เนื้อเพลง Love Me Now คำอ่านไทย Beenie Man

[Beenie Man]
( [ บีนี่ แมน ])
Baby Girl
(เบ๊บี้ เกิร์ล)
Oh nah nah
(โอ นาห์ นาห์)
Zagga zagga zagga zaaah
(Zagga zagga zagga zaaah)
Ooo Lord, Lord, Lord, Lord
(อู้ หลอร์ด , หลอร์ด , หลอร์ด , หลอร์ด)
Are you ready for this? yeah
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ ดิส เย่)

[Beenie Man]
([ บีนี่ แมน ])
Wheneva I got no money [wha]
(Wheneva ไอ ก็อท โน มั๊นนี่ [ wha ])
She is still my honey [wha]
(ชี อีส สทิลล มาย ฮั๊นนี่ [ wha ])
And there is a reason to be funny
(แอนด์ แดร์ อีส ซา รี๊ซั่น ทู บี ฟันนิ)
Cuz, I, I, I said
(คัซ , ไอ , ไอ , ไอ เซ็ด)
I don’t care what you say
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท ยู เซย์)
But you can say girl
(บั๊ท ยู แคน เซย์ เกิร์ล)
Keep on sayin your thing, yeah
(คี๊พ ออน เซย์อิน ยุร ทริง , เย่)
And I don’t care what you do
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์ ว๊อท ยู ดู)
But you can do girl
(บั๊ท ยู แคน ดู เกิร์ล)
Keep on doin your thing, yeah
(คี๊พ ออน โดย ยุร ทริง , เย่)
And I don’t care what you shake
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์ ว๊อท ยู เช้ค)
But you can shake girl
(บั๊ท ยู แคน เช้ค เกิร์ล)
You have my head a spin, yeah
(ยู แฮ็ฝ มาย เฮด อะ สพิน , เย่)
And I don’t care what you kiss
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์ ว๊อท ยู คิซ)
But you can kiss girl
(บั๊ท ยู แคน คิซ เกิร์ล)
You have this brotha a sing that
(ยู แฮ็ฝ ดิส บอตดา อะ ซิง แดท)
People keep on tellin me that you are here to stay
(พี๊เพิ่ล คี๊พ ออน เทลลิน มี แดท ยู อาร์ เฮียร ทู สเทย์)
Brother keep on tellin them that you will go away
(บร๊าเท่อรํ คี๊พ ออน เทลลิน เด็ม แดท ยู วิล โก อะเวย์)
Cuz, wha, two wrongs can’t make no right, naw
(คัซ , wha , ทู รอง แค็นท เม้ค โน ไร๊ท , นอว)
Ain’t nothin wrong with a good old fight
(เอน นอทติน รอง วิธ อะ กู๊ด โอลด์ ไฟ้ท)

[Janet [Beenie Man]]
([ แจนเนท [ บีนี่ แมน ] ])
It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
If you feel it boy [Feel it, feel it]
(อิ๊ฟ ยู ฟีล อิท บอย [ ฟีล อิท , ฟีล อิท ])
Two can feel this feelin all around the world
(ทู แคน ฟีล ดิส ฟีลิน ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
It’s ok [Ooo, na na]
(อิทซ โอเค [ อู้ , นา นา ])
If you feel it
(อิ๊ฟ ยู ฟีล อิท)
Forget everything and everybody
(ฟอร์เก๊ท เอ๊วี่ติง แอนด์ เอวี่บอดี้)
Boy, let’s just have a party, me and you
(บอย , เล็ท จั๊สท แฮ็ฝ อะ พ๊าร์ที่ , มี แอนด์ ยู)

[Beenie Man]
([ บีนี่ แมน ])
Gal out a you mouth nuh call me dumb man
(แก็ล เอ๊าท ดา ยู เม๊าธ นาห์ คอลลํ มี ดัมบ แมน)
Instead of bringing joy
(อินสเท๊ด อ็อฝ บริงกิง จอย)
You brought me pure pain
(ยู บรอท มี เพียวร์ เพน)
Now I really know what is the game, game
(นาว ไอ ริแอ็ลลิ โนว์ ว๊อท อีส เดอะ เกม , เกม)
bust you brain, brain
(บัซท ยู เบรน , เบรน)
Blood fi stain, stain
(บลัด ฟาย สเทน , สเทน)
Sometime, I really thought you’re love was so true, true
(ซัมไทม์ , ไอ ริแอ็ลลิ ธอท ยัวร์ ลัฝ วอส โซ ทรู , ทรู)
Cryin on my shoulder bout dat all too
(คายอิน ออน มาย โช๊ลเด้อร์ เบาท แดซ ดอร์ ทู)
Now I really know what just do, do
(นาว ไอ ริแอ็ลลิ โนว์ ว๊อท จั๊สท ดู , ดู)
Forget you too, too
(ฟอร์เก๊ท ยู ทู , ทู)
You won your crew, crew
(ยู ว็อน ยุร ครู , ครู)
People keep on tellin me your love is here to stay
(พี๊เพิ่ล คี๊พ ออน เทลลิน มี ยุร ลัฝ อีส เฮียร ทู สเทย์)
Brother keep on tellin them that you will go away
(บร๊าเท่อรํ คี๊พ ออน เทลลิน เด็ม แดท ยู วิล โก อะเวย์)
Cuz, wha, two wrongs ain’t no right
(คัซ , wha , ทู รอง เอน โน ไร๊ท)
Ain’t nothin wrong with a good old fight
(เอน นอทติน รอง วิธ อะ กู๊ด โอลด์ ไฟ้ท)

