชร์)
Me
(มี)
To share me
(ทู แชร์ มี)

It’s not meant to be a strife
(อิทซ น็อท เม็นท ทู บี อะ ซทไรฟ)
It’s not meant to be a struggle uphill
(อิทซ น็อท เม็นท ทู บี อะ สทรั๊กเกิ้ล อัพฮิล)

It’s not meant to be a strife
(อิทซ น็อท เม็นท ทู บี อะ ซทไรฟ)
It’s not meant to be a struggle uphill
(อิทซ น็อท เม็นท ทู บี อะ สทรั๊กเกิ้ล อัพฮิล)

Undo
(อันดู)
Undo
(อันดู)
If you’re bleeding
(อิ๊ฟ ยัวร์ บรีดดิ้ง)
Undo
(อันดู)
And if you’re sweating
(แอนด์ อิ๊ฟ ยัวร์ sweatings)
Undo
(อันดู)
If you’re crying, darling
(อิ๊ฟ ยัวร์ คไรอิง , ดาร์ลิ่ง)
Undo
(อันดู)

Undo
(อันดู)
Oh I
(โอ ไอ)
Unravel
(อันแรฝเอ็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Undo คำอ่านไทย Bjork

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น