เนื้อเพลง Hopelessly Addicted คำอ่านไทย The Corrs

Opened My Eyes Today
( โอ๊เพ่น มาย อาย ทูเดย์)
And I Knew There’s Something Different
(แอนด์ ดาย นยู แดร์ ซัมติง ดีฟเฟอะเร็นท)
Saw You In A Brand New Way
(ซอว์ ยู อิน อะ แบรนดฺ นิว เวย์)
Like The Clouds Had Somehow Lifted
(ไล๊ค เดอะ คลาวดํ แฮ็ด ซัมฮาว ลิฟท)
And If Yesterday I Heard
(แอนด์ อิ๊ฟ เยซเทอะดิ ไอ เฮิด)
Myself Saying These Words
(ไมเซลฟ เซอิง ฑิส เวิร์ด)
I Would Swear It Was A Lie
(ไอ เวิด สแวร์ อิท วอส ซา ไล)

I Don’t Know Why But Suddenly I’m Falling
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย บั๊ท ซั๊ดเด้นลี่ แอม ฟ๊อลิง)
Was I So Blind
(วอส ซาย โซ ไบลนฺดฺ)
I Was Loving You All The Time
(ไอ วอส ลัฝอิง ยู ออล เดอะ ไทม์)
Now I’m Hopelessly Addicted
(นาว แอม โฮพเล็ซลิ แอ๊ดดิคท)
Helplessly Attracted
(เฮลพเล็ซลิ แอทแทร็คท)

I’ll Make A Wish This Day
(อิลล เม้ค เก วิ๊ช ดิส เดย์)
And I’ll Send It To The Heavens
(แอนด์ อิลล เซ็นด ดิท ทู เดอะ เฮ๊ฝเฝ่น)
That We Will Always Stay
(แดท วี วิล ออลเว สเทย์)
Entwined Like This Forever
(เอ็นทไวน ไล๊ค ดิส ฟอเร๊เฝ่อร)
And Though The World May Change
(แอนด์ โธ เดอะ เวิลด เมย์ เช้งจํ)
Coz Nothing Stays The Same
(คอซ นัธอิง สเทย์ เดอะ เซม)
I Know We Will Survive
(ไอ โนว์ วี วิล เซอร์ไฝ๊ฝ)

I Don’t Know Why But Suddenly I’m Falling
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย บั๊ท ซั๊ดเด้นลี่ แอม ฟ๊อลิง)
Was I So Blind
(วอส ซาย โซ ไบลนฺดฺ)
I Was Loving You All The Time
(ไอ วอส ลัฝอิง ยู ออล เดอะ ไทม์)
Now I’m Hopelessly Addicted
(นาว แอม โฮพเล็ซลิ แอ๊ดดิคท)
Naturally We Acted
(แนชแร็ลลิ วี แอ๊คท)

I Don’t Know Why But Suddenly I’m Falling
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย บั๊ท ซั๊ดเด้นลี่ แอม ฟ๊อลิง)
I Was So Blind
(ไอ วอส โซ ไบลนฺดฺ)
I Was Loving You All The Time
(ไอ วอส ลัฝอิง ยู ออล เดอะ ไทม์)
And Now I’m
(แอนด์ นาว แอม)
Hopelessly Addicted
(โฮพเล็ซลิ แอ๊ดดิคท)
Helplessly Attracted
(เฮลพเล็ซลิ แอทแทร็คท)
Chemically Reacted
(เคมอิแค็ลลิ รีแอ๊ค)
Naturally We Acted
(แนชแร็ลลิ วี แอ๊คท)
I Was Loving You All The Time
(ไอ วอส ลัฝอิง ยู ออล เดอะ ไทม์)
Hopelessly Addicted
(โฮพเล็ซลิ แอ๊ดดิคท)
Helplessly Attracted
(เฮลพเล็ซลิ แอทแทร็คท)
Chemically Reacted
(เคมอิแค็ลลิ รีแอ๊ค)
Naturally We Acted
(แนชแร็ลลิ วี แอ๊คท)
Yeah Ohh
(เย่ โอ้)

Fade Out
(เฟด เอ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hopelessly Addicted คำอ่านไทย The Corrs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น