[Janet [Beenie Man]]
([ แจนเนท [ บีนี่ แมน ] ])
It’s alright [It’s alright now]
(อิทซ ออลไร๊ท [ อิทซ ออลไร๊ท นาว ])
If you feel it boy
(อิ๊ฟ ยู ฟีล อิท บอย)
Two can feel this feelin all around the world [uh, hu]
(ทู แคน ฟีล ดิส ฟีลิน ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด [ อา , ฮู ])
It’s ok [It’s ok]
(อิทซ โอเค [ อิทซ โอเค ])
If you feel it [Ooo, na na]
(อิ๊ฟ ยู ฟีล อิท [ อู้ , นา นา ])
Forget everything and everybody [Yeah]
(ฟอร์เก๊ท เอ๊วี่ติง แอนด์ เอวี่บอดี้ [ เย่ ])
Boy, let’s just have a party, me and you [Wha]
(บอย , เล็ท จั๊สท แฮ็ฝ อะ พ๊าร์ที่ , มี แอนด์ ยู [ Wha ])

[Beenie Man]
([ บีนี่ แมน ])
Whenever I got no money, no money
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ก็อท โน มั๊นนี่ , โน มั๊นนี่)
She is still my honey, my honey
(ชี อีส สทิลล มาย ฮั๊นนี่ , มาย ฮั๊นนี่)
Without any clothes or jewelry, yeah
(วิธเอ๊าท เอ๊นี่ คโลฑ ออ จูเอ็ลริ , เย่)
She is still my honey, my honey
(ชี อีส สทิลล มาย ฮั๊นนี่ , มาย ฮั๊นนี่)
But true little cars and luxury, yeah
(บั๊ท ทรู ลิ๊ทเทิ่ล คารํ แซน ลั๊กซุรี่ , เย่)
I almost lose my money
(ไอ อ๊อลโมสท ลู้ส มาย มั๊นนี่)
Open your heart girl, open you heart
(โอ๊เพ่น ยุร ฮาร์ท เกิร์ล , โอ๊เพ่น ยู ฮาร์ท)
And let me back in
(แอนด์ เล็ท มี แบ็ค อิน)
And you be a queen
(แอนด์ ยู บี อะ ควีน)
And I forever your king
(แอนด์ ดาย ฟอเร๊เฝ่อร ยุร คิง)
Yeah cuz, two wrongs ain’t no right
(เย่ คัซ , ทู รอง เอน โน ไร๊ท)

[Janet [Beenie Man]]
([ แจนเนท [ บีนี่ แมน ] ])
It’s alright [It’s alright]
(อิทซ ออลไร๊ท [ อิทซ ออลไร๊ท ])
If you feel it boy [Alright now]
(อิ๊ฟ ยู ฟีล อิท บอย [ ออลไร๊ท นาว ])
Two can feel this feelin all around the world [Ooo, na na]
(ทู แคน ฟีล ดิส ฟีลิน ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด [ อู้ , นา นา ])
It’s ok [It’s ok now]
(อิทซ โอเค [ อิทซ โอเค นาว ])
If you feel it [Ooo, Lord]
(อิ๊ฟ ยู ฟีล อิท [ อู้ , หลอร์ด ])
Forget everything and everybody
(ฟอร์เก๊ท เอ๊วี่ติง แอนด์ เอวี่บอดี้)
Boy let’s just have a party, me and you [Me and you, not my whole crew, dancing
(บอย เล็ท จั๊สท แฮ็ฝ อะ พ๊าร์ที่ , มี แอนด์ ยู [ มี แอนด์ ยู , น็อท มาย โฮล ครู , แด็นซิง)
together in your old venue]
(ทูเก๊ทเธ่อร์ อิน ยุร โอลด์ เฝนยู ])
Forget everything and everybody, let’s just have a party, me and you [Let’s
(ฟอร์เก๊ท เอ๊วี่ติง แอนด์ เอวี่บอดี้ , เล็ท จั๊สท แฮ็ฝ อะ พ๊าร์ที่ , มี แอนด์ ยู [ เล็ท)
just have a party, let’s just have a party]
(จั๊สท แฮ็ฝ อะ พ๊าร์ที่ , เล็ท จั๊สท แฮ็ฝ อะ พ๊าร์ที่ ])
Forget everything and everybody, boy, let’s just have a party, me and you
(ฟอร์เก๊ท เอ๊วี่ติง แอนด์ เอวี่บอดี้ , บอย , เล็ท จั๊สท แฮ็ฝ อะ พ๊าร์ที่ , มี แอนด์ ยู)
[Let’s have a party now, now]
([ เล็ท แฮ็ฝ อะ พ๊าร์ที่ นาว , นาว ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Me Now คำอ่านไทย Beenie Man

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น