เนื้อเพลง Raise up (All Cities Remix) คำอ่านไทย Petey Pablo

This is David Nevermind
( ดิส ซิส เดหวิด เนเว่อร์มาย)
And today’s controversy is coming from yet another member
(แอนด์ ทูเดย์ ค๊อนโทรเวอร์ซี่ อีส คัมอิง ฟรอม เย๊ท อะน๊าเทร่อร์ เม๊มเบ่อร์)
or should I say members of the hip-hop community.
(ออ เชิด ดาย เซย์ เม๊มเบ่อร์ อ็อฝ เดอะ ฮิพ ฮ็อพ ค็อมยูนิทิ)
Petey Pablo – a new artist signed under
(Petey Pablo อะ นิว อาทิซท ซายน อั๊นเด้อร)
Jive has teamed up with Timbaland, outta V.A.
(ไจฝ แฮ็ส ทีม อั๊พ วิธ ทิมแบน , เอ๊าตา วี อะ)
In a quest to redeem his title And
(อิน อะ คเว็ซท ทู รีดีม ฮิส ไท๊เทิ่ล แอนด์)
bring, North Carolina, and Virginia, to the front of the line.
(บริง , น๊อร์ธ แคโรไลนา , แอนด์ เวอร์จิ้นเนีย , ทู เดอะ ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ ไลน์)
We’re gonna stand by
(เวีย กอนนะ สแทนด์ บาย)

This one’s for North Carolina! C’mon and raise up
(ดิส วัน ฟอร์ น๊อร์ธ แคโรไลนา ! ซีมอน แอนด์ เร้ส อั๊พ)
Take your shirt off, twist it ’round yo’ hand
(เท้ค ยุร เชิ๊ร์ท ออฟฟ , ทวิสท ดิธ ราวนด โย แฮนด์)
Spin it like a helicopter. South Carolina!C’mon and raise up
(สพิน หนิด ไล๊ค เก เฮลอิคอพเทอะ เซ๊าธ แคโรไลนา ! ซีมอน แอนด์ เร้ส อั๊พ)
This one’s for you, uh-huh, this one’s for who?
(ดิส วัน ฟอร์ ยู , อา ฮู , ดิส วัน ฟอร์ ฮู)
Us, us, us; yes sir!
(อัซ , อัซ , อัซ ; เย็ซ เซ่อร์ !)
Hot Atlanta.C’mon and raise up
(ฮอท แอทแรนทา ซีมอน แอนด์ เร้ส อั๊พ)
Take your shirt off, twist
(เท้ค ยุร เชิ๊ร์ท ออฟฟ , ทวิสท)
it round yo’ hand
(อิท ราวนด โย แฮนด์)
Spin it like a helicopter.State of Virginia,
(สพิน หนิด ไล๊ค เก เฮลอิคอพเทอะ สเทท อ็อฝ เวอร์จิ้นเนีย ,)
C’mon and raise up
(ซีมอน แอนด์ เร้ส อั๊พ)
This onesmfor you. uh-uh, this ones for who?
(ดิส onesmfor ยู อา อา , ดิส วัน ฟอร์ ฮู)
Us, us, us;yes sir!
(อัซ , อัซ , อัซ ; เย็ซ เซ่อร์ !)

