เนื้อเพลง Buttons คำอ่านไทย P*ssycat Dolls

I’m telling you loosen up my buttons baby [Uh huh]
(แอม เทลลิ่ง ยู ลูเซ็น อั๊พ มาย บั๊ทท่อน เบ๊บี้ [ อา ฮัช ])
But you keep fronting [Uh]
(บั๊ท ยู คี๊พ ฟรันทิง [ อา ])
Saying what you going do to me [Uh huh]
(เซยิ่ง ว๊อท ยู โกอิ้ง ดู ทู มี [ อา ฮัช ])
But I ain’t seen nothing [Uh]
(บั๊ท ไอ เอน ซีน นอทติง [ อา ])

I’m telling you loosen up my buttons baby [Uh huh]
(แอม เทลลิ่ง ยู ลูเซ็น อั๊พ มาย บั๊ทท่อน เบ๊บี้ [ อา ฮัช ])
But you keep fronting [Uh]
(บั๊ท ยู คี๊พ ฟรันทิง [ อา ])
Saying what you going do to me [Uh huh]
(เซยิ่ง ว๊อท ยู โกอิ้ง ดู ทู มี [ อา ฮัช ])
But I ain’t seen nothing [Uh]
(บั๊ท ไอ เอน ซีน นอทติง [ อา ])

Typical
(ทิ๊พิค่อล)
Hardly the type I fall for
(ฮาร์ดลี่ เดอะ ไท๊พ ไอ ฟอลล์ ฟอร์)
I like when the physical
(ไอ ไล๊ค เว็น เดอะ ฟิ๊สิคอล)
Don’t leave me asking for more
(โด๊นท ลี๊ฝ มี อาสคฺกิ้ง ฟอร์ มอร์)
I’m a sexy mama [mama]
(แอม มา เซกซี่ มามา [ มามา ])
Who knows just how to get what I wanna [wanna]
(ฮู โนว์ เจิ๊สท ฮาว ทู เก็ท ว๊อท ไอ วอนนา [ วอนนา ])
What I want to do is spring this on you [on you]
(ว๊อท ไอ ว้อนท ทู ดู อีส สปริง ดิส ออน ยู [ ออน ยู ])
Back up all of the things that I told you [told you]
(แบ็ค อั๊พ ออล ออฟ เดอะ ติง แดท ไอ โทลด ยู [ โทลด ยู ])

You’ve been saying all the right things all night long
(ยู๊ฟ บีน เซยิ่ง ออล เดอะ ไร๊ท ติง ซอล ไน๊ท ลอง)
But I can’t seem to get you over here to help take this off
(บั๊ท ไอ แค้น ซีม ทู เก็ท ยู โอ๊เว่อร์ เฮียร ทู เฮ้ลพ เท้ค ดิส ออฟฟ)
Baby, can’t you see? [see]
(เบ๊บี้ , แค้น ยู ซี [ ซี ])
How these clothes are fitting on me [me]
(ฮาว ดีซ โคสฺ แซร์ ฟิทดิง ออน มี [ มี ])
And the heat coming from this beat [beat]
(แอนด์ เดอะ ฮีท คอมมิ่ง ฟรอม ดิส บีท [ บีท ])
I’m about to blow
(แอม อะเบ๊าท ทู โบลว์)
I don’t think you know
(ไอ โด๊นท ตริ๊งค ยู โนว์)

I’m telling you loosen up my buttons baby [Uh huh]
(แอม เทลลิ่ง ยู ลูเซ็น อั๊พ มาย บั๊ทท่อน เบ๊บี้ [ อา ฮัช ])
But you keep fronting [Uh]
(บั๊ท ยู คี๊พ ฟรันทิง [ อา ])
Saying what you going do to me [Uh huh]
(เซยิ่ง ว๊อท ยู โกอิ้ง ดู ทู มี [ อา ฮัช ])
But I ain’t seen nothing [Uh]
(บั๊ท ไอ เอน ซีน นอทติง [ อา ])

