เนื้อเพลง Dem Haters คำอ่านไทย Rihanna

[Verse 1:]
( [ เฝิซ 1 : ])
I’m not concerned with people
(แอม น็อท คอนเซิร์น วิธ พี๊เพิ่ล)
Who prey on the wealth of their fellow man [oh yea]
(ฮู เพรย์ ออน เดอะ เว้ลธ อ็อฝ แดร์ เฟ๊ลโล่ว แมน [ โอ เย ])
Cause they only want to know you, enroll you
(ค๊อส เด โอ๊นลี่ ว้อนท ทู โนว์ ยู , เอ็นโรล ยู)
Only for the things ya had
(โอ๊นลี่ ฟอร์ เดอะ ทริง ยา แฮ็ด)
I just think its so sad
(ไอ จั๊สท ทริ๊งค อิทซ โซ แซ้ด)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
Get dem haters out your circle
(เก็ท เดม เฮเดอ เอ๊าท ยุร เซ๊อร์เคิ้ล)
Smile in your face but all they wanna do is bring ya down
(สไมล์ อิน ยุร เฟซ บั๊ท ดอร์ เด วอนนา ดู อีส บริง ยา เดาน)
See them try to mess to hurt you
(ซี เด็ม ธราย ทู เมซ ทู เฮิร์ท ยู)
And work you
(แอนด์ เวิ๊ร์ค ยู)
Anything to bring ya down
(เอนอิธิง ทู บริง ยา เดาน)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
They keep evil thoughts in their hearts [what you dont know]
(เด คี๊พ อี๊ฝิ่ล ธอท ซิน แดร์ ฮาร์ท [ ว๊อท ยู ด้อนท์ โนว์ ])
You can’t let them knock your hustle
(ยู แค็นท เล็ท เด็ม น๊อค ยุร เฮสเซล)
Not letting them know how much you struggle
(น็อท เลทดิง เด็ม โนว์ ฮาว มัช ยู สทรั๊กเกิ้ล)
They turn green with envy when your on top
(เด เทิร์น กรีน วิธ เอนฝิ เว็น ยุร ออน ท๊อพ)
And dem heart is full with strife
(แอนด์ เดม ฮาร์ท อีส ฟูล วิธ ซทไรฟ)
Their by gonna try to take your life
(แดร์ บาย กอนนะ ธราย ทู เท้ค ยุร ไล๊ฟ)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
Ya know they talk about ya and they tell the lies
(ยา โนว์ เด ท๊อล์ค อะเบ๊าท ยา แอนด์ เด เทลล เดอะ ไล)
Dont be fooled u betta recognize
(ด้อนท์ บี ฟูล ยู แบทดา เร๊คคอกไน๊ซ์)
They not there for you
(เด น็อท แดร์ ฟอร์ ยู)
They dont care for you
(เด ด้อนท์ แคร์ ฟอร์ ยู)
Trust me cuz i know its true
(ทรัสท มี คัซ ไอ โนว์ อิทซ ทรู)
Ya see they smile in your face and make ya think they down
(ยา ซี เด สไมล์ อิน ยุร เฟซ แอนด์ เม้ค ยา ทริ๊งค เด เดาน)
Then they turn against you when your not around
(เด็น เด เทิร์น อะเก๊นสท ยู เว็น ยุร น็อท อะราวนฺดฺ)
Its just jealousy and dishonesty
(อิทซ จั๊สท เจลอะซิ แอนด์ ดิซอนเอ็ซทิ)
So hold on to your sanity
(โซ โฮลด์ ออน ทู ยุร แซนอิทิ)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dem Haters คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น