เนื้อเพลง Wanna Be คำอ่านไทย Nine Days

To watch the leaves grow on the trees with you is out of question.
( ทู ว๊อทช เดอะ ลี๊ฝ โกรว์ ออน เดอะ ทรี วิธ ยู อีส เอ๊าท อ็อฝ เคว๊สชั่น)
I walk into this summer all alone the usual session.
(ไอ ว๊อล์ค อิ๊นทู ดิส ซั๊มเม่อร์ ออล อะโลน ดิ ยูฉวล เซ๊ซชั่น)
You feel your instinct then you act but was it your intention,
(ยู ฟีล ยุร อิ๊นสทิ้งท เด็น ยู แอ๊คท บั๊ท วอส ซิท ยุร อินเทนฌัน ,)
To leave me down and broken now you’ve ended our ascension.
(ทู ลี๊ฝ มี เดาน แอนด์ บโรเค็น นาว ยู๊ฟ เอ็นด เอ๊า แอ็ซเซนฌัน)
Yeah.
(เย่)
I still can feel the beach sand in my shoes. Remember when,
(ไอ สทิลล แคน ฟีล เดอะ บีช แซนด์ อิน มาย ชู รีเม๊มเบ่อร์ เว็น ,)
We talked along the ocean’s song ’til blue from black fade in?
(วี ท๊อล์ค อะลอง ดิ โอ๊เชี่ยน ซ็อง ทิล บลู ฟรอม แบล๊ค เฟด อิน)
But that was then I learned to live without you far within’.
(บั๊ท แดท วอส เด็น นาย เลิร์น ทู ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยู ฟาร์ วิธอิน)
I ask you why you’re back to try to let me lose again?
(ไอ อาสคฺ ยู วาย ยัวร์ แบ็ค ทู ธราย ทู เล็ท มี ลู้ส อะเกน)
You brought me here you wet my taste.
(ยู บรอท มี เฮียร ยู เว๊ท มาย เท๊ซท)
You disapeer without a trace.
(ยู disapeer วิธเอ๊าท ดา เทร๊ซ)
It wasn’t me who made the call.
(อิท วอสซึ้น มี ฮู เมด เดอะ คอลลํ)
‘Cause now I wanna be.
(ค๊อส นาว ไอ วอนนา บี)
Where you SLEEP,
(แวร์ ยู สลี๊พ ,)
Where you LAUGH,
(แวร์ ยู ล๊าฟ ,)
Where you BRETHE!
(แวร์ ยู BRETHE !)
And I hate to SAY,
(แอนด์ ดาย เฮท ทู เซย์ ,)
Still I SWAY!
(สทิลล ไอ ซเว !)
Brown your eyes,
(บราวนํ ยุร อาย ,)
Gone away.
(กอน อะเวย์)
Should I feel some closure I deserve if that at least.
(เชิด ดาย ฟีล ซัม คโลเฉอะ ไอ ดิเสิฝ อิ๊ฟ แดท แอ็ท ลีซท)
And would you be so kind to show reasons for your release?
(แอนด์ เวิด ยู บี โซ ไคนด์ ทู โชว์ รี๊ซั่น ฟอร์ ยุร รีลี๊ส)
You woke me up from a distant past I left behind complete.
(ยู โวค มี อั๊พ ฟรอม มา ดีซแท็นท พาสท์ ไอ เล๊ฟท บีฮายน์ คอมพลีท)
The message that you sent that night now falls to bittersweet.
(เดอะ เม๊สเสจ แดท ยู เซ็นท แดท ไน๊ท นาว ฟอลล์ ทู บิทเดอร์สวีท)
Was it me my honesty?
(วอส ซิท มี มาย ออนเอ็ซทิ)
You fail to show I never know.
(ยู เฟล ทู โชว์ ไอ เน๊เฝ่อร์ โนว์)
It wasn’t me who made the call.
(อิท วอสซึ้น มี ฮู เมด เดอะ คอลลํ)
‘Cause now I wanna be.
(ค๊อส นาว ไอ วอนนา บี)
Where you SLEEP,
(แวร์ ยู สลี๊พ ,)
Where you LAUGH,
(แวร์ ยู ล๊าฟ ,)
Where you BRETHE!
(แวร์ ยู BRETHE !)
And I hate to SAY,
(แอนด์ ดาย เฮท ทู เซย์ ,)
Still I SWAY!
(สทิลล ไอ ซเว !)
Brown your eyes,
(บราวนํ ยุร อาย ,)
Gone away.
(กอน อะเวย์)
Was it me my honesty?
(วอส ซิท มี มาย ออนเอ็ซทิ)
You fail to show I never know.
(ยู เฟล ทู โชว์ ไอ เน๊เฝ่อร์ โนว์)
You brought me here you wet my taste.
(ยู บรอท มี เฮียร ยู เว๊ท มาย เท๊ซท)
You disapeer without a trace.
(ยู disapeer วิธเอ๊าท ดา เทร๊ซ)
Did ya’ think I’d ever lead you wrong?
(ดิด ยา ทริ๊งค อาย เอ๊เฝ่อร์ ลี๊ด ยู รอง)
Just know I’ll save all of our moments that we are.
(จั๊สท โนว์ อิลล เซฝ ออล อ็อฝ เอ๊า โม๊เม้นท แดท วี อาร์)
Still I wanna be.
(สทิลล ไอ วอนนา บี)
Where you SLEEP,
(แวร์ ยู สลี๊พ ,)
Where you LAUGH,
(แวร์ ยู ล๊าฟ ,)
Where you BRETHE!
(แวร์ ยู BRETHE !)
And I hate to SAY,
(แอนด์ ดาย เฮท ทู เซย์ ,)
Still I SWAY!
(สทิลล ไอ ซเว !)
Brown your eyes,
(บราวนํ ยุร อาย ,)
Gone away.
(กอน อะเวย์)
Now I wanna be.
(นาว ไอ วอนนา บี)
Someday you’ll wish you never.
(ซัมเดย์ โยว วิ๊ช ยู เน๊เฝ่อร์)
Where you SLEEP,
(แวร์ ยู สลี๊พ ,)
Someday you’ll wish you never.
(ซัมเดย์ โยว วิ๊ช ยู เน๊เฝ่อร์)
Where you LAUGH,
(แวร์ ยู ล๊าฟ ,)
Someday you’ll wish you never.
(ซัมเดย์ โยว วิ๊ช ยู เน๊เฝ่อร์)
where you BRETHE.
(แวร์ ยู BRETHE)
Someday you’ll wish you never.
(ซัมเดย์ โยว วิ๊ช ยู เน๊เฝ่อร์)
And I hate to SAY,
(แอนด์ ดาย เฮท ทู เซย์ ,)
Someday you’ll wish you never.
(ซัมเดย์ โยว วิ๊ช ยู เน๊เฝ่อร์)
Still I SWAY,
(สทิลล ไอ ซเว ,)
Someday you’ll wish you never.
(ซัมเดย์ โยว วิ๊ช ยู เน๊เฝ่อร์)
Brown your eyes,
(บราวนํ ยุร อาย ,)
Someday you’ll wish you never.
(ซัมเดย์ โยว วิ๊ช ยู เน๊เฝ่อร์)
Gone away.
(กอน อะเวย์)
Someday you’ll wish you never.
(ซัมเดย์ โยว วิ๊ช ยู เน๊เฝ่อร์)
It took you long enough.
(อิท ทุค ยู ลอง อีน๊าฟ)
It took you long enough.
(อิท ทุค ยู ลอง อีน๊าฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wanna Be คำอ่านไทย Nine Days

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น