เนื้อเพลง Leave (Get Out) คำอ่านไทย Jojo

I’ve been waiting all day for ya babe
(แอบ บีน เวททิง ออล เดย์ ฟอร์ ยา เบ้บ)
So won’t cha come and sit and talk to me
(โซ โวน ชา คัม แอนด์ ซิท แอนด์ ท๊อล์ค ทู มี)
And tell me how we’re gonna be together always
(แอนด์ เทลล มี ฮาว เวีย กอนนา บี ทูเก๊ทเธ่อร์ ออลเว)
Hope you know that when it’s late at night
(โฮพ ยู โนว์ แดท เว็น อิทซ เหลท แอ็ท ไน๊ท)
I Hold on to my pillow tight
(ไอ โฮลด์ ออน ทู มาย พิ๊ลโล่ว ไท๊ท)
And think of how you promised me forever
(แอนด์ ตริ๊งค ออฟ ฮาว ยู โพรมิซ มี ฟอเรฟเวอร์)
[I never thought that anyone]
([ ไอ เน๊เว่อร์ ตรอด แดท แอนนี่วัน ])
Could make me feel this way
(คูด เม้ค มี ฟีล ดิส เวย์)
[Now that you’re here boy all I want]
([ นาว แดท ยัวร์ เฮียร บอย ออล ไอ ว้อนท ])
Is just a chance to say
(อีส เจิ๊สท ดา แช้นซํ ทู เซย์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Get Out, [leave] right now,
(เก็ท เอ๊าท , [ ลี๊ฝ ] ไร๊ท นาว ,)
It’s the end of you and me
(อิทซ ดิ เอ็นด ออฟ ยู แอนด์ มี)
It’s too late [now] and I can’t wait for you to be gone
(อิทซ ทู เหลท [ นาว ] แอนด์ ดาย แค้น เว้ท ฟอร์ ยู ทู บี กอน)
‘Cause I know about her [who] and I wonder [why] how I bought all the lies
(ค๊อส ไอ โนว์ อะเบ๊าท เฮอ [ ฮู ] แอนด์ ดาย วั๊นเด้อร [ วาย ] ฮาว ไอ บ้อด ออล เดอะ ไล)
You said that you would treat me right but you was just a waste of time [waste of time]
(ยู เซด แดท ยู วู๊ด ทรี๊ท มี ไร๊ท บั๊ท ยู วอส เจิ๊สท ดา เวซท ออฟ ไทม์ [ เวซท ออฟ ไทม์ ])

Tell me why you’re looking so confused
(เทลล มี วาย ยัวร์ ลุคกิ้ง โซ คอนฟิ้วส)
When I’m the one who didn’t know the truth
(เว็น แอม ดิ วัน ฮู ดิ๊นอิน โนว์ เดอะ ทรู๊ธ)
How could you ever be so cold
(ฮาว คูด ยู เอ๊เว่อร์ บี โซ โคลด์)
To go behind my back and call my friend
(ทู โก บีฮายน์ มาย แบ็ค แอนด์ คอลลํ มาย เฟรน)
Boy you must have gone and bumped your head
(บอย ยู มัสท์ แฮพ กอน แอนด์ บั๊มพํ ยัวร์ เฮด)
Because you left her number on your phone
(บีคอส ยู เล๊ฟท เฮอ นั๊มเบ้อร์ ออน ยัวร์ โฟน)
[So now after all is said and done]
([ โซ นาว แอ๊ฟเท่อร ออล อีส เซด แอนด์ ดัน ])
Maybe I’m the one to blame but
(เมบี แอม ดิ วัน ทู เบลม บั๊ท)
[To think that you could be the one]
([ ทู ตริ๊งค แดท ยู คูด บี ดิ วัน ])
Well it didn’t work out that way
(เวลล อิท ดิ๊นอิน เวิ๊ร์ค เอ๊าท แดท เวย์)
[adsense]
[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

I wanted you right here with me but I have no choice you’ve gotta leave
(ไอ ว้อนท ยู ไร๊ท เฮียร วิธ มี บั๊ท ไอ แฮพ โน ช๊อยซํ ยู๊ฟ กอทดา ลี๊ฝ)
Because my heart is breakin’
(บีคอส มาย ฮาร์ท อีส เบรกกิ้น)
With every word I’m sayin’
(วิธ เอ๊ฟรี่ เวิร์ด แอม เซยิน)
I gave up everything I had
(ไอ กีฟ อั๊พ เอฟรี่ติง ไอ แฮด)
On something that just wouldn’t last
(ออน ซัมติง แดท เจิ๊สท วูดดึ่น ล๊าสท)
But I refuse to cry
(บั๊ท ไอ รีฟิ๊วส ทู คราย)
No tears will fall from these
(โน เทียร์ วิล ฟอลล์ ฟรอม ดีซ)
Eyeee-eeee-eeees
(อายยย อี อีสฺ)
Ooooh, ooooh
(อู้ , อู้)
Get out
(เก็ท เอ๊าท)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

Get out [leave]
(เก็ท เอ๊าท [ ลี๊ฝ ])
You and me
(ยู แอนด์ มี)
It’s too late [too late]
(อิทซ ทู เหลท [ ทู เหลท ])
You ohh
(ยู โอ้)
Bout her [who, why]
(เบ้าท์ เฮอ [ ฮู , วาย ])
You said that you would treat me right [noooo]
(ยู เซด แดท ยู วู๊ด ทรี๊ท มี ไร๊ท [ นู ])
but it was just a waste of time [waste of time]
(บั๊ท ดิท วอส เจิ๊สท ดา เวซท ออฟ ไทม์ [ เวซท ออฟ ไทม์ ])

Ohhhh oh oh oh hoh oh
(โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โฮ โอ้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Leave (Get Out) คำอ่านไทย Jojo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น