I’m telling you loosen up my buttons baby [Uh huh]
(แอม เทลลิ่ง ยู ลูเซ็น อั๊พ มาย บั๊ทท่อน เบ๊บี้ [ อา ฮัช ])
But you keep fronting [Uh]
(บั๊ท ยู คี๊พ ฟรันทิง [ อา ])
Saying what you going do to me [Uh huh]
(เซยิ่ง ว๊อท ยู โกอิ้ง ดู ทู มี [ อา ฮัช ])
But I ain’t seen nothing [Uh]
(บั๊ท ไอ เอน ซีน นอทติง [ อา ])

You say you’re a big boy
(ยู เซย์ ยัวร์ อะ บิ๊ก บอย)
But I can’t agree
(บั๊ท ไอ แค้น อะกรี)
‘Cause the love you said you had
(ค๊อส เดอะ เลิฟ ยู เซด ยู แฮด)
Ain’t been put on me
(เอน บีน พุท ออน มี)
I wonder [wonder]
(ไอ วั๊นเด้อร [ วั๊นเด้อร ])
If I’m just too much for you
(อิ๊ฟ แอม เจิ๊สท ทู มัช ฟอร์ ยู)
Wonder [wonder]
(วั๊นเด้อร [ วั๊นเด้อร ])
If my kiss don’t make you just
(อิ๊ฟ มาย คิสส โด๊นท เม้ค ยู เจิ๊สท)
Wonder [wonder]
(วั๊นเด้อร [ วั๊นเด้อร ])
What I got next for you
(ว๊อท ไอ กอท เน๊กซท ฟอร์ ยู)
What you want to do? [do]
(ว๊อท ยู ว้อนท ทู ดู [ ดู ])
[adsense]
Take a chance to recognize that this could be yours
(ทาก เก แช้นซํ ทู เร๊คคอกไน๊ซ์ แดท ดิส คูด บี ยัวร์)
I can see, just like most guys that your game don’t please
(ไอ แคน ซี , เจิ๊สท ไล๊ค โมส กาย แดท ยัวร์ เกม โด๊นท พลีซ)
Baby, can’t you see? [see]
(เบ๊บี้ , แค้น ยู ซี [ ซี ])
How these clothes are fitting on me [me]
(ฮาว ดีซ โคสฺ แซร์ ฟิทดิง ออน มี [ มี ])
And the heat coming from this beat [beat]
(แอนด์ เดอะ ฮีท คอมมิ่ง ฟรอม ดิส บีท [ บีท ])
I’m about to blow
(แอม อะเบ๊าท ทู โบลว์)
I don’t think you know
(ไอ โด๊นท ตริ๊งค ยู โนว์)

I’m telling you loosen up my buttons baby [Uh huh]
(แอม เทลลิ่ง ยู ลูเซ็น อั๊พ มาย บั๊ทท่อน เบ๊บี้ [ อา ฮัช ])
But you keep fronting [Uh]
(บั๊ท ยู คี๊พ ฟรันทิง [ อา ])
Saying what you going do to me [Uh huh]
(เซยิ่ง ว๊อท ยู โกอิ้ง ดู ทู มี [ อา ฮัช ])
But I ain’t seen nothing [Uh]
(บั๊ท ไอ เอน ซีน นอทติง [ อา ])

I’m telling you loosen up my buttons baby [Uh huh]
(แอม เทลลิ่ง ยู ลูเซ็น อั๊พ มาย บั๊ทท่อน เบ๊บี้ [ อา ฮัช ])
But you keep fronting [Uh]
(บั๊ท ยู คี๊พ ฟรันทิง [ อา ])
Saying what you going do to me [Uh huh]
(เซยิ่ง ว๊อท ยู โกอิ้ง ดู ทู มี [ อา ฮัช ])
But I ain’t seen nothing [Uh]
(บั๊ท ไอ เอน ซีน นอทติง [ อา ])