{Petey Pablo}
({Petey Pablo})
Who am I? Petey Pab motherf*cker!
(ฮู แอ็ม ไอ Petey Pab motherf*cker !)
First to put it down for North Carolina
(เฟิร์สท ทู พุท ดิธ เดาน ฟอร์ น๊อร์ธ แคโรไลนา)
But guess what [what?], it’s been worth it
(บั๊ท เกสส ว๊อท [ ว๊อท ] , อิทซ บีน เวิร์ธ อิท)
I’ma superstar, bought me a big ol’ car
(แอมอา ซูเปอร์สตาร์ , บอท มี อะ บิ๊ก ol คารํ)
Four point six [seen it cuz]
(โฟ พ๊อยท์ ซิกซ์ [ ซีน หนิด คัซ ])
Black fifty-four from the front to back and got a b*tton in the middle,
(แบล๊ค ฟีฟทิ โฟ ฟรอม เดอะ ฟร๊อนท ทู แบ็ค แอนด์ ก็อท ดา บี *tton อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล ,)
make the trunk go eh-eh
(เม้ค เดอะ ทรังค โก เอ เอ)
But it ain’t ’bout that
(บั๊ท ดิธ เอน เบาท แดท)
It’s about gettin whatchu gettin and dribble on back here
(อิทซ อะเบ๊าท เกดดิน วอทชู เกดดิน แอนด์ ดริ๊บเบิล ออน แบ็ค เฮียร)
Big fellas [sick fellas]
(บิ๊ก เฟลลา [ ซิ๊ค เฟลลา ])
Half of me and Carolina n*ggaz, I’m tired of y’all
(ฮาล์ฟ อ็อฝ มี แอนด์ แคโรไลนา เอ็น *ggaz , แอม ไทร์ อ็อฝ ยอล)
Polk, Bladen, Marshall, Hoke, Greene County, Timbaland, damn
(Polk , Bladen , มาร์แชลล์ , Hoke , Greene เคานทิ , ทิมแบน , แดมนํ)
Transfer, Santa ria Browns over here [greens over here]
(ทรานซเฟอร์ , แซนดา ria บราวนํ โอ๊เฝ่อร เฮียร [ กรีน โอ๊เฝ่อร เฮียร ])
Pasqoutank, down on the, Odom East [lemme think]
(Pasqoutank , เดาน ออน เดอะ , Odom อี๊สท [ เลมมี ทริ๊งค ])
Johnson County, Franklin, Burgaw, Newport, Warren, Shelby, Kenansville
(จอนสัน เคานทิ , Franklin , Burgaw , Newport , วอเร็น , Shelby , Kenansville)
[Mt. Canata] Tarboro, Triangle, Goldsboro, Halifax, Statesville
([ Mt Canata ] Tarboro , ไทร๊แองเกิ้ล , Goldsboro , Halifax , Statesville)
And all my n*ggaz doin life behind the wall
(แอนด์ ออล มาย เอ็น *ggaz โดย ไล๊ฟ บีฮายน์ เดอะ วอลล์)
This right here, right here, right here’s for
(ดิส ไร๊ท เฮียร , ไร๊ท เฮียร , ไร๊ท เฮียร ฟอร์)
{Chorus 2}
({ค๊อรัส 2})

This one’s for New York city! C’mon and raise up
(ดิส วัน ฟอร์ นิว ยอค ซิ๊ที่ ! ซีมอน แอนด์ เร้ส อั๊พ)
Take your shirt off, twist it ’round yo’ hand
(เท้ค ยุร เชิ๊ร์ท ออฟฟ , ทวิสท ดิธ ราวนด โย แฮนด์)
Spin it like a helicopter
(สพิน หนิด ไล๊ค เก เฮลอิคอพเทอะ)
Jersey to Phillie! C’mon and raise up
(เจอสิ ทู ฟิวลี ! ซีมอน แอนด์ เร้ส อั๊พ)
This one’s for you, uh-huh, this one’s for who?
(ดิส วัน ฟอร์ ยู , อา ฮู , ดิส วัน ฟอร์ ฮู)
Us, us, us; yes sir!
(อัซ , อัซ , อัซ ; เย็ซ เซ่อร์ !)
D.C to maryland! C’mon and raise up
(ดี ซี ทู เมรี่แลน ! ซีมอน แอนด์ เร้ส อั๊พ)
Take your shirt off, twist it ’round yo’ hand
(เท้ค ยุร เชิ๊ร์ท ออฟฟ , ทวิสท ดิธ ราวนด โย แฮนด์)
Spin it like a helicopter
(สพิน หนิด ไล๊ค เก เฮลอิคอพเทอะ)
Houston to Dallas!C’mon and raise up
(ฮูซตัน ทู Dallas ! ซีมอน แอนด์ เร้ส อั๊พ)
This one’s for you, uh-huh, this one’s for who?
(ดิส วัน ฟอร์ ยู , อา ฮู , ดิส วัน ฟอร์ ฮู)
Us, us, us; yes sir!
(อัซ , อัซ , อัซ ; เย็ซ เซ่อร์ !)

