เนื้อเพลง Are You Ready คำอ่านไทย AC/DC

The Razors Edge [1990]
( เดอะ เร๊เซ่อร์ เอจ [ 1990 ])
LIVE [1992]
(ไล้ฝ [ 1992 ])
SINGLE: Are You Ready/Got You By The Balls-The Razors Edge
(ซิ๊งเกิ้ล : อาร์ ยู เร๊ดี้ /ก็อท ยู บาย เดอะ บอล เดอะ เร๊เซ่อร์ เอจ)
[Young, Young]
([ ยัง , ยัง ])

Are you ready
(อาร์ ยู เร๊ดี้)
Are you ready
(อาร์ ยู เร๊ดี้)
Are you ready
(อาร์ ยู เร๊ดี้)
Are you ready
(อาร์ ยู เร๊ดี้)

Sweet apple pie
(สวี้ท แอพ ไพ)
Standing in the street
(ซแทนดิง อิน เดอะ สทรีท)
Hands outta line
(แฮนด์ เอ๊าตา ไลน์)
Looking for some meat [heat?]
(ลุคอิง ฟอร์ ซัม มี๊ท [ ฮีท ])
She take you high
(ชี เท้ค ยู ไฮฮ)
When you feel her sting
(เว็น ยู ฟีล เฮอ สทิง)
She make you fly
(ชี เม้ค ยู ฟลาย)
And you know you’re coming
(แอนด์ ยู โนว์ ยัวร์ คัมอิง)

Who all need it – who
(ฮู ออล นี๊ด ดิท ฮู)
Who all need it – you
(ฮู ออล นี๊ด ดิท ยู)
Who all need it, who all need it [yes you do]
(ฮู ออล นี๊ด ดิท , ฮู ออล นี๊ด ดิท [ เย็ซ ยู ดู ])
You all breathe it, we all need it
(ยู ออล บรีฑ อิท , วี ออล นี๊ด ดิท)
Are you ready for a good time
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ รา กู๊ด ไทม์)
Then get ready for the night line
(เด็น เก็ท เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ ไน๊ท ไลน์)
Are you ready for a good time
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ รา กู๊ด ไทม์)
Then get ready for the night line
(เด็น เก็ท เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ ไน๊ท ไลน์)
Are you ready for a good time
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ รา กู๊ด ไทม์)

She making eyes
(ชี เมคอิง อาย)
At everything she meet
(แอ็ท เอ๊วี่ติง ชี มี๊ท)
ain’t it a crime
(เอน ดิธ ดา ไคร์ม)
When she make you pump heat
(เว็น ชี เม้ค ยู พั๊มพ ฮีท)
She make you fly
(ชี เม้ค ยู ฟลาย)
Because that’s her thing
(บิคอส แด้ท เฮอ ทริง)
She make you dry
(ชี เม้ค ยู ดราย)
And you know you’re broken in
(แอนด์ ยู โนว์ ยัวร์ บโรเค็น อิน)

Who all need it, who all need it
(ฮู ออล นี๊ด ดิท , ฮู ออล นี๊ด ดิท)
[yes you do]
([ เย็ซ ยู ดู ])
You all breathe it, we all need it
(ยู ออล บรีฑ อิท , วี ออล นี๊ด ดิท)
Are you ready for a good time
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ รา กู๊ด ไทม์)
Then get ready for the night line
(เด็น เก็ท เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ ไน๊ท ไลน์)
Are you ready for a good time
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ รา กู๊ด ไทม์)
Then get ready for the night line
(เด็น เก็ท เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ ไน๊ท ไลน์)
Are you ready for a good time
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ รา กู๊ด ไทม์)

Get with it
(เก็ท วิธ อิท)

Who all need it, who all need it
(ฮู ออล นี๊ด ดิท , ฮู ออล นี๊ด ดิท)
You all breathe it, we all breathe it
(ยู ออล บรีฑ อิท , วี ออล บรีฑ อิท)
Are you ready for a good time
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ รา กู๊ด ไทม์)
Then get ready for the night line
(เด็น เก็ท เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ ไน๊ท ไลน์)
Are you ready for a good time
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ รา กู๊ด ไทม์)
Are you ready for a good time
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ รา กู๊ด ไทม์)
Are you ready
(อาร์ ยู เร๊ดี้)
Are you ready for a good time
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ รา กู๊ด ไทม์)
I want a good time
(ไอ ว้อนท ดา กู๊ด ไทม์)
Are you ready for a good time
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ รา กู๊ด ไทม์)
Are you, are you ready
(อาร์ ยู , อาร์ ยู เร๊ดี้)
Are you ready for a good time
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ รา กู๊ด ไทม์)
Good, good, good, good time
(กู๊ด , กู๊ด , กู๊ด , กู๊ด ไทม์)
Are you ready for a good time
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ รา กู๊ด ไทม์)
Are you ready, ready, ready
(อาร์ ยู เร๊ดี้ , เร๊ดี้ , เร๊ดี้)

Are you ready for a good time
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ รา กู๊ด ไทม์)
Are you ready for a good time
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ รา กู๊ด ไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Are You Ready คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น