Come on baby, loosen up my buttons babe
(คัมมอน เบ๊บี้ , ลูเซ็น อั๊พ มาย บั๊ทท่อน เบ้บ)
Loosen up my buttons babe
(ลูเซ็น อั๊พ มาย บั๊ทท่อน เบ้บ)
Baby, won’t you loosen up my buttons babe?
(เบ๊บี้ , โวน ยู ลูเซ็น อั๊พ มาย บั๊ทท่อน เบ้บ)
Loosen up my buttons babe
(ลูเซ็น อั๊พ มาย บั๊ทท่อน เบ้บ)

Come on baby, loosen up my buttons babe
(คัมมอน เบ๊บี้ , ลูเซ็น อั๊พ มาย บั๊ทท่อน เบ้บ)
Loosen up my buttons babe
(ลูเซ็น อั๊พ มาย บั๊ทท่อน เบ้บ)
Baby, won’t you loosen up my buttons babe?
(เบ๊บี้ , โวน ยู ลูเซ็น อั๊พ มาย บั๊ทท่อน เบ้บ)
Loosen up my buttons babe
(ลูเซ็น อั๊พ มาย บั๊ทท่อน เบ้บ)

I’m telling you loosen up my buttons baby [Uh huh]
(แอม เทลลิ่ง ยู ลูเซ็น อั๊พ มาย บั๊ทท่อน เบ๊บี้ [ อา ฮัช ])
But you keep fronting [Uh]
(บั๊ท ยู คี๊พ ฟรันทิง [ อา ])
Saying what you going do to me [Uh huh]
(เซยิ่ง ว๊อท ยู โกอิ้ง ดู ทู มี [ อา ฮัช ])
But I ain’t seen nothing [Uh]
(บั๊ท ไอ เอน ซีน นอทติง [ อา ])

I’m telling you loosen up my buttons baby [Uh huh]
(แอม เทลลิ่ง ยู ลูเซ็น อั๊พ มาย บั๊ทท่อน เบ๊บี้ [ อา ฮัช ])
But you keep fronting [Uh]
(บั๊ท ยู คี๊พ ฟรันทิง [ อา ])
Saying what you going to do to me [Uh huh]
(เซยิ่ง ว๊อท ยู โกอิ้ง ทู ดู ทู มี [ อา ฮัช ])
But I ain’t seen nothing [Uh]
(บั๊ท ไอ เอน ซีน นอทติง [ อา ])
[Ah-ah-ah]
([ อาห์ อาห์ อาห์ ])
I’m telling you loosen up my buttons baby [Uh huh]
(แอม เทลลิ่ง ยู ลูเซ็น อั๊พ มาย บั๊ทท่อน เบ๊บี้ [ อา ฮัช ])
But you keep fronting [Uh]
(บั๊ท ยู คี๊พ ฟรันทิง [ อา ])
Saying what you going to do to me [Uh huh]
(เซยิ่ง ว๊อท ยู โกอิ้ง ทู ดู ทู มี [ อา ฮัช ])
But I ain’t seen nothing [Uh]
(บั๊ท ไอ เอน ซีน นอทติง [ อา ])

I’m telling you loosen up my buttons baby [Uh huh]
(แอม เทลลิ่ง ยู ลูเซ็น อั๊พ มาย บั๊ทท่อน เบ๊บี้ [ อา ฮัช ])
But you keep fronting [Uh]
(บั๊ท ยู คี๊พ ฟรันทิง [ อา ])
Saying what you going to do to me [Uh huh]
(เซยิ่ง ว๊อท ยู โกอิ้ง ทู ดู ทู มี [ อา ฮัช ])
But I ain’t seen nothing [Uh]
(บั๊ท ไอ เอน ซีน นอทติง [ อา ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Buttons คำอ่านไทย P*ssycat Dolls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น