{Petey Pablo}
({Petey Pablo})
[Uhh, uh-huh, uh-huh, beat it, beat it]
([ อา , อา ฮู , อา ฮู , บีท ดิธ , บีท ดิธ ])
You remember them days y’all, we used to play y’all
(ยู รีเม๊มเบ่อร์ เด็ม เดย์ ยอล , วี ยู๊ส ทู เพลย์ ยอล)
The radio and put our own lil part in the song y’all
(เดอะ เร๊ดิโอ แอนด์ พุท เอ๊า โอว์น ลิล พาร์ท อิน เดอะ ซ็อง ยอล)
We used to [Rep our city, rep our city!]
(วี ยู๊ส ทู [ เร็พ เอ๊า ซิ๊ที่ , เร็พ เอ๊า ซิ๊ที่ ! ])
Runnin through the school halls
(รูนนิน ทรู เดอะ สคูล ฮอลล์)
just before our basketball pep-rally jumped yall[hah!]
(จั๊สท บีฟอร์ เอ๊า basketball เพ็พ แร๊ลลี่ จั๊มพ ยอล [ ฮ๊า ! ])
My house, my home, my hood [hah!]
(มาย เฮ้าส , มาย โฮม , มาย ฮุด [ ฮ๊า ! ])
My brother, my sister, my cuz[hah!]
(มาย บร๊าเท่อรํ , มาย ซิ๊สเท่อร์ , มาย คัซ [ ฮ๊า ! ])
My n*ggaz that was there from the ‘ginin been wit me
(มาย เอ็น *ggaz แดท วอส แดร์ ฟรอม เดอะ ginin บีน วิท มี)
‘fore he even knew what bein with me was
(โฟร์ ฮี อี๊เฝ่น นยู ว๊อท บีนโพล วิธ มี วอส)
Y’all n*ggaz just glanced at it, now I gotcha starin at it
(ยอล เอ็น *ggaz จั๊สท แกล๊นซ์ แอ็ท ดิธ , นาว ไอ ก๊อดชา สตาร์ริน แอ็ท ดิธ)
Wouldn’t been the same ol’ North Carolina’s pimpin
(วูดดึ่น บีน เดอะ เซม ol น๊อร์ธ แคโรไลนา พิมปิน)
Y’all n*ggaz just gettin it, oh it’s a shame isn’t it?
(ยอล เอ็น *ggaz จั๊สท เกดดิน หนิด , โอ อิทซ ซา เชม อีสซึ่น ดิธ)
Oh you thought we said we were comin wit a whole lotta songs
(โอ ยู ธอท วี เซ็ด วี เวอ คัมอิน วิท ดา โฮล ลอทดา ซ็อง)
we were bullsitin
(วี เวอ bullsitin)

{chorus3}
({chorus3})
This one’s for New Orleans!C’mon and raise up
(ดิส วัน ฟอร์ นิว โอรีอินสฺ ! ซีมอน แอนด์ เร้ส อั๊พ)
Take your shirt off, twist it ’round yo’ hand
(เท้ค ยุร เชิ๊ร์ท ออฟฟ , ทวิสท ดิธ ราวนด โย แฮนด์)
Spin it like a helicopter
(สพิน หนิด ไล๊ค เก เฮลอิคอพเทอะ)
St.Louie! C’mon and raise up
(เอ็ซท ลูยอี ! ซีมอน แอนด์ เร้ส อั๊พ)
This one’s for you, uh-huh, this one’s for who?
(ดิส วัน ฟอร์ ยู , อา ฮู , ดิส วัน ฟอร์ ฮู)
Us, us, us; yes sir
(อัซ , อัซ , อัซ ; เย็ซ เซ่อร์)
MIA!C’mon and raise up
(มีเอ ! ซีมอน แอนด์ เร้ส อั๊พ)
Take your shirt off, twist it ’round yo’ hand
(เท้ค ยุร เชิ๊ร์ท ออฟฟ , ทวิสท ดิธ ราวนด โย แฮนด์)
Spin it like a helicopter
(สพิน หนิด ไล๊ค เก เฮลอิคอพเทอะ)
on the way to L.A! C’mon and raise up
(ออน เดอะ เวย์ ทู แอล อะ ! ซีมอน แอนด์ เร้ส อั๊พ)
This one’s for you, uh-huh, this one’s for who?
(ดิส วัน ฟอร์ ยู , อา ฮู , ดิส วัน ฟอร์ ฮู)
Us, us, us; yes sir
(อัซ , อัซ , อัซ ; เย็ซ เซ่อร์)

{Petey Pablo}
({Petey Pablo})
Man I had to do it
(แมน นาย แฮ็ด ทู ดู อิท)
just incase you were one of the ones
(จั๊สท อินเคลส ยู เวอ วัน อ็อฝ ดิ วัน)
who wanted to come and ask somethin stupid
(ฮู ว้อนท ทู คัม แอนด์ อาสคฺ ซัมติน สทิ๊วผิด)
[What you think you doin?] What it look like?
([ ว๊อท ยู ทริ๊งค ยู โดย ] ว๊อท ดิธ ลุ๊ค ไล๊ค)
Puttin it down for my n*ggaz in the south side
(พันดิน หนิด เดาน ฟอร์ มาย เอ็น *ggaz อิน เดอะ เซ๊าธ ไซด์)
North Carolina, South Carolina
(น๊อร์ธ แคโรไลนา , เซ๊าธ แคโรไลนา)
And all my little bitty open little cape towns
(แอนด์ ออล มาย ลิ๊ทเทิ่ล บิดดี โอ๊เพ่น ลิ๊ทเทิ่ล เค้พ ทาวน์)
We gonna hit y’all asses, ain’t nothin but a T.D. blast
(วี กอนนะ ฮิท ยอล แอซเซซ , เอน นอทติน บั๊ท ดา ที ดี บลาสทํ)
so whacha got comin atcha
(โซ whacha ก็อท คัมอิน atcha)
[beat] slammin, [first] classic
([ บีท ] สแลมมิน , [ เฟิร์สท ] คแลซซิแค็ล)
[Go for this] What’s after platinum?
([ โก ฟอร์ ดิส ] ว๊อท แอ๊ฟเท่อร พแลทนัม)
[Baby you don’t want the bomb] And I don’t meant to scare ya
([ เบ๊บี้ ยู ด้อนท์ ว้อนท เดอะ บอมบฺ ] แอนด์ ดาย ด้อนท์ เม็นท ทู สแคร์ ยา)
but I’m about to bring it home
(บั๊ท แอม อะเบ๊าท ทู บริง อิท โฮม)

