เนื้อเพลง Back Seat / Tony Yayo คำอ่านไทย 50 Cent feat Tony Yayo (G-Unit)

[50 Cent]
( [ 50 เซ็นท ])
Now play my Tony Yayo sh*t
(นาว เพลย์ มาย โทนี่ Yayo ฌะ *ที)

Yeah, 50 Cent
(เย่ , 50 เซ็นท)
G-Unit
(จี ยูนิท)
Remix
(รีมิก)
Tony Yayo
(โทนี่ Yayo)
We gonna do it again
(วี กอนนะ ดู อิท อะเกน)

[Hook: repeat 2X]
([ ฮุ๊ค : รีพี๊ท 2X ])
Back seat of the Caddy truck or Tahoe
(แบ็ค ซีท อ็อฝ เดอะ แคดดิ ทรั๊ค ออ Tahoe)
Back seat of the Benz truck or Expo
(แบ็ค ซีท อ็อฝ เดอะ เบนซฺ ทรั๊ค ออ เอ็กซโพ)
Back seat of X5 or Range Rov’
(แบ็ค ซีท อ็อฝ X5 ออ เร๊นจ Rov)
So when I pick you up, you know how this sh*t go – hoe
(โซ เว็น นาย พิค ยู อั๊พ , ยู โนว์ ฮาว ดิส ฌะ *ที โก โฮ)

[Tony Yayo]
([ โทนี่ Yayo ])
Hey yo, my truck talk for me
(เฮ โย , มาย ทรั๊ค ท๊อล์ค ฟอร์ มี)
If I was bummy and ugly
(อิ๊ฟ ฟาย วอส บัมมี่ แอนด์ อั๊กลี่)
Your b*tch’ll still have love for me
(ยุร บี *tchll สทิลล แฮ็ฝ ลัฝ ฟอร์ มี)
As long as I push a truck, rims chunky
(แอส ลอง แอส ซาย พุช อะ ทรั๊ค , ริม chunky)
Never open my lips, your b*tch wanna f*ck me
(เน๊เฝ่อร์ โอ๊เพ่น มาย ลิพ , ยุร บี *tch วอนนา ฟัค มี)
Beep the air horn, hop in turn the heat on
(บีพ ดิ แอร์ ฮอร์น , ฮ็อพ อิน เทิร์น เดอะ ฮีท ออน)
Pick you up off the streets get your feet warm
(พิค ยู อั๊พ ออฟฟ เดอะ สทรีท เก็ท ยุร ฟีท วอร์ม)
She giving sex cause the Lex truck takes unleaded
(ชี กีฝวิง เซ็กซ ค๊อส เดอะ Lex ทรั๊ค เท้ค unleaded)
Big thick thighs, eyes browner than Sahara deserts
(บิ๊ก ทริ๊ค ไธ , อาย browner แฑ็น ซะฮา เดสเสิร์ท)
Deuce-Deuce, b*tches, yeah they caught your eye
(ดยูซ ดยูซ , บี *tches , เย่ เด คอท ยุร อาย)
And them loud system full of bass and highs
(แอนด์ เด็ม เลาด ซิ๊สเท่ม ฟูล อ็อฝ แบ็ซ แซน ไฮฮ)
You see that X5 BM
(ยู ซี แดท X5 BM)
Packed with Puerto Ricans
(แพ็ค วิธ เพิสโต รีแกน)
Bad mommies on the low, just creepin
(แบ้ด มอมมีส ออน เดอะ โลว , จั๊สท คลีพปิน)
N*ggas be frontin like they bubbling coke
(เอ็น *ggas บี ฟ้อนดิน ไล๊ค เด bubblings โคค)
But they really struggling with a high car note, ha … [YEAH]
(บั๊ท เด ริแอ็ลลิ ซทรักกลิง วิธ อะ ไฮฮ คารํ โน๊ท , ฮา [ เย่ ])

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Might see me in the Jeep
(ไมท ซี มี อิน เดอะ จีพ)
Rollin’ ’round 4 deep
(โรลลิน ราวนด 4 ดี๊พ)
And you know we on the creep
(แอนด์ ยู โนว์ วี ออน เดอะ ครีพ)
N*gga, I’m holdin’ it
(เอ็น *gga , แอม โฮดดิน หนิด)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

[Tony Yayo]
([ โทนี่ Yayo ])
Back seat of my truck lets swing an episode
(แบ็ค ซีท อ็อฝ มาย ทรั๊ค เล็ท สวิง แอน เอพอิดซด)
F*ck a hotel we have sex on the road
(ฟัค กา โฮเท็ล วี แฮ็ฝ เซ็กซ ออน เดอะ โร้ด)
I pull the seats back
(ไอ พูลล เดอะ ซีท แบ็ค)
Put the sheets in the luggage rack
(พุท เดอะ ฌีท ซิน เดอะ ลั๊กเกจ แร็ค)
Pull out my balls
(พูลล เอ๊าท มาย บอล)
And play an Aaron Hall track
(แอนด์ เพลย์ แอน เอรอน ฮอลล์ แทร็ค)
I tell a chick ” Bend over, mami ”
(ไอ เทลล อะ ชิค ” เบ็นด โอ๊เฝ่อร , มัมมี “)
Hit ’em with the Henny D*ck
(ฮิท เอ็ม วิธ เดอะ เฮนนี่ ดี *ck)
Now my windows foggy
(นาว มาย วิ๊นโด้ว ฟอกกิ)
Its time to party, I got TV’s, CD’s and DVD’s
(อิทซ ไทม์ ทู พ๊าร์ที่ , ไอ ก็อท TVs , CDs แซน ดีวีดีสฺ)
Now b*tch, get on your knees
(นาว บี *tch , เก็ท ออน ยุร นี)
You could be a model chick or a silly hood rat
(ยู เคิด บี อะ โม๊เด็ล ชิค ออ รา ซิ๊ลลี่ ฮุด แร๊ท)
Don’t cum on my leather, don’t stain my floor mats
(ด้อนท์ คัม ออน มาย เล๊เธ่อร์ , ด้อนท์ สเทน มาย ฟลอร์ แมท)
Where’s your baby mama?
(แวร์ ยุร เบ๊บี้ มามะ)
She in the truck and I’m blessin her
(ชี อิน เดอะ ทรั๊ค แอนด์ แอม เบสซิน เฮอ)
Undressing her
(อันเดรสซิ่ง เฮอ)
Make hop out for air re-freshener
(เม้ค ฮ็อพ เอ๊าท ฟอร์ แอร์ รี freshener)
I ain’t stressing her
(ไอ เอน สเตสซิง เฮอ)
‘Cause my rims keep checkin her
(ค๊อส มาย ริม คี๊พ เชคกิน เฮอ)
She’s 21, my rim size older than her
(ชี 21 , มาย ริม ไซ๊ซ โอลเดอะ แฑ็น เฮอ)
TWENTY TWO’S
(ทเว้นที่ ทู)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
N*ggas say they want beef
(เอ็น *ggas เซย์ เด ว้อนท บี๊ฟ)
But when they see me in the street
(บั๊ท เว็น เด ซี มี อิน เดอะ สทรีท)
They don’t slow down to speak
(เด ด้อนท์ สโลว์ เดาน ทู สพี๊ค)
‘Cause they know I’m holdin ..
(ค๊อส เด โนว์ แอม โฮดดิน)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Back Seat / Tony Yayo คำอ่านไทย 50 Cent feat Tony Yayo (G-Unit)

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น