เนื้อเพลง Puff (The Magic Dragon) คำอ่านไทย Seal

Yeah…
(เย่)
Puff, the magic dragon,
(พัฟ , เดอะ แม๊จิค ดาร์ก้อน ,)
Lived by the sea
(ลีฟ บาย เดอะ ซี)
And frolicked in the autumn mist
(แอนด์ ฟรอลอิคท อิน ดิ อ๊อทั่มน มิซท)
In a land called Honah Lee.
(อิน อะ แลนด์ คอลลํ โฮนาห์ ลี)
Little Jackie Paper
(ลิ๊ทเทิ่ล แจ็กกี้ เพ๊เพ่อร์)
Loved that rascal Puff,
(เลิฟ แดท แรสซอล พัฟ ,)
And brought him strings and sealing wax
(แอนด์ บ๊อด ฮิม สติงสฺ แอนด์ ซีลลิง แว๊กซ)
And other fancy stuff.
(แอนด์ อ๊อเธ่อร์ แฟ๊นซี สทั๊ฟฟ)
Puff, the magic dragon
(พัฟ , เดอะ แม๊จิค ดาร์ก้อน)
Lived by the sea
(ลีฟ บาย เดอะ ซี)
And frolicked in the autumn mist
(แอนด์ ฟรอลอิคท อิน ดิ อ๊อทั่มน มิซท)
In a land called Honah Lee. Oh!
(อิน อะ แลนด์ คอลลํ โฮนาห์ ลี โอ้ !)
Puff, the magic dragon
(พัฟ , เดอะ แม๊จิค ดาร์ก้อน)
Lived by the sea
(ลีฟ บาย เดอะ ซี)
And frolicked in the autumn mist
(แอนด์ ฟรอลอิคท อิน ดิ อ๊อทั่มน มิซท)
In a land called Honah Lee.
(อิน อะ แลนด์ คอลลํ โฮนาห์ ลี)
Together they would travel
(ทูเก๊ทเธ่อร์ เดย์ วู๊ด แทร๊เฝ่ล)
On a boat with billowed sail.
(ออน อะ โบ๊ท วิธ บีลโล เซล)
Jackie kept a lookout perched
(แจ็กกี้ เค๊บ ดา ลุคเก๊า เพิช)
On Puff’s gigantic tail.
(ออน พัฟ ไจแกนทิค เทล)
Noble kings and princes
(โน๊เบิ้ล คิงสฺ แอนด์ พริ๊นซ์)
Would bow whenever they came,
(วู๊ด บาว เวนเนฟเว่อร์ เดย์ เคม ,)
Pirate ships would lower their flags
(ไพ๊เหรท ชิพ วู๊ด โลเออะ แดร์ แฟล๊ก)
When Puff roared out his name. Oh!
(เว็น พัฟ โร เอ๊าท ฮีส เนม โอ้ !)
Puff, the magic dragon
(พัฟ , เดอะ แม๊จิค ดาร์ก้อน)
[adsense]
Lived by the sea
(ลีฟ บาย เดอะ ซี)
And frolicked in the autumn mist
(แอนด์ ฟรอลอิคท อิน ดิ อ๊อทั่มน มิซท)
In a land called Honah Lee. Oh!
(อิน อะ แลนด์ คอลลํ โฮนาห์ ลี โอ้ !)
Puff, the magic dragon
(พัฟ , เดอะ แม๊จิค ดาร์ก้อน)
Lived by the sea
(ลีฟ บาย เดอะ ซี)
And frolicked in the autumn mist
(แอนด์ ฟรอลอิคท อิน ดิ อ๊อทั่มน มิซท)
In a land called Honah Lee.
(อิน อะ แลนด์ คอลลํ โฮนาห์ ลี)
A dragon lives forever,
(อะ ดาร์ก้อน ลีฟ ฟอเรฟเวอร์ ,)
But not little girls and boys.
(บั๊ท นอท ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล แอนด์ บอย)
Painted wings and giant rings
(เพ้นท วิง แอนด์ ไจ๊แอ้นท ริง)
Make way for other toys.
(เม้ค เวย์ ฟอร์ อ๊อเธ่อร์ ทอย)
One grey night it happened,
(วัน เกรย์ ไน๊ท ดิท แฮ๊พเพ่น ,)
Jackie Paper came no more
(แจ็กกี้ เพ๊เพ่อร์ เคม โน มอร์)
And Puff that mighty dragon,
(แอนด์ พัฟ แดท ไมทอิ ดาร์ก้อน ,)
He ceased his fearless roar.
(ฮี ซี๊ส ฮีส เฟียเล็ซ โร)
His head now bent in sorrow,
(ฮีส เฮด นาว เบนท์ อิน ซ๊อโร่ว ,)
Green scales fell like rain,
(กรีน สเคล เฟล ไล๊ค เรน ,)
And Puff no longer went to play
(แอนด์ พัฟ โน ลองเงอ เวนทฺ ทู เพลย์)
Along that cheery lane.
(อะลอง แดท เชียริ เลน)
Without his life-long friend,
(วิธเอ๊าท ฮีส ไล๊ฟ ลอง เฟรน ,)
He could not be brave,
(ฮี คูด นอท บี เบร๊ฝ ,)
So Puff that mighty dragon
(โซ พัฟ แดท ไมทอิ ดาร์ก้อน)
Sadly slipped into his cave.
(แซดรี่ สลิป อิ๊นทู ฮีส เค๊ฝ)
Puff, the magic dragon
(พัฟ , เดอะ แม๊จิค ดาร์ก้อน)
Lived by the sea
(ลีฟ บาย เดอะ ซี)
And frolicked in the autumn mist
(แอนด์ ฟรอลอิคท อิน ดิ อ๊อทั่มน มิซท)
In a land called Honah Lee. Oh!
(อิน อะ แลนด์ คอลลํ โฮนาห์ ลี โอ้ !)
Puff, the magic dragon
(พัฟ , เดอะ แม๊จิค ดาร์ก้อน)
Lived by the sea
(ลีฟ บาย เดอะ ซี)
And frolicked in the autumn mist
(แอนด์ ฟรอลอิคท อิน ดิ อ๊อทั่มน มิซท)
In a land called Honah Lee
(อิน อะ แลนด์ คอลลํ โฮนาห์ ลี)
No…oh…Do you ever think about me anymore…no…yeah…say oh…
(โน โอ้ ดู ยู เอ๊เว่อร์ ตริ๊งค อะเบ๊าท มี แอนนี่มอ โน เย่ เซย์ โอ้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Puff (The Magic Dragon) คำอ่านไทย Seal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น