เนื้อเพลง Where’d You Go คำอ่านไทย Fort Minor

Where’d you go?
(แวร์ ยู โก)
I miss you so,
(ไอ มิส ยู โซ ,)
Seems like it’s been forever,
(ซีม ไล๊ค อิทซ บีน ฟอเรฟเวอร์ ,)
That you’ve been gone.
(แดท ยู๊ฟ บีน กอน)

She said “Some days I feel like shit,
(ชี เซด ซัม เดย์ ซาย ฟีล ไล๊ค ชิท ,)
Some days I wanna quit, and just be normal for a bit,”
(ซัม เดย์ ซาย วอนนา ควิท , แอนด์ เจิ๊สท บี น๊อร์มอล ฟอร์ รา บิท ,)
I don’t understand why you have to always be gone,
(ไอ โด๊นท อั๊นเด้อรสแทนด วาย ยู แฮพ ทู ออลเว บี กอน ,)
I get along but the trips always feel so long,
(ไอ เก็ท อะลอง บั๊ท เดอะ ทริ๊พ ออลเว ฟีล โซ ลอง ,)
And, I find myself trying to stay by the phone,
(แอนด์ , ไอ ไฟนด์ มายเซลฟ์ ทรายอิง ทู สเทย์ บาย เดอะ โฟน ,)
‘Cause your voice always helps me to not feel so alone,
(ค๊อส ยัวร์ ว๊อยซ์ ออลเว เฮ้ลพ มี ทู นอท ฟีล โซ อะโลน ,)
But I feel like an idiot, workin’ my day around the call,
(บั๊ท ไอ ฟีล ไล๊ค แอน อี๊เดียท , เวิคกิน มาย เดย์ อะราวนฺดฺ เดอะ คอลลํ ,)
But when I pick up I don’t have much to say,
(บั๊ท เว็น นาย พิค อั๊พ ไอ โด๊นท แฮพ มัช ทู เซย์ ,)
So, I want you to know it’s a little fucked up,
(โซ , ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ อิทซ ซา ลิ๊ทเทิ่ล ฟัค อั๊พ ,)
That I’m stuck here waitin’, at times debatin’,
(แดท แอม สทัค เฮียร เว๊ทดิน , แอ็ท ไทม์ ดีเบดิน ,)
Tellin’ you that I’ve had it with you and your career,
(เทลลิน ยู แดท แอบ แฮด ดิท วิธ ยู แอนด์ ยัวร์ แคร์เรีย ,)
Me and the rest of the family here singing “Where’d you go?”
(มี แอนด์ เดอะ เรสท ออฟ เดอะ แฟ๊มิลี่ เฮียร ซิงกิง แวร์ ยู โก)

I miss you so,
(ไอ มิส ยู โซ ,)
Seems like it’s been forever,
(ซีม ไล๊ค อิทซ บีน ฟอเรฟเวอร์ ,)
That you’ve been gone.
(แดท ยู๊ฟ บีน กอน)
Where’d you go?
(แวร์ ยู โก)
I miss you so,
(ไอ มิส ยู โซ ,)
Seems like it’s been forever,
(ซีม ไล๊ค อิทซ บีน ฟอเรฟเวอร์ ,)
That you’ve been gone,
(แดท ยู๊ฟ บีน กอน ,)
Please come back home…
(พลีซ คัม แบ็ค โฮม)

