เนื้อเพลง Call 9-1-1 คำอ่านไทย Westside Connection

[Chorus – Ice Cube]
( [ ค๊อรัส ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
This right here is considered a banger
(ดิส ไร๊ท เฮียร อีส คอนซิ๊เด้อร์ อะ แบงเงอ)
Delivered With anger, your life is in danger
(ดีลิ๊เฝ่อร์ วิธ แอ๊งเก้อร , ยุร ไล๊ฟ อีส ซิน แด๊งเจ้อร์)
Beware of them strangers, holdin’ them flamers
(บีแวร์ อ็อฝ เด็ม ซทเรนเจอะ , โฮดดิน เด็ม เฟรมเมอสฺ)
Them naggers were swagger, cuz they keep it gangsta
(เด็ม naggers เวอ ซแวกเกอะ , คัซ เด คี๊พ อิท แก๊งซดา)

[Verse 1 – Ice Cube]
([ เฝิซ 1 ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
Just face it, I blaze sh*t
(จั๊สท เฟซ อิท , ไอ เบลซ ฌะ *ที)
Yo sh*t is basic, my sh*t is matrix
(โย ฌะ *ที อีส เบซอิค , มาย ฌะ *ที อีส เมทริคซ)
Make you erase sh*t
(เม้ค ยู อีเรส ฌะ *ที)
N*ggaz won’t say sh*t, but DJs you ain’t sh*t
(เอ็น *ggaz ว็อนท เซย์ ฌะ *ที , บั๊ท ดีเจซ ยู เอน ฌะ *ที)
Cuz you don’t play sh*t, unless it’s that gay sh*t
(คัซ ยู ด้อนท์ เพลย์ ฌะ *ที , อันเล๊ซ อิทซ แดท เก ฌะ *ที)
I’m straight off the slave ship, my style is ancient
(แอม สเทร๊ท ออฟฟ เดอะ สเล๊ฝ ชิพ , มาย สไทล์ อีส แอ๊นเซี่ยนท)
I’m rich and I’m famous, I’m on, I’m dangerous
(แอม ริ๊ช แอนด์ แอม เฟ๊มัส , แอม ออน , แอม เดนเจอะรัซ)
I came wit that language, it’s mad, it’s brainless
(ไอ เคม วิท แดท แล๊งเควจ , อิทซ แม้ด , อิทซ บเรนเล็ซ)
You study at Cambridge, I’m f*ckin’ yo main b*tch
(ยู สทีดดี้ แอ็ท Cambridge , แอม ฟัคin โย เมน บี *tch)
Plus my ebonics is full, of gin and tonic, *rotic
(พลัส มาย เอ๊บบอนนิก ซิส ฟูล , อ็อฝ จิน แอนด์ ทอนอิค , *rotic)
Yeah you got it, hypnotic, plus I got it, brrr
(เย่ ยู ก็อท ดิธ , ฮิพนอทอิค , พลัส ซาย ก็อท ดิธ , brrr)
After nine eleven n*ggaz got patriotic
(แอ๊ฟเท่อร ไนน อิเลฝเอ็น เอ็น *ggaz ก็อท เพทริออทอิค)
On nine twelve I’m like f*ck it n*gga blaze the chronic
(ออน ไนน ทเว้ลฝ แอม ไล๊ค ฟัค อิท เอ็น *gga เบลซ เดอะ คร๊อนิค)

[Hook – Ice Cube]
([ ฮุ๊ค ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
Call nine eleven, then call your reverand
(คอลลํ ไนน อิเลฝเอ็น , เด็น คอลลํ ยุร reverand)
Then call heaven, here I come lord
(เด็น คอลลํ เฮ๊ฝเฝ่น , เฮียร ไอ คัม หลอร์ด)
Live by the gun, die by the gun
(ไล้ฝ บาย เดอะ กัน , ดาย บาย เดอะ กัน)
A eye for an eye when you live and die by this war
(อะ อาย ฟอร์ แอน อาย เว็น ยู ไล้ฝ แอนด์ ดาย บาย ดิส วอร์)

[Chorus – Ice Cube]
([ ค๊อรัส ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
This right here is considered a banger
(ดิส ไร๊ท เฮียร อีส คอนซิ๊เด้อร์ อะ แบงเงอ)
Delivered With anger, your life is in danger
(ดีลิ๊เฝ่อร์ วิธ แอ๊งเก้อร , ยุร ไล๊ฟ อีส ซิน แด๊งเจ้อร์)
Beware of them strangers, holdin’ them flamers
(บีแวร์ อ็อฝ เด็ม ซทเรนเจอะ , โฮดดิน เด็ม เฟรมเมอสฺ)
Them naggers were swagger, cuz they keep it gangsta
(เด็ม naggers เวอ ซแวกเกอะ , คัซ เด คี๊พ อิท แก๊งซดา)