Blow these fellas, these hills, these things and N.C. out the water
(โบลว์ ฑิส เฟลลา , ฑิส ฮิลล์ , ฑิส ทริง แซน เอ็น ซี เอ๊าท เดอะ ว๊อเท่อร)
How’s it feel to lose to motherf*cker that be real
(ฮาว ซิท ฟีล ทู ลู้ส ทู motherf*cker แดท บี เรียล)
Now tell ’em – ” I told ya! ”
(นาว เทลล เอ็ม ” ไอ โทลด ยา ! “)

{Chorus4}
({Chorus4})

This one’s for Chi-Town playas!C’mon and raise up
(ดิส วัน ฟอร์ ชี ทาวน์ พอลเย ! ซีมอน แอนด์ เร้ส อั๊พ)
Take your shirt off, twist it ’round yo’ hand
(เท้ค ยุร เชิ๊ร์ท ออฟฟ , ทวิสท ดิธ ราวนด โย แฮนด์)
Spin it like a helicopter
(สพิน หนิด ไล๊ค เก เฮลอิคอพเทอะ)
[c’mon c’mon c’mon c’mon]
([ ซีมอน ซีมอน ซีมอน ซีมอน ])
Las Vegas! C’mon and raise up
(ลาส ฝีกะ ! ซีมอน แอนด์ เร้ส อั๊พ)
This one’s for you, uh-huh, this one’s for who?
(ดิส วัน ฟอร์ ยู , อา ฮู , ดิส วัน ฟอร์ ฮู)
Us, us, us; yes sir!
(อัซ , อัซ , อัซ ; เย็ซ เซ่อร์ !)
The bay area! C’mon and raise up
(เดอะ เบย์ แอ๊เรีย ! ซีมอน แอนด์ เร้ส อั๊พ)
Take your shirt off, twist it ’round yo’ hand
(เท้ค ยุร เชิ๊ร์ท ออฟฟ , ทวิสท ดิธ ราวนด โย แฮนด์)
Spin it like a helicopter
(สพิน หนิด ไล๊ค เก เฮลอิคอพเทอะ)
The whole world baby! C’mon and raise up
(เดอะ โฮล เวิลด เบ๊บี้ ! ซีมอน แอนด์ เร้ส อั๊พ)
This one’s for you, uh-huh, this one’s for who?
(ดิส วัน ฟอร์ ยู , อา ฮู , ดิส วัน ฟอร์ ฮู)
Us, us, us; yes sir!
(อัซ , อัซ , อัซ ; เย็ซ เซ่อร์ !)

{David Nevermind}
({เดหวิด เนเว่อร์มาย })
Uhh, af-after seeing this
(อา , af แอ๊ฟเท่อร ซีอิง ดิส)
I, I have no other questions, I, I mean I
(ไอ , ไอ แฮ็ฝ โน อ๊อเธ่อร์ เคว๊สชั่น , ไอ , ไอ มีน นาย)
Hey look, this is David Nevermind
(เฮ ลุ๊ค , ดิส ซิส เดหวิด เนเว่อร์มาย)
I’m signing off, but before I’m outta here
(แอม ซายนิง ออฟฟ , บั๊ท บีฟอร์ แอม เอ๊าตา เฮียร)
Remember, if I ever talked anything about the Polk guys, nevermind
(รีเม๊มเบ่อร์ , อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ ท๊อล์ค เอนอิธิง อะเบ๊าท เดอะ Polk กาย , เนเว่อร์มาย)
North Carolina and V.A. are definitely at the front of the line
(น๊อร์ธ แคโรไลนา แอนด์ วี อะ อาร์ เดฟอินิทลิ แอ็ท เดอะ ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ ไลน์)
You have my vote of support, over and out
(ยู แฮ็ฝ มาย โฝท อ็อฝ ซั๊พผอร์ท , โอ๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊าท)

{music until fade}
({มิ๊วสิค อันทิล เฟด })

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Raise up (All Cities Remix) คำอ่านไทย Petey Pablo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น