You know the place where you used to live,
(ยู โนว์ เดอะ เพลส แวร์ ยู ยู๊ส ทู ลีฟ ,)
Used to barbecue up burgers and ribs,
(ยู๊ส ทู บาบิคยู อั๊พ เบอเกอร์สฺ แอนด์ ริบ ,)
Used to have a little party every Halloween with candy by the pile,
(ยู๊ส ทู แฮพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พ๊าร์ที่ เอ๊ฟรี่ ฮาโลวีน วิธ แค๊นดี้ บาย เดอะ ไพล์ ,)
But now, you only stop by every once and a while,
(บั๊ท นาว , ยู โอ๊นลี่ สท๊อพ บาย เอ๊ฟรี่ วั๊นซ แอนด์ อะ ไวล์ ,)
Shit, I find myself just fillin’ my time,
(ชิท , ไอ ไฟนด์ มายเซลฟ์ เจิ๊สท ฟิลลิน มาย ไทม์ ,)
With anything to keep the thought of you from my mind,
(วิธ เอนนีธิง ทู คี๊พ เดอะ ตรอด ออฟ ยู ฟรอม มาย ไมนด์ ,)
I’m doin’ fine, and I’m plannin’ to keep it that way,
(แอม ดูอิน ไฟน , แอนด์ แอม เพลนนิน ทู คี๊พ อิท แดท เวย์ ,)
You can call me if you find that you have something to say,
(ยู แคน คอลลํ มี อิ๊ฟ ยู ไฟนด์ แดท ยู แฮพ ซัมติง ทู เซย์ ,)
[adsense]
And I’ll tell you, I want you to know it’s a little fucked up,
(แอนด์ แอล เทลล ยู , ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ อิทซ ซา ลิ๊ทเทิ่ล ฟัค อั๊พ ,)
That I’m stuck here waitin’, at times debatin’,
(แดท แอม สทัค เฮียร เว๊ทดิน , แอ็ท ไทม์ ดีเบดิน ,)
Tellin’ you that I’ve had it with you and your career,
(เทลลิน ยู แดท แอบ แฮด ดิท วิธ ยู แอนด์ ยัวร์ แคร์เรีย ,)
Me and the rest of the family here singing “Where’d you go?”
(มี แอนด์ เดอะ เรสท ออฟ เดอะ แฟ๊มิลี่ เฮียร ซิงกิง แวร์ ยู โก)

I miss you so,
(ไอ มิส ยู โซ ,)
Seems like it’s been forever,
(ซีม ไล๊ค อิทซ บีน ฟอเรฟเวอร์ ,)
That you’ve been gone.
(แดท ยู๊ฟ บีน กอน)
Where’d you go?
(แวร์ ยู โก)
I miss you so,
(ไอ มิส ยู โซ ,)
Seems like it’s been forever,
(ซีม ไล๊ค อิทซ บีน ฟอเรฟเวอร์ ,)
That you’ve been gone,
(แดท ยู๊ฟ บีน กอน ,)
Please come back home…
(พลีซ คัม แบ็ค โฮม)

I want you to know it’s a little fucked up,
(ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ อิทซ ซา ลิ๊ทเทิ่ล ฟัค อั๊พ ,)
That I’m stuck here waitin’, no longer debatin’,
(แดท แอม สทัค เฮียร เว๊ทดิน , โน ลองเงอ ดีเบดิน ,)
Tired of sittin’ and hatin’ and makin’ these excuses,
(ไทร์ ออฟ ซิทดิน แอนด์ แฮดดิน แอนด์ เมกิน ดีซ เอ็กซคิ้วส ,)
For why you’re not around, and feeling so useless,
(ฟอร์ วาย ยัวร์ นอท อะราวนฺดฺ , แอนด์ ฟีลลิง โซ ยูซลิส ,)
It seems one thing has been true all along,
(อิท ซีม วัน ติง แอส บีน ทรู ออล อะลอง ,)
You don’t really know what you’ve got ’til it’s gone,
(ยู โด๊นท เรียลรี๊ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ กอท ทิล อิทซ กอน ,)
I guess I’ve had it with you and your career,
(ไอ เกสส แอบ แฮด ดิท วิธ ยู แอนด์ ยัวร์ แคร์เรีย ,)
When you come back I won’t be here and you can sing it…
(เว็น ยู คัม แบ็ค ไอ โวน บี เฮียร แอนด์ ยู แคน ซิง อิท)

Where’d you go?
(แวร์ ยู โก)
I miss you so,
(ไอ มิส ยู โซ ,)
Seems like it’s been forever,
(ซีม ไล๊ค อิทซ บีน ฟอเรฟเวอร์ ,)
That you’ve been gone.
(แดท ยู๊ฟ บีน กอน)
Where’d you go?
(แวร์ ยู โก)
I miss you so,
(ไอ มิส ยู โซ ,)
Seems like it’s been forever,
(ซีม ไล๊ค อิทซ บีน ฟอเรฟเวอร์ ,)
That you’ve been gone,
(แดท ยู๊ฟ บีน กอน ,)
Please come back home…
(พลีซ คัม แบ็ค โฮม)
Please come back home…
(พลีซ คัม แบ็ค โฮม)
Please come back home…
(พลีซ คัม แบ็ค โฮม)
Please come back home…
(พลีซ คัม แบ็ค โฮม)
Please come back home…
(พลีซ คัม แบ็ค โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where’d You Go คำอ่านไทย Fort Minor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น