เนื้อเพลง If You Were Mine คำอ่านไทย Mya

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ])
If you were mine I’d treat you right
(อิ๊ฟ ยู เวอ ไมน์ อาย ทรี๊ท ยู ไร๊ท)
I would be there for you always take care of you [mmm Hmm]
(ไอ เวิด บี แดร์ ฟอร์ ยู ออลเว เท้ค แคร์ อ็อฝ ยู [ อึม อึม ])
I’d give you the world if I was your girl [girl]
(อาย กี๊ฝ ยู เดอะ เวิลด อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร เกิร์ล [ เกิร์ล ])
Baby i swear i’ll always be there [will you be mine]
(เบ๊บี้ ไอ สแวร์ อิลล ออลเว บี แดร์ [ วิล ยู บี ไมน์ ])

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
My dad said you can play me for my heart [yeah]
(มาย แด๊ด เซ็ด ยู แคน เพลย์ มี ฟอร์ มาย ฮาร์ท [ เย่ ])
Cuz i never thought that i would fall so far
(คัซ ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท แดท ไอ เวิด ฟอลล์ โซ ฟาร์)
But ever since the first time you caught my eye [what i’d give be your wife] oh no[your on my mind]
(บั๊ท เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยู คอท มาย อาย [ ว๊อท อาย กี๊ฝ บี ยุร ไว๊ฟ ] โอ โน [ ยุร ออน มาย ไมนด์ ])
Your on my mind
(ยุร ออน มาย ไมนด์)
In a matter of time you’ll be mine
(อิน อะ แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ ไทม์ โยว บี ไมน์)
You’ll be mine
(โยว บี ไมน์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
If i could close my eyes and make a wish [ uh huh]
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด โคลส มาย อาย แซน เม้ค เก วิ๊ช [ อา ฮู ])
If the only thing worth asking for is just one kiss
(อิ๊ฟ ดิ โอ๊นลี่ ทริง เวิร์ธ อาคกิ้ง ฟอร์ อีส จั๊สท วัน คิซ)
Cuz i thought about it the since the day you walked in my life
(คัซ ไอ ธอท อะเบ๊าท ดิธ เดอะ ซิ๊นซ เดอะ เดย์ ยู ว๊อล์ค อิน มาย ไล๊ฟ)
There’s no way to deny [there’s no way] how i’m feeling inside[how i’m
(แดร์ โน เวย์ ทู ดีนาย [ แดร์ โน เวย์ ] ฮาว แอม ฟีลอิง อิ๊นไซด์ [ ฮาว แอม)
feelin]
(ฟีลิน ])
Cuz in a matter of time you’ll be mine
(คัซ อิน อะ แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ ไทม์ โยว บี ไมน์)
You’ll be mine
(โยว บี ไมน์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
If you were mine i’d treat you right [ i would treat you right]
(อิ๊ฟ ยู เวอ ไมน์ อาย ทรี๊ท ยู ไร๊ท [ ไอ เวิด ทรี๊ท ยู ไร๊ท ])
I would be there for you
(ไอ เวิด บี แดร์ ฟอร์ ยู)
Always take care of you [i’d give you the world]
(ออลเว เท้ค แคร์ อ็อฝ ยู [ อาย กี๊ฝ ยู เดอะ เวิลด ])
I’d give you the world yes i will
(อาย กี๊ฝ ยู เดอะ เวิลด เย็ซ ซาย วิล)
If i was your girl [if i was your girl]
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร เกิร์ล [ อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร เกิร์ล ])
baby i swear [ooh i swear i`ll be givin you
(เบ๊บี้ ไอ สแวร์ [ อู้ ไอ สแวร์ i`ll บี กีฝอิน ยู)
love givin you love]
(ลัฝ กีฝอิน ยู ลัฝ ])
Will you be mine
(วิล ยู บี ไมน์)

I told myself a thousand times [its destiny for you and me]
(ไอ โทลด ไมเซลฟ อะ เธ๊าซั่นด ไทม์ [ อิทซ เดซทินิ ฟอร์ ยู แอนด์ มี ])
Cuz when i close my eyes your face is all i see [gotta believe]
(คัซ เว็น นาย โคลส มาย อาย ยุร เฟซ อีส ซอร์ ไอ ซี [ กอททะ บีลี๊ฝ ])
I just can’t help myself i want you and baby noone else [no one else]
(ไอ จั๊สท แค็นท เฮ้ลพ ไมเซลฟ ไอ ว้อนท ยู แอนด์ เบ๊บี้ นูอิน เอ๊ลส [ โน วัน เอ๊ลส ])
In a matter of time you’ll be mine, I’d give the world if you were mine
(อิน อะ แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ ไทม์ โยว บี ไมน์ , อาย กี๊ฝ เดอะ เวิลด อิ๊ฟ ยู เวอ ไมน์)

[chorus 2xs]
([ ค๊อรัส 2xs ])
If you were mine [mine]
(อิ๊ฟ ยู เวอ ไมน์ [ ไมน์ ])
I’d treat you right
(อาย ทรี๊ท ยู ไร๊ท)
I would treat you right [I would treat you right]
(ไอ เวิด ทรี๊ท ยู ไร๊ท [ ไอ เวิด ทรี๊ท ยู ไร๊ท ])
I would be there for you [I would always be right there]
(ไอ เวิด บี แดร์ ฟอร์ ยู [ ไอ เวิด ออลเว บี ไร๊ท แดร์ ])
I’d give you the world [I’d give you the world]
(อาย กี๊ฝ ยู เดอะ เวิลด [ อาย กี๊ฝ ยู เดอะ เวิลด ])
If I was your girl [if I was your girl]
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร เกิร์ล [ อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร เกิร์ล ])
Baby I swear [I swear]
(เบ๊บี้ ไอ สแวร์ [ ไอ สแวร์ ])
I’ll always be there[be there givin you love givin you love]
(อิลล ออลเว บี แดร์ [ บี แดร์ กีฝอิน ยู ลัฝ กีฝอิน ยู ลัฝ ])

If you were mine I’d treat you right [I would treat you right]
(อิ๊ฟ ยู เวอ ไมน์ อาย ทรี๊ท ยู ไร๊ท [ ไอ เวิด ทรี๊ท ยู ไร๊ท ])
I would be there for you
(ไอ เวิด บี แดร์ ฟอร์ ยู)
Always take care of you
(ออลเว เท้ค แคร์ อ็อฝ ยู)
I’d give you the world [ I’d give you the world, yes
(อาย กี๊ฝ ยู เดอะ เวิลด [ อาย กี๊ฝ ยู เดอะ เวิลด , เย็ซ)
I will]
(ไอ วิล ])
if i was your girl [ If I was your girl]
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร เกิร์ล [ อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร เกิร์ล ])
baby I swear [ ooh I swear I`ll be givin
(เบ๊บี้ ไอ สแวร์ [ อู้ ไอ สแวร์ I`ll บี กีฝอิน)
you love givin you love]
(ยู ลัฝ กีฝอิน ยู ลัฝ ])
Will you be mine
(วิล ยู บี ไมน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You Were Mine คำอ่านไทย Mya

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น