[Verse 2 – Mack 10]
([ เฝิซ 2 แมกคฺ 10 ])
Yeah, now it’s the mornin’ after the night I just rolled
(เย่ , นาว อิทซ เดอะ มอร์นิน แอ๊ฟเท่อร เดอะ ไน๊ท ไอ จั๊สท โรลล)
9-1-1 ain’t a area code it’s a gangsta mode
(9 1 1 เอน ดา แอ๊เรีย โค้ด อิทซ ซา แก๊งซดา โหมด)
And I’m still in amazement on how I put it down
(แอนด์ แอม สทิลล อิน อะเมสเม็นท ออน ฮาว ไอ พุท ดิธ เดาน)
Emptied round after round rat-tat-tat was the sound
(เอ๊มพที่ ราวนด แอ๊ฟเท่อร ราวนด แร๊ท แทท แทท วอส เดอะ ซาวน์ด)
Now understand the situation, it was urgent
(นาว อั๊นเด้อรสแทนด เดอะ ซิ๊ทูเอชั่น , อิท วอส เออเจ็นท)
We, handeled this emergency urgently
(วี , handeled ดิส อีเม๊อร์เจนซี่ เออเจ็นทลิ)
I can’t just have no n*gga out there just workin’ me, jerkin’ me
(ไอ แค็นท จั๊สท แฮ็ฝ โน เอ็น *gga เอ๊าท แดร์ จั๊สท เวิคกิน มี , เจอคิน มี)
Talkin’ all kind of sh*t, dishin dirt on me, sh*t
(ทอคกิ่น ออล ไคนด์ อ็อฝ ฌะ *ที , dishin เดิร์ท ออน มี , ฌะ *ที)
He was a local n*gga sheisty and didn’t wanna pay up
(ฮี วอส ซา โล๊ค่อล เอ็น *gga sheisty แอนด์ ดิ๊นอิน วอนนา เพย์ อั๊พ)
So I got dressed in all black and loaded the K up
(โซ ไอ ก็อท เดรส อิน ออล แบล๊ค แอนด์ โหลด เดอะ เค อั๊พ)
And all I could think about is revenge as I lit the J up
(แอนด์ ออล ไอ เคิด ทริ๊งค อะเบ๊าท อีส รีเฝ้นจ แอส ซาย ลิท เดอะ เจ อั๊พ)
And even though it was late night, I still f*cked his whole day up
(แอนด์ อี๊เฝ่น โธ อิท วอส เหลท ไน๊ท , ไอ สทิลล ฟัคed ฮิส โฮล เดย์ อั๊พ)
It was child’s play, the youngster took me for a joke
(อิท วอส ชายลํดํ เพลย์ , เดอะ ยังซเทอะ ทุค มี ฟอร์ รา โจ้ก)
Not knowin’ Mack a maniac and I love the gun smoke
(น็อท โนว์อิน แมกคฺ กา เมเนียค แอนด์ ดาย ลัฝ เดอะ กัน สโม๊ค)
Make sparks in my barrel, sh*t flew through his apparel
(เม้ค สพ๊าร์ค ซิน มาย บ๊าร์เรล , ฌะ *ที ฟลู ทรู ฮิส แอ็พแพเร็ล)
Stupid motherf*cker lost his life over dinero
(สทิ๊วผิด motherf*cker ล็อซท ฮิส ไล๊ฟ โอ๊เฝ่อร dinero)

[Hook – Ice Cube]
([ ฮุ๊ค ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
Call nine eleven, then call your reverand
(คอลลํ ไนน อิเลฝเอ็น , เด็น คอลลํ ยุร reverand)
Then call heaven, here I come lord
(เด็น คอลลํ เฮ๊ฝเฝ่น , เฮียร ไอ คัม หลอร์ด)
Live by the gun, die by the gun
(ไล้ฝ บาย เดอะ กัน , ดาย บาย เดอะ กัน)
A eye for an eye when you live and die by this war
(อะ อาย ฟอร์ แอน อาย เว็น ยู ไล้ฝ แอนด์ ดาย บาย ดิส วอร์)

[Chorus – Ice Cube]
([ ค๊อรัส ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
This right here is considered a banger
(ดิส ไร๊ท เฮียร อีส คอนซิ๊เด้อร์ อะ แบงเงอ)
Delivered With anger, your life is in danger
(ดีลิ๊เฝ่อร์ วิธ แอ๊งเก้อร , ยุร ไล๊ฟ อีส ซิน แด๊งเจ้อร์)
Beware of them strangers, holdin’ them flamers
(บีแวร์ อ็อฝ เด็ม ซทเรนเจอะ , โฮดดิน เด็ม เฟรมเมอสฺ)
Them naggers were swagger, cuz they keep it gangsta
(เด็ม naggers เวอ ซแวกเกอะ , คัซ เด คี๊พ อิท แก๊งซดา)

[Verse 3 – WC]
([ เฝิซ 3 WC ])
It ain’t safe no f*ckin’ mo’
(อิท เอน เซฟ โน ฟัคin โม)
I swear on everything I love, my hood, my momma, my soul
(ไอ สแวร์ ออน เอ๊วี่ติง ไอ ลัฝ , มาย ฮุด , มาย มอมมา , มาย โซล)
This motherf*ckin’ Dub, is hall of bang n*gga, I claim n*gga
(ดิส motherf*ckin ดับ , อีส ฮอลล์ อ็อฝ แบง เอ็น *gga , ไอ เคลม เอ็น *gga)
Like PCP to the brain, it’s like kel runnin my fame n*gga
(ไล๊ค PCP ทู เดอะ เบรน , อิทซ ไล๊ค kel รูนนิน มาย เฟม เอ็น *gga)
White lightnin’ I’m sippin’, snickerin’, slippin’ the crip
(ไว๊ท ไลท์นิน แอม ซิบปิ่น , snickerin , สลิปพิน เดอะ คริป)
And like a fiend, I tremble, shiver and them blow your doam to smitherens
(แอนด์ ไล๊ค เก ฟีนด , ไอ เทมเบิล , ชีฝเฝ่อร์ แอนด์ เด็ม โบลว์ ยุร doam ทู smitherens)
Act up, no actor, starch crease ragger
(แอ๊คท อั๊พ , โน แอคเทอะ , สท๊าร์ช ครีซ ragger)
D*ck harder than viagra, Dub push your ick backwards
(ดี *ck อาณ์เดอ แฑ็น วายเอก้า , ดับ พุช ยุร ick แบคเวิด)
Connect alumni, but the gun high
(คอนเน็คท อะลัมไน , บั๊ท เดอะ กัน ไฮฮ)
Bloods and crips and when we touch down we turn n*ggaz hoods ’til the guy
(บลัด แซน คริป แซน เว็น วี ทั๊ช เดาน วี เทิร์น เอ็น *ggaz ฮุด ทิล เดอะ กาย)
says grip
(เซย์ กริพ)
Squeeze lead, to the y’all dead, cuz I’m f*cked up in the can and I
(สควี๊ซ ลี๊ด , ทู เดอะ ยอล เด้ด , คัซ แอม ฟัคed อั๊พ อิน เดอะ แคน แอนด์ ดาย)
F*ck a b*tch over whether she can blew or all red
(ฟัค กา บี *tch โอ๊เฝ่อร ฮเวทเออะ ชี แคน บลู ออ ออล เร้ด)
The industry most hated, n*gga get at us, we ready, Dub, Mack and Cube
(ดิ อิ๊นดัสทรี่ โมซท แฮ็ท , เอ็น *gga เก็ท แอ็ท อัซ , วี เร๊ดี้ , ดับ , แมกคฺ แอนด์ คิ้วบํ)
Like Saddam, Bin Laden and no jag in the Chevy
(ไล๊ค แซดดาม , บิน เลเดน แอนด์ โน แจ็ก อิน เดอะ เชฝวี่)
Back again, momma there go that man again
(แบ็ค อะเกน , มอมมา แดร์ โก แดท แมน อะเกน)
Grab the gun, them n*ggaz on one
(แกร๊บ เดอะ กัน , เด็ม เอ็น *ggaz ออน วัน)
Call 9-1-1
(คอลลํ 9 1 1)

[Chorus – Ice Cube]
([ ค๊อรัส ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
This right here is considered a banger
(ดิส ไร๊ท เฮียร อีส คอนซิ๊เด้อร์ อะ แบงเงอ)
Delivered With anger, your life is in danger
(ดีลิ๊เฝ่อร์ วิธ แอ๊งเก้อร , ยุร ไล๊ฟ อีส ซิน แด๊งเจ้อร์)
Beware of them strangers, holdin’ them flamers
(บีแวร์ อ็อฝ เด็ม ซทเรนเจอะ , โฮดดิน เด็ม เฟรมเมอสฺ)
Them naggers were swagger, cuz they keep it gangsta
(เด็ม naggers เวอ ซแวกเกอะ , คัซ เด คี๊พ อิท แก๊งซดา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Call 9-1-1 คำอ่านไทย Westside Connection

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น