เนื้อเพลง Mother คำอ่านไทย Pink Floyd

Mother do you think they’ll drop the bomb?
( ม๊าเธ่อร์ ดู ยู ทริ๊งค เด๊ว ดรอพ เดอะ บอมบฺ)
Mother do you think they’ll like this song?
(ม๊าเธ่อร์ ดู ยู ทริ๊งค เด๊ว ไล๊ค ดิส ซ็อง)
Mother do you think they’ll try to break my balls?
(ม๊าเธ่อร์ ดู ยู ทริ๊งค เด๊ว ธราย ทู เบร๊ค มาย บอล)
Mother should I build the wall?
(ม๊าเธ่อร์ เชิด ดาย บิ้ลดํ เดอะ วอลล์)
Mother should I run for president?
(ม๊าเธ่อร์ เชิด ดาย รัน ฟอร์ เพร๊สซิเด้นท)
Mother should I trust the government?
(ม๊าเธ่อร์ เชิด ดาย ทรัสท เดอะ กัฝเอินเม็นท)
Mother will they put me in the firing line?
(ม๊าเธ่อร์ วิล เด พุท มี อิน เดอะ ไฟเออะริง ไลน์)
Mother am I really dying?
(ม๊าเธ่อร์ แอ็ม ไอ ริแอ็ลลิ ไดอิง)

Hush now baby, baby, dont you cry.
(ฮัฌ นาว เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , ด้อนท์ ยู คราย)
Mother’s gonna make all your nightmares come true.
(ม๊าเธ่อร์ กอนนะ เม้ค ออล ยุร ไนท์แมร์ คัม ทรู)
Mother’s gonna put all her fears into you.
(ม๊าเธ่อร์ กอนนะ พุท ดอร์ เฮอ เฟียร์ อิ๊นทู ยู)
Mother’s gonna keep you right here under her wing.
(ม๊าเธ่อร์ กอนนะ คี๊พ ยู ไร๊ท เฮียร อั๊นเด้อร เฮอ วิง)
She wont let you fly, but she might let you sing.
(ชี ว็อนท เล็ท ยู ฟลาย , บั๊ท ชี ไมท เล็ท ยู ซิง)
Mama will keep baby cozy and warm.
(มามะ วิล คี๊พ เบ๊บี้ โคสิ แอนด์ วอร์ม)
Ooooh baby ooooh baby oooooh baby,
(อู้ เบ๊บี้ อู้ เบ๊บี้ อูฮู เบ๊บี้ ,)
Of course mama’ll help to build the wall.
(อ็อฝ คอร์ส mamall เฮ้ลพ ทู บิ้ลดํ เดอะ วอลล์)

Mother do you think she’s good enough — to me?
(ม๊าเธ่อร์ ดู ยู ทริ๊งค ชี กู๊ด อีน๊าฟ ทู มี)
Mother do you think she’s dangerous — to me?
(ม๊าเธ่อร์ ดู ยู ทริ๊งค ชี เดนเจอะรัซ ทู มี)
Mother will she tear your little boy apart?
(ม๊าเธ่อร์ วิล ชี เทียร์ ยุร ลิ๊ทเทิ่ล บอย อะพาร์ท)
Mother will she break my heart?
(ม๊าเธ่อร์ วิล ชี เบร๊ค มาย ฮาร์ท)

Hush now baby, baby dont you cry.
(ฮัฌ นาว เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ด้อนท์ ยู คราย)
Mama’s gonna check out all your girlfriends for you.
(มามะ กอนนะ เช็ค เอ๊าท ดอร์ ยุร เกลิลเฟรน ฟอร์ ยู)
Mama wont let anyone dirty get through.
(มามะ ว็อนท เล็ท เอนอิวัน เดอทิ เก็ท ทรู)
Mama’s gonna wait up until you get in.
(มามะ กอนนะ เว้ท อั๊พ อันทิล ยู เก็ท อิน)
Mama will always find out where you’ve been.
(มามะ วิล ออลเว ไฟนด์ เอ๊าท แวร์ ยู๊ฟ บีน)
Mama’s gonna keep baby healthy and clean.
(มามะ กอนนะ คี๊พ เบ๊บี้ เฮลธิ แอนด์ คลีน)
Ooooh baby oooh baby oooh baby,
(อู้ เบ๊บี้ อู้ เบ๊บี้ อู้ เบ๊บี้ ,)
You’ll always be baby to me.
(โยว ออลเว บี เบ๊บี้ ทู มี)

Mother, did it need to be so high?
(ม๊าเธ่อร์ , ดิด ดิท นี๊ด ทู บี โซ ไฮฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mother คำอ่านไทย Pink